agricultura Bilatu agricultura testuinguru gehiagotan

1
Nekazaritza-produktuak Gasteizko azokan.
Nekazaritza-produktuak Gasteizko azokan.
nekazaritza > agricultura (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nekazaritzan, medeapen organikoak N organikoa ematen du, ezarri berria den sailerako nahikoa eta sobera eman ere. En agricultura las enmiendas orgánicas son una fuente importante de N orgánico, más que suficiente para una plantación recién establecida.

Materiala: Nekazaritza

Goldearen ostean, ereiteko makina da nekazaritzan ezagutzen den makinarik zaharrena. Después del arado la sembradora es la máquina más antigua que se conoce en la agricultura

Materiala: Nekazaritza

Nekazaritzak Europako lurrazalaren zati handi bat hartzen du. La agricultura abarca una gran parte de la superficie terrestre de Europa.

Materiala: Nekazaritza

Historian zehar, nekazaritza lagungarria izan da askotariko paisaiak eta habitatak sortzeko eta kontserbatzeko. A lo largo de la historia, la agricultura ha contribuido a crear y conservar una gran variedad de paisajes y hábitats.

Materiala: Nekazaritza

Prozesu horietako batzuek zuzeneko lotura dute nekazaritzarekin Algunos de ellos están directamente ligados a la agricultura

Materiala: Nekazaritza

”Tokiko barietateak barietate tradizionaltzat hartzen diren horiek, nekazari familiek mendeetan egindako hobekuntza eta aukeraketa prozesu baten emaitza dira eta tokiko baldintzei egokituta daude (Dominguez, 1999). Iraganean egin diren nekazaritza mota desberdinek nekazaritzaren biodibertsitateari eutsi diote. Barietate horiei, gaur egun, landa barietateak ere esaten zaie. “Las variedades locales, las consideradas como variedades tradicionales, son producto de un proceso de mejora y selección realizado por las familias agrarias durante siglos y están adaptadas a las condiciones locales (Domínguez, 1999). Las diferentes clases de agricultura que se han venido practicando en el pasado han creado y conservado una biodiversidad agrícola o agrobiodiversidad Hoy día se conocen también con el nombre de variedades campesinas.

Materiala: Nekazaritza

ureztatzeko ura noraino dagoen eskuragarri jakitea nekazaritzarako faktorerik erabakigarrienetakoa da, beraz, ebaluatu beharreko kontua da. la disponibilidad de agua de riego es de los factores más determinantes para la agricultura y por lo tanto un aspecto a evaluar.

Materiala: Nekazaritza

Argi izan behar dugu kontua ez dela bakarrik produktu batzuk (kimikoak) erabiltzeari utzi eta beste batzuk (ekologikoak) erabiltzea, baizik eta nekazaritza ulertzeko modua eta lan egiteko modua aldatzea. Hay que plantearse que no consiste en cambiar el uso de un tipo de productos (químicos) por otros (ecológicos), sino que se trata de cambiar la forma de entender la agricultura y la forma de trabajar.

Materiala: Nekazaritza

Elikagaiek, ekoizpen integratuko metodoen aipamena eraman ahal izateko, nekazaritza integratuko sistema baten produktu izan behar dute. Hori hala, sistema horrek produktibitate iraunkorreko ekosistemak mantentzera bideratutako kudeaketa jardunbideak erabili beharko ditu. Los alimentos sólo podrán llevar una referencia a métodos de producción integrada si son el producto de un sistema de agricultura integrada que utiliza prácticas de gestión orientadas a mantener ecosistemas de productividad sostenible.

Materiala: Nekazaritza