analisi Bilatu analisi testuinguru gehiagotan

1
analisi > análisis (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Diagnostiko klinikoetan, funtsezkoa da odol-analisia: En los diagnósticos clí­nicos es fundamental el análisis de la sangre:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

ondeste-azterketa (ukitzea) eta odoleko analisia 50 urtetik gorakoengan. tacto rectal y análisis de sangre a partir de los 50 años.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Behin erabili eta botatzeak baditu abantailak: materiala garbitu beharrik ez dago, eta neurketen erroreak saihesten dira. Horregatik, gero eta gehiago erabiltzen dira material hauek analisi klinikoak eta mikrobiologikoak egiten dituzten laborategietan. La ventaja de eliminarlos después de un solo uso es que se evita el lavado del material y evitan errores en las determinaciones, por eso se utilizan cada vez con mayor frecuencia en los laboratorios de análisis clí­nicos y microbiológicos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Erreaktiboak erreakzio jakin batzuk eragiteko gaitasuna duten substantzia kimikoak dira. Gaitasun hori dela eta, analisiak egiten diren laborategietan erabiltzen dira, lagin batean substantzia bat dagoen ala ez jakiteko edo zein kantitatetan dagoen antzemateko. Los reactivos son sustancias quí­micas que, por su capacidad de provocar determinadas reacciones, se utilizan en los laboratorios de análisis para descubrir la presencia o medir la cantidad de otra sustancia que hay en una muestra.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Solido pikortsuak osatzen dituzten partikulen neurria karakterizatzea. Horrek ziurtatzen du baheketaren erabilgarritasuna analisi granulometrikoa egiteko teknika gisa. Caracterización del tamaño de las partí­culas que componen los sólidos pulvurulentos, que acredita la utilidad de la tamización como técnica de análisis granulométrico.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ur-lagin bati analisi bakteriologikoa egiten badiogu, neurriak jakinaraziko digu zein den lagin horrek duen mikroorganismo-kontzentrazioa. Si realizamos un análisis bacteriológico a una muestra de agua, la medida nos informará sobre la concentración de estos microorganismos que contiene dicha muestra.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Analisirako produkturik hoberenak dira, produktuak dituen ezpurutasunak adierazten baitira etiketan. Son los mejores productos para análisis ya que en su etiqueta se reflejan las impurezas que lleva.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Analisi klinikoak. Análisis clí­nicos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
analisi > analítica (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori dela eta, azterketa diagnostikoan analisiak egitez gainera, haztatu egin behar da. Por ello, su examen diagnóstico además de la analítica, es la palpación.

Materiala: Analisi Biokimikoa

Horregatik, garrantzitsua da analisia garaiz egitea. Por ello, es importante realizar la analítica a tiempo.

Materiala: Analisi Biokimikoa

Gernuan ere hauteman daiteke glukosa, baina ez da analizatzen ohiko analisietan La glucosa también puede detectarse en orina pero no suele analizarse en las analíticas de rutina

Materiala: Analisi Biokimikoa

Analisi bat egin zaio serumeko kreatininaren balioa aztertzeko. Se le realiza una analítica en la que se le mide el valor de la creatinina en suero

Materiala: Analisi Biokimikoa

Adierazi paziente bakoitzaren egoera analisi horren emaitza kontuan hartuta. Indica la situación de cada paciente en base al resultado de esta analítica.

Materiala: Analisi Biokimikoa