cobre Bilatu cobre testuinguru gehiagotan

1
Kobrezko piezak.
Kobrezko piezak.
kobre > cobre (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Maskaratzeko papera, enbalajeak, gomak eta abar mozteko balio du, baina ez kable elektrikoak mozteko, barruan kobrezko hariak baitituzte. Su uso sirve para cortar papel de enmascarar, embalajes, gomas, etc. pero no un cable eléctrico ya que en el interior tiene hilos de cobre.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

b) R134a hozgarria duten sistemetan, kondentsadoreak aluminioz fabrikatzen dira, kobrezkoak baldin badira hezetasunak gehiago eragingo dielako. b) En los sistemas con R134a, los condensadores se fabrican en aluminio porque en cobre se ven más afectados por la humedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bietako batek kanpoko giro-airea igarotzen uzten du, aire horren tenperatura aldatu gabe, besteak, ordea, berokuntza-erradiadorea geldiarazten du. Erradiadore hori aluminiozkoa edo kobrezkoa da, eta hozteko zirkuituaren erradiadorearen oso antzekoa, baina txikiagoa. Uno de ellos deja pasar el aire ambiente exterior sin variar su temperatura, mientras que el otro contiene el radiador de calefacción, fabricado en aluminio o cobre y muy similar al radiador del circuito de refrigeración pero de tamaño más reducido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Kobreari hezetasunak eragiten diolako. a) Porque el cobre se ve más afectado por la humedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bestalde, PAG olioak erakar dezakeen hezetasuna dela medio, R134a-lubrifikatzaile binomioa kaltegarria izan daiteke kobrearentzat. Por otra parte, debido a la humedad que puede atraer el aceite PAG, el binomio R134a-lubricante puede resultar perjudicial para el cobre.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Kobrea. c) El cobre.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

tenperatura-koefizientea (kobrea = 0,004). coeficiente de temperatura (cobre = 0,004).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Zehaztu 600 cm-ko luzera eta 1,5 mm2-ko sekzioa dituen kobrezko kable baten erresistentzia. Determina la resistencia de un cable de cobre de 600 cm de longitud y 1,5 mm2 de sección.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kobre elektrolitiko suberatuz ekoizten dira, eta, kasu batzuetan, eztainuztatu egiten dira; isolatzailea PVC plastikoa edo kautxua izan ohi da. Fabricados en cobre electrolí­tico recocido y en algunos casos bañados en estaño, el aislante es generalmente plástico PVC o caucho.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

55 W / 12 V balio izendatuko lanpara bat; kobrezko eroalea; etengailuaren eta lanpararen arteko kablearen luzera: 3 m. lámpara de valor nominal 55 W / 12 V, conductor de cobre, longitud del cable entre el interruptor y la lámpara, 3 m.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak