rodamiento Bilatu rodamiento testuinguru gehiagotan

1
Errodamendu-mota ezberdinak
Errodamendu-mota ezberdinak
errodamendu > rodamiento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Badira hozte-sistemaren eraginkortasunik ezaren gainean zuzenean eragiten ez duten beste matxura mota batzuk, hala nola polearen errodamendutik edo konpresorearen uhaletik eratorritako zarata arraroak. Existe otro tipo de averías que no inciden directamente sobre la ineficacia de la refrigeración, como, por ejemplo, ruidos extraños provenientes del rodamiento de la polea o de la correa del compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Horrela biratzen ez badu, errodamenduak ordeztu behar dira. Si no es así­, sustituir los rodamientos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

erretena, errodamenduak eta estalkien junturak, poleak, balbula-platera, bobina eta enbrage-platera. retén, rodamientos y juntas de las tapas, poleas, plato de válvulas, bobina y plato del embrague.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Errodamendua Rodamiento

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hainbat organo mugimenduan daudenez gero (pistoiak, bielak, errodamenduak eta espantsio-balbula), nahitaezkoa da sistemak lubrifikazio egokia izatea. Al existir órganos en movimiento (pistones, bielas, rodamientos, válvula de expansión), es necesario que todo el sistema esté dotado de la lubricación oportuna.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak