ekosistema Bilatu ekosistema testuinguru gehiagotan

1
Itsas hondoko ekosistema
Itsas hondoko ekosistema
ekosistema > ecosistema (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gizakiaren beharrak asetzeko aldarazten eta bakuntzen diren ekosistemek ezinbestez jasaten dituzte bai izurrien bai zenbait izaki bizidunen populazio anormalen eragina, zeina kaltegarria baita sartutako landareentzat Los ecosistemas que se alteran y simplifican para saciar las necesidades del ser humano sufren inexorablemente los perjuicios de las plagas o poblaciones anormales de determinados seres vivos considerados perjudiciales para las plantas cultivadas.

Materiala: Nekazaritza

Inguruneari dagokionez, abiapuntuko egoera ingurune degradatua baldin bada (landaresirik ez, kutsatzailerik gabeko ur laminarik ez…) ekosistema dibertsifikatzeko modua bilatu beharko da; horretarako, korridore ekologikoak, landaresiak eta ur laminak berreskuratu beharko dira, oreka ekologiko egokiari euste aldera En cuanto al entorno si la situación de partida es la de un entorno degradado (ausencia de setos, laminas de agua libres de contaminantes .…) se habrá de buscar la forma de diversificación del ecosistema mediante la recuperación de corredores ecológicos y setos o láminas de agua con el fin de recuperar el equilibrio ecológico.

Materiala: Nekazaritza

Elikagaiek, ekoizpen integratuko metodoen aipamena eraman ahal izateko, nekazaritza integratuko sistema baten produktu izan behar dute. Hori hala, sistema horrek produktibitate iraunkorreko ekosistemak mantentzera bideratutako kudeaketa jardunbideak erabili beharko ditu. Los alimentos sólo podrán llevar una referencia a métodos de producción integrada si son el producto de un sistema de agricultura integrada que utiliza prácticas de gestión orientadas a mantener ecosistemas de productividad sostenible.

Materiala: Nekazaritza