fruitu Bilatu fruitu testuinguru gehiagotan

1
Fruitu-atalak.
Fruitu-atalak.
fruitu > fruto (79 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ernamuinak, hostoak loreak fruituak Yemas, hojas flores frutos

Materiala: Nekazaritza

adaxkak, kimuak ernamuinak, hostoak loreak eta fruituak ramos, brotes yemas hojas flores y frutos

Materiala: Nekazaritza

Obarioa eta fruitua Ovario y fruto

Materiala: Nekazaritza

Fruituen hartzea gertatzen da; fruitu txikiaren diametroa bada, obarioak loratze betean zuenaren 2,5 halako bihurtzen da (F2-aren amaiera). Ser realiza el cuajado; el diámetro del pequeño fruto se hace 2,5 veces el que tenía el ovario en plena floración (fin de F2).

Materiala: Nekazaritza

Fruitu txikiaren diametroa obarioak F2-n zuenaren 5 halako da. Fruituen erorketa natural handien aldia amaituz doa. Diámetro del pequeño fruto 5 veces mayor que el del ovario en F2). Va terminando el periodo de grandes caídas naturales de frutos

Materiala: Nekazaritza

Halako izozteek lore ernamuinak kaltetzen dituzte, bai loreak bai fruituak Estas heladas dañan yemas de flor las mismas flores e incluso los frutos

Materiala: Nekazaritza

Fruituak behar bezala hel daitezen eta kalitate bikainekoak izan daitezen, fruta arbolen espezie eta barietate desberdinen aldi begetatiboa iraupen jakin batekoa izan behar da eta batez besteko tenperatura aproposa izan behar da udako hilabeteetan. Para obtener una buena maduración y una calidad óptima de frutos las distintas especies y variedades frutales requieren una determinada duración del periodo vegetativo y una temperatura media conveniente durante los meses de verano.

Materiala: Nekazaritza

Erabateko loratzearen eta fruituaren helduaroaren arteko bitartea barietatearen ezaugarri bat da. El intervalo entre plena floración y la maduración de la fruta constituye una característica varietal.

Materiala: Nekazaritza

Fruituak, urtarriletik aurrera batez ere, zuhaitzaren elementurik sentiberenak dira tenperatura balio altuegiekiko. Los frutos sobre todo a partir del envero, son los elementos del árbol más sensibles a valores excesivos de la temperatura

Materiala: Nekazaritza

35 ºC-tik gora, fruituaren barne aldea bigundu eta ilundu egiten da sarritan, eta batzuetan hutsarteak sortzen dira mesokarpoan. Por encima de 35 ºC, es frecuente el ablandamiento y oscurecimiento de la parte interna del fruto que a veces llega hasta producir huecos en el mesocarpio (ojos .

Materiala: Nekazaritza

fruitu > fruto (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fruitu-entsalada arabisagarrezko ozpin-olioarekin eta anis txinatarrarekin Ensalada de frutas con vinagreta de pomelo y anís estrellado

Materiala: Ostalaritza

Fruitu-entsalada Ensalada de frutas

Materiala: Ostalaritza

Beste plater batzuen populartasun-indizea, berriz, 1 baino dezente txikiagoa da, eta, beraz, plater horiek eskaintzatik kendu edota sustatu egin beharko lirateke. Hauek dira aipatutako platerak: fruitu-entsalada arabisagarrezko ozpin-olioarekin eta anis txinatarrarekin; zainzurizko eta itsas trikuzko nahaskia; barazkiak tenpuran Romescu saltsarekin eta La Granjako babarrun handiak txirlekin. Dirudienez, plater horiek eskaera eta populartasun-indize txikia izatearen arrazoia salmenta-prezioa izan daiteke. Los platos ensalada de frutas con vinagreta de pomelo y anís estrellado, el revuelto de espárragos y erizos de mar las hortalizas en tempura con salsa Romescu y los Judiones de la Granja con almejas son platos cuyos índices de popularidad están bastante lejos de la unidad (1), por lo que habría que plantearse su eliminación o proyección. A primera vista, una de las causas de su escasa demanda y popularidad puede ser el precio de venta

Materiala: Ostalaritza

Fruituak eta fruitu lehorrak Frutas y frutos secos

Materiala: Ostalaritza

Fruituak eta barazkiak hozte-ganberetan baldintzak kontrolatuz biltegiratzeko tekniketatik sortu zen AKB metodoa De hecho, el AAC surgió a partir de las técnicas de almacenamiento de frutas y hortalizas en cámaras frigoríficas bajo condiciones controladas.

Materiala: Ostalaritza

Jarduera metaboliko handia duten elikagaiak hala nola fruitu eta barazki freskoak, atmosfera aldatuan ontziratzeko, nahitaezkoa da iragazkortasun selektiboko materialak erabiltzea. Si se envasan en atmósfera modificada alimentos con una actividad metabólica importante, como frutas y hortalizas frescas, es imprescindible emplear materiales de permeabilidad selectiva.

Materiala: Ostalaritza

Ebaketa-produktu freskoak (fresh cut) dira fruitu edo barazki freskoak edo haien konbinazioak, jatorrizko egoera fisikoa aldatu zaienak, baina fresko irauten dutenak. Los productos frescos de corte (fresh cut) se definen como cualquier fruta fresca, hortaliza o combinación de éstos, cuyo estado físico ha sido alterado de su forma original, pero permanece en un estado fresco.

Materiala: Ostalaritza

4.19. IRUDIA. Atmosfera babeslean ontziratutako produktuak Ezkerrean: IV gamako letxuen mesclum bat, ontzi malguan. Eskuinean: IV gamako fruituak eta barazkiak barketa zurrunetan. FIGURA 4.19. Envasados en atmósfera protectora Izquierda: envase flexible con mesclum de lechugas IV gama. Derecha: barquetas rígidas con diversas frutas y hortalizas IV gama.

Materiala: Ostalaritza

Elikagai garratzak (esaterako, fruitu-zukuak). Elikagaia ongi egonkortzen eta higienizatzen da, ingurune garratzak mikroorganismo mota asko ugaltzea eragozten baitu, eta beroaren eraginez suntsitu egiten baitira, baina elikagaiaren propietateak gordetzen dira. En los alimentos ácidos como los zumos de frutas produce una buena estabilización e higienización ya que el medio ácido impide la proliferación de muchos de los microorganismos y la aplicación del calor los destruye conservando las propiedades del alimento

Materiala: Ostalaritza

Produktua aldatzen duten mikroorganismo nagusiek ez badute beroarekiko erresistentzia handirik; hori gertatzen da fruitu-zukuetan, legamiekin. Cuando los principales microorganismos que alteran el producto no sean muy termorresistentes, como ocurre con las levaduras en los zumos de frutas

Materiala: Ostalaritza