hilera Bilatu hilera testuinguru gehiagotan

1
ilara > hilera (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ilaratan landatu nahi izanez gero, lurra ondo landuta dagoela lerroak markatu (ordurako eusteko egitura instalatuta egotea komeni da) eta zulo txiki batzuk egin, horixe baino ez dugu egin beharko, eta, jarraian, aurreko kasuan bezala jardun. Si plantamos en hileras al tener el suelo bien trabajado, no tenemos más que marcar las hileras (conviene tener la estructura de apoyo instalada para entonces) y hacer unos pequeños hoyos actuando, a continuación, como en el caso anterior.

Materiala: Nekazaritza

hiru ilara tipula eta bi ilara azenario ereiten dira txandaka. se siembran alternativamente tres hileras de cebolla y dos de zanahoria.

Materiala: Nekazaritza

Bost ilaren arteko tartea 25 cm-koa izango da batetik bestera. El espacio entre cada una de las cinco hileras será de 25 cm.

Materiala: Nekazaritza

azak ohiko distantziara sartzen dira eta aza lerro bakoitzaren artean ilara bat letxuga txertatzen da. se plantan las coles a la distancia habitual y se intercala una hilera de lechugas entre cada fila de coles.

Materiala: Nekazaritza

tipula erraboiltxoak otsailaren bukaeran edo martxoaren hasieran landatzen dira. Tipula lerroen artean eta ilara bereizietan sartu behar dira, elkarrengandik 80 cm-ra. a finales de febrero o principios de marzo se plantan los bulbitos de cebolla, en hileras separadas entre de las líneas de cebolla, en hileras separadas 80 cm.

Materiala: Nekazaritza

Maiatzean, tomatea ilaratan birlandatuko da tipula lerroen artean En mayo se trasplantarán el tomate en hileras entre las líneas de cebolla.

Materiala: Nekazaritza

txandakako ilaratan landatzen dira. se plantan en hileras alternas.

Materiala: Nekazaritza

espinaka lerro bakoitzaren artean ilara bana. una hilera entre cada línea de espinacas.

Materiala: Nekazaritza

leka ilaratan ereiten da, ilara artean 80 cm-ko distantzia utzita eta pepinoa ilaratan landatzen da. se siembra la judía en hileras distanciadas entre sí 80 cm y se planta el pepino en hileras de pepino.

Materiala: Nekazaritza

Ardatzean hainbat lore txertatzen dira (espikulak) ardatzaren luzeran bi ilara osatuz. Ardatzaren oinarrian berriz, bi braktea antzu edo gluma daude: En su eje se insertan varias flores (espiguillas) formando dos hileras a lo largo de ese eje en cuya base hay dos brácteas estériles o glumas:

Materiala: Nekazaritza