tornu Bilatu tornu testuinguru gehiagotan

1
Tornu paraleloa.
Tornu paraleloa.
tornu > torno (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
f) Pertsiana biribilgarriari eragiteko sistema osatzen duen atal bakoitzaren eredua aurkeztu behar du: biribilkatze-ardatza, txirrikak, txirrika gidariak, tornuak, balaztak, zinta-bilgailuak... f) Un modelo de cada parte de las que integran el sistema de accionamiento de la persiana enrollable, eje de enrollamiento, poleas, poleas guías, tornos, frenos,, aparatos recogedores de cintas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

eta tornuen diametroa, 80 mm-koa. Diámetro de los tornos: 80 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

A ardatzak eskailera neurri batean edo bestean zutitzeko balio du; B tornuan, metalezko bi zirga (bi soka) biribiltzen ditugu G arraboletik pasatu eta eskailera eratzen duten langaluzeen E muturretaraino heltzen dira zirgak, jokoa izan badela ziurtatzeko; el eje A, que permite enderezar más o menos la escalera; el torno B, en el que se arrollan dos sirgas (cuerdas) metálicas, que, pasando por el rodillo G, van a los extremos E de los largueros de la escalera, para asegurar su juego.

Materiala: Egurraren teknologia

Langaluze paraleloko bi eskailerak edo gehiagok eratzen dute eskailera mota hori. Bata bestearen barnean ahokatuta daude eskailerak, eta soka- eta txirrika-sistema batek elkartzen ditu. Sokei eta txirrikei eragiteko, tornu edo dibidieta erabiltzen dugu eta, hartara, eskailerak hedatzea eta gorago igotzea lortzen dugu (ikusi 958. irudia). Estas escaleras están formadas por dos o más escaleras de largueros paralelos, encajadas unas dentro de otras, y enlazadas por un sistema de cuerdas y poleas accionadas por un torno o cabrestante, que les permite extenderse y alcanzar alturas mayores (fig. 958).

Materiala: Egurraren teknologia

d) Tresna hauek deskribatu behar ditu: kojineteak, biribilkatze-ardatzak, txirrikak, txirrika gidariak, balaztak, zinta-bilgailuak, tenplagailuak, tornuak, topeak, erretenak... d) Descripción de los aparatos siguientes: cojinetes, ejes de enrollamiento, poleas, poleas guías, frenos, recogedores de cintas, templadores, tornos, topes, canales, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

tornu > torno (189 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aitzinamendu oleopneumatikozko tornu birakaria. Torno revólver con avances oleoneumáticos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Barrak mekanizatzeko tope pneumatikodun tornu automatikoa. Torno automático, con tope neumático, para el mecanizado de barras.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Buru bakarreko tornu automatiko baten karga- eta deskarga-gailua. Dispositivo de carga y descarga en un torno automático de un solo husillo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Eskuzko palanka bidezko tornua, 111 Torno de palanca manual, 111

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Tornu programatua, 113 Torno programado, 113

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Tornu bateko bigarren mailako eragingailuak, hala nola euste-matxarda edo buru higikorreko kontrapuntuaren eragingailuak (4.9 irudia), automatiza daitezke. Eta, hala, aitzinamendu-eragingailu pneumatikoen laguntzaz tornua automatizatzeko aukera handiak izango ditugu. Los accionamientos secundarios en un torno, como por ejemplo el accionamiento de la pinza de sujeción o del contrapunto (fí­g. 4.9) dan como resultado una posibilidad de automatización importante para tornear, en unión con otros accionamientos de avance neumáticos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.9 irudia. Tornu bateko matxardaren eta kontrapuntuaren eragintza. Figura 4.9. Accionamiento neumático de la pinza y del contrapunto en un torno.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.10 irudia. Aurpegiketarako (gorria), zilandraketarako (urdina) eta alakatzeko (urdina) programatutako tornua, erreminta diamantedunarekin. Figura 4.10. Torno programado para el refrentado (rojo), cilindrado (azul) y chaflanado (azul), con un útil diamantado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.9 irudiko kontrapuntuaren eragintzan bezala (urdina), tornuetan zulatze-unitateak munta ditzakegu eta, hala, aitzinamendu oleopneumatikoen ordez zilindro pneumatikoak eta dagozkien aginteak erabiliko ditugu. De forma parecida al accionamiento del contrapunto (azul), según la figura 4.9, pueden instalarse unidades de taladrar en tornos donde el cilindro neumático, con su mando, sustituya a un avance oleoneumático.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Seriean ekoizteko torneatzeko unitate berezi oso baten adibide gisa aukeratu dugu 4.10 irudiko programatutako tornua. Como ejemplo de una unidad especial de torneado completa, para la producción en serie, se ha seleccionado un torno programado tal como se muestra en la figura 4.10.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak