matxarda Bilatu matxarda testuinguru gehiagotan

1
Tamaina ezberdineko matxardak
Tamaina ezberdineko matxardak
matxarda > pinza (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-pieza ezkerreko elikatze-kanaletik euste-matxardara eramaten da, eta prozesua bukatutakoan, eskuineko deskarga-kanalera eramaten da. La pieza de trabajo es llevada del canal de alimentación (izquierda) a la pinza de sujeción, y después del proceso se coloca en el canal de descarga (derecha).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Tornu bateko bigarren mailako eragingailuak, hala nola euste-matxarda edo buru higikorreko kontrapuntuaren eragingailuak (4.9 irudia), automatiza daitezke. Eta, hala, aitzinamendu-eragingailu pneumatikoen laguntzaz tornua automatizatzeko aukera handiak izango ditugu. Los accionamientos secundarios en un torno, como por ejemplo el accionamiento de la pinza de sujeción o del contrapunto (fí­g. 4.9) dan como resultado una posibilidad de automatización importante para tornear, en unión con otros accionamientos de avance neumáticos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.9 irudia. Tornu bateko matxardaren eta kontrapuntuaren eragintza. Figura 4.9. Accionamiento neumático de la pinza y del contrapunto en un torno.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

a) Aitzinamendu-unitateen eta matxardari eusteko zilindroaren (gorria) kokapen orokorra. a) Disposición principal de las unidades de avance y del cilindro de sujeción de la pinza (rojo).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.0 zilindroak euste-matxarda ireki eta itxiko du eskuzko balbula baten bidez. El cilindro 4.0 abre y cierra la pinza de sujeción por medio de una válvula manual.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Matxardaren euskarriak behar bezala erabiliz, hainbat profil mota elika ditzakegu linealki. Con la ejecución adecuada de los soportes de la pinza pueden alimentarse linealmente diferentes perfiles.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Adibide hori 3.43. irudian ere erakusten da, baina hor zilindro batek jasotzen du pieza, ondoren matxardak eusteko. El mismo ejemplo está indicado en la figura 3.43, pero aquí­ es un cilindro el que levanta la pieza y es cogida por la pinza.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Matxardaren luzetarako (horizontala) mugimendua. Movimiento longitudinal de la pinza (horizontal).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aire konprimituaren laguntzaz pieza zertxobait jasoz gero, matxardak errazago hartu eta eraman dezake. Mediante una ligera suspensión de la pieza por aire comprimido, la pinza puede cogerla y quitarla más fácilmente.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro gorriak matxardarekin batera egingo du aurrera, eta lan-pieza mahaiko plater birakariaren gainean utziko du. El cilindro rojo avanza con la pinza y coloca la pieza de trabajo en el asiento sobre el plato circular.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

2
matxarda > pinza (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
matxardak piezari eutsi beharko dio. Permanecer en la pinza.

Materiala: Gozogintza

Pastelak matxarda batez hartuz ezarriko ditugu. Colocaremos los pasteles cogiéndolos con la pinza.

Materiala: Gozogintza

Larraildiko geldialdietan, matxardak unean daukan piezari eutsi beharko dio beti. En los casos de parada de emergencia, en los que la pinza o garra sujete alguna pieza, esta deberá permanecer sujeta ante una parada de emergencia.

Materiala: Gozogintza