escuadra Bilatu escuadra testuinguru gehiagotan

1
eskuaira > escuadra (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Buztanak markatzeko, markatzeko puntapaxa edo oso arkatz fina erabili behar dugu (ikusi 387. irudia). Buztanak luzetara egin behar baditugu lehenik, eskuairaz eta sasieskuairaz markatu behar ditugu (ikusi 388. irudia). Halaber, molde bat erabil dezakegu, makurdura egokia duena (ikusi 387. irudia). º Para marcar las colas, úsese una punta de marcar o un lápiz muy fino (fig- 387). Si se han de hacer las colas primero en sentido longitudinal, marqúense con la escuadra y la falsa escuadra, como indica la figura 388. También puede utilizarse un molde (fig. 389) que tenga la inclinación adecuada.

Materiala: Egurraren teknologia

b) Zuzen-zuzen eta eskuairan egin behar dira saihetsen buruak; bestela, kopatu egiten da tiradera eta aurrealdea eta altzariaren aurrealdea ez daude eskuairan. b) Las testas de los costados deben dejarse bien rectas y a escuadra; de no hacerlo así­, el cajón quedará con alabeo y el frente fuera de escuadra con la fachada.

Materiala: Egurraren teknologia

Pieza baten muturra 45 graduko angelua eratu arte jaten dugu, bestearen muturra 45 graduko angelua eratu arte mozten dugu, eta zur-erdia eskuairan jaten dugu. El extremo de una pieza se rebaja a inglete; el extremo de la otra se corta a inglete, y se rebaja a.escuadra la media madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Angeluak indartzeko, egurrezko eskuairak erabili behar dira: kolatu eta torlojuz indartu egin behar dira (ikusi 719. irudia). Los ángulos se refuerzan con escuadras de madera, encoladas y reforzadas con tornillos (fig. 719).

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, teknigrafoa jar dezakegu taulan. Tresna bakarrean biltzen ditu teknigrafoak, batetik, paraleloan mugitzen den erregela, eskuairak eta kartaboia, eta, bestetik, angeluak garraiatzeko zirkuluak; horrek nabarmenki laburtzen du lana. En el tablero se puede instalar un tecní­grafo, el cual reúne en un solo aparato la regla con conducción paralela, las escuadras y cartabones, y los cí­rculos transportadores de ángulos; lo cual permite abreviar notablemente el trabajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskuairak. Escuadras.

Materiala: Egurraren teknologia

Banaketa egin ondoren, eskuairaz eta sasieskuairaz markatu behar dira. Hecha la distribución, se marcan con la escuadra y la falsa escuadra.

Materiala: Egurraren teknologia

eskuairaz eta con la escuadra y la falsa

Materiala: Egurraren teknologia

Ziriak markatzen ditugunean, hozkak markatzeko alderantzizko bidea erabili behar dugu; hau da, ertzak eskuairan markatu behar ditugu, eta aurpegiak, sasieskuairan (ikusi 948. irudia). Al marcar las espigas, se hace de modo inverso al de las escopleaduras, o sea, a escuadra los cantos, y a falsa escuadra las caras (fig. 948).

Materiala: Egurraren teknologia

Zur-erdikako eta ingleteko muntaia (ikusi 339. irudia). Itxura hobea ematen du eskuairan mihiztatzeak baino. Ensamble a media madera y a inglete (figura 339). Es de mejor presentación que el de escuadra.

Materiala: Egurraren teknologia

eskuaira > escuadra (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nibela, beruna eta eskuaira Nivel, plomada y escuadra

Materiala: Igeltserotza

Errodapiaren eta lurzoruaren arteko eskuaira zuzena dela egiaztatu beharko dugu, eta, horretarako, 90º-an zehatz-mehatz ebakitako errodapi zatia erabili ahal izango dugu. Se habrá de comprobar la escuadra del rodapié respecto al suelo, pudiendo usarse un trozo de rodapié adecuadamente cortado a 90º.

Materiala: Igeltserotza

Ilaraz ilara atzerantz egingo dugu, eta lehen ilara jartzeko eskuaira hartuko dugu oinarri. Luego se irán cerrando hacia atrás las distintas hiladas, partiendo de una escuadra a la primera hilada.

Materiala: Igeltserotza

Xafla-lanetan, hormak eta hozkadurak angelu zuzenean daudela hots, 90º-ko angeluan daudela ziurtatu behar dugu (38. irudia), eta, horretarako, eskuaira erabiliko dugu erregelak edo lehen ilara jartzeko. Se ha de cuidar en los enchapados que las paredes y las mochetas queden en un ángulo recto (Fig. 38), o sea a 90º, comprobando con la escuadra a la hora de colocar las reglas o la primera hilada.

Materiala: Igeltserotza

Berun-puntua lortu dugunean, hozkadura nondik nora luzatuko den markatuko dugu eskuairarekin, eta ondo garbitu eta ureztatuko dugu eremu hori (2. irudia). Una vez que se tenga el punto del plomo con una escuadra se marcará en el suelo el lugar que ocupará la mocheta, después de haber limpiado y regado la zona, (Fig. 2).

Materiala: Igeltserotza

Ebakitzeko mahaia. Bistako aurpegia kaltetu gabe adreiluetan eskuairak, pletinak eta kaxatxoak ebakitzeko bailio du. Hartara, guneren bat estuagoa bada, adreilu ilarak jartzen jarraitu ahal izango dugu arazorik gabe. Mesa de cortar, esta herramienta sirve para recortar escuadras, pletinas o cajones en los ladrillos, respetando la cara vista, y salvar así­ los problemas de estrechamiento en la superficie donde ha de seguir las hiladas.

Materiala: Igeltserotza