deslizamiento Bilatu deslizamiento testuinguru gehiagotan

1
irristadura > deslizamiento (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Uhal-mota honekin % 1 eta % 3 bitarteko irristadurak gertatzen dira. En este tipo de correas se producen deslizamientos del orden del 1 al 3%

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Uhal trapezoidal bidezko transmisioak ere badu irristadura, baina baztergarritzat har daiteke, oso txikia baita. La transmisión por correas trapeciales también presenta deslizamiento en su funcionamiento, pero su magnitud es tan pequeña que puede despreciarse.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Uhalen malgutasuna engranajeen higidura-zehaztasunarekin konbinatzen du: hortzak dituenez, ez dago irristadurarik. Combina la flexibilidad de las correas con la exactitud de movimiento de los engranajes ya que debido a los dientes de los que van provistas, se evita el deslizamiento.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Transmisio-erlazioan galera gertatzen bada, horrek esan nahi du uhalaren irristadura gehiegizkoa dela. Si aparece una perdida en la relación de transmisión, esto será causado por un deslizamiento exagerado de la correa.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Bi eraztunen artean bolak edo arrabolak jartzen dira, eta irristaduragatiko marruskadura errodadura bihurtzen dute (1. irudia). Entre los dos anillos se intercalan bolas o rodillos, que transforman el rozamiento por deslizamiento en rodadura (fig.1).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Hobeto ulertzeko, pentsa genezake ardatzaren eta euskarriaren artean bola edo arrabol batzuk jarriz gero irristadurak eragindako marruskadura errodadurazko marruskadurak ordeztuko duela; azken marruskadura horrek energia-galera txikiagoa du. Para entenderlo mejor podríamos pensar que, si intercalamos entre un árbol y un soporte una serie de bolas o rodillos, se habrá sustituido el rozamiento a causa del deslizamiento, por el de rodadura, lo que proporciona una menor pérdida de energía.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Brontze sinterizatua.- Irristadura-abiadura sorta zabal baterako balio du; abiadura handietarako ere erabil daiteke, gutxi gorabehera 10 m/s-raino. Bronce sinterizado.- Presenta una amplia gama de velocidades de deslizamiento, pudiendo ser elevadas, aproximadamente hasta unos 10 m/s.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Irristadura. El deslizamiento.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Hala, elementu horiek birzirkulatzea lortzen da, marruskadura-koefiziente txikiagoak lortzen dira irristaduran, eta higidurak zehatzagoak eta leunagoak dira (20. eta 21. irudiak). Así­ se logra una recirculación de estos elementos, se obtienen menores coeficientes de rozamiento en el deslizamiento y movimientos más precisos y suaves (figs 20 y 21).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Transmisioa osatzen duten elementuen arabera, mugimendu-galerak gerta daitezke irristaduragatik (marruskadura-gurpilak, uhalak eta poleak), edo irristaduragatiko mugimendu-galerarik gabeko transmisioak izan daitezke (gurpil horzdunak, kateak, etab.). Dependiendo de los elementos que conformen la transmisión se pueden producir pérdidas de movimiento por deslizamiento (ruedas de fricción, correas y poleas), o transmisiones sin pérdida de movimiento por deslizamiento (ruedas dentadas,

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak