acoplamiento Bilatu acoplamiento testuinguru gehiagotan

1
akoplamendu > acoplamiento (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Akoplamendu zuzena Acoplamiento directo

Materiala: Elektroestetika

Aplikazio-buruaren eta larruazalaren artean akoplamendu-bitarteko bat jartzen da, zeinak larruazalaren eta ehun bigunen antzeko soinu-inpedantzia eta -igorpena baitu. Entre el cabezal de aplicación y la piel se dispone un medio de acoplamiento cuya impedancia y transmisión acústica es similar a la de la piel y tejidos blandos del organismo:

Materiala: Elektroestetika

Teknika horri sonoforesia deitzen zaio, eta ohiko gela inertea eta eragin espezifikorik gabea erabili ordez, gel sendagarri bat (aktiboa) erabiltzen da akoplamendu-bidetzat. Esta técnica se conoce como sonoforesis y se basa en utilizar como medio de acoplamiento un gel medicamentoso (activo), en lugar del gel habitual, inerte y sin actividad especí­fica.

Materiala: Elektroestetika

Akoplamendu-moduak Formas de acoplamiento

Materiala: Elektroestetika

Akoplamendu ezin hobe hori zenbait metodorekin lor daiteke, besteak beste, urpeko akoplamenduarekin (zeharra), akoplamendu zuzenarekin eta akoplamendu mistoarekin. Este acoplamiento perfecto puede obtenerse por diferentes métodos: Acoplamiento subacuático (indirecto), acoplamiento directo y acoplamiento mixto.

Materiala: Elektroestetika

Urpeko akoplamendua Acoplamiento subacuático

Materiala: Elektroestetika

Ehun bigunek eta tratamendua egiteko erabiltzen diren akoplamendu-gelek antzeko soinu-inpedantziak dituzte, eta, horregatik, sortzen den islapena minimoa da (transmititzen duten energiaren % 1 baino txikiagoa). Los tejidos blandos y los geles de acoplamiento que se emplean para hacer el tratamiento, tienen ¡mpedancias acústicas semejantes, por lo tanto la reflexión que se produce es mí­nima (inferior al 1% de la energía que transmiten).

Materiala: Elektroestetika

Zelulitisaren aurkako tratamenduetan ultrasoinuak akoplamendu zuzenaren bidez aplikatzen dira. Los tratamientos anticelulí­ticos con ultrasonoterapia se practican mediante acoplamiento directo del cabezal con la zona a tratar.

Materiala: Elektroestetika

Horregatik, aplikazio-buruaren eta larruazalaren artean akoplamendu-substantzia bat jarri behar da; larruazalak eta ehun bigunek dituzten soinu-inpedantzia eta igorpenaren antzekoak izan behar ditu substantzia horrek. Por ello, es imprescindible que entre el cabezal de aplicación y la piel se disponga una sustancia de acoplamiento cuya impedancia y transmisión acústica sea similar a la de la piel y tejidos blandos del organismo.

Materiala: Elektroestetika

Akoplamendu mistoa Acoplamiento mixto

Materiala: Elektroestetika

2
akoplamendu > acoplamiento (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Desbiderkatzeko akoplamenduak daramatzate, eta maiztasuna aldatuz ibiltzen dira. Llevan acoplamientos de desmultiplicación y funcionan variando la frecuencia.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Akoplamendu magnetikoa ibilgailuaren motorraren eta aire girotuaren konpresorearen arteko bitarteko elementua da. El acoplamiento magnético es el elemento intermedio entre el motor del vehí­culo y el compresor del aire acondicionado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hura aktibatzen denean, akoplamendu magnetikoari esker, motorraren biraketa konpresorera igarotzen da. En el momento de su activación, el acoplamiento magnético permite que el giro del motor pase al compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Akoplamendu magnetikoa. Acoplamiento magnético.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Airea konektatzen denean, akoplamendua gertatzen da, eta ikusiko dugu enbragearen platerak bira egiten duela polearekin batera. Al conectar el aire, se producirá el acoplamiento y observaremos el giro del plato del embrague junto con la polea.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zarata apaltzeko aukera ematen duten akoplamenduak dituzten makinak erabili behar dira, eta makina bakoitzaren egoera ezagutu eta aldatu egin behar da. Se deben utilizar máquinas con acoplamientos que nos permitan la reducción de ruido, conocer la situación de cada máquina y proceder a su modificación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan