plano inklinatu Bilatu plano inklinatu testuinguru gehiagotan

1
plano inklinatu > plano inclinado (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
1) Plano inklinatuak eratutako eskailera, estrabez hornitutakoa, ez labaintzeko. 1) Escalera formada por un plano inclinado, provisto de listones que impiden el deslizamiento.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskolako idazmahai arruntetako eserlekuek 45 Xx 40 cm neurtzen dute; estalkiak 55 xX 33 cm neurtzen du plano inklinatua eratzen du estalkiak, , eta 9 cm gehitzen zaizkio luma eta tintontzia uzteko oholtxoa jartzeko; tiraderaren garaiera 15 eta 20 cm artekoa da; eta beheko langararen luzera 80 eta 90 cm artekoa da. Los pupitres normales de escuela tienen 45 X X 40 cm. de asiento; 55 X 33 cm. de plano inclinado de tapa, más 9 cm. para la tablita de pluma y tintero; altura de cajón, de 15 a 20 cm.; y longitud de traviesa inferior, de 80 a 90 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Altzari Eestalkiduna altzaria da idazmahaia, eta plano inklinatua eratzen du estalkiak, gainean idazteko. El pupitre es un mueble con tapa en forma de plano inclinado, para escribir sobre él.

Materiala: Egurraren teknologia

Hiru plano inklinatuk eratzen dute lotura mota hau; oro har, bi izaten ditu Jupiterren tximistak. Esta clase de empalme tiene tres planos inclinados, en vez de los dos que tiene generalmente el rayo de Júpiter.

Materiala: Egurraren teknologia

plano inklinatu > plano inclinado (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Plano inklinatuekin eta RTCP transformazioarekin lan egitean, hurrengo programazio-ordena jarraitzea gomendatzen da: Cuando se trabaja con planos inclinados y transformación RTCP se recomienda seguir el siguiente orden de programación:

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

(Plano inklinatua zehaztu) (Definir del plano inclinado)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

(Plano inklinatua ezeztatu) (Anular plano inclinado)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

(Plano inklinatua zehazten du) (Define plano inclinado)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Pieza batean lokailu batek eragiten duen #ACS inklinazioa, adibidez, mekanizatu nahi den piezaren plano inklinatua zehazten duen #CS koordenatu-sistemarekin konbina dezakegu. Por ejemplo, se puede combinar la inclinación #ACS que genera un amarre en la pieza, con el sistema de coordenadas #CS que define el plano inclinado, de la pieza, que se desea mecanizar.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

komandoa programatuz gero, plano inklinatuko lehen ardatz berriaren proiekzioa makinaren lehen ardatzarekiko orientatuta geratuko da. Si se programa el comando , la proyección del nuevo primer eje del plano inclinado se queda orientado con el primer eje de la máquina.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

komandoa programatuz gero, plano inklinatuko bigarren ardatz berriaren proiekzioa makinaren bigarren ardatzarekiko orientatuta geratuko da. Si se programa el comando , la proyección del nuevo segundo eje del plano inclinado se queda orientado con el segundo eje de la máquina.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Plano inklinatua makinaren koordenatu-sistemaren 2. eta 3. ardatzarekiko (Y eta Z) sortzen dituen angeluen bidez zehazten da. El plano inclinado se define con los ángulos que forma respecto a los ejes 2o y 3o (Y Z) del sistema de coordenadas máquina.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Lan-plano berri bat zehazten du (plano inklinatua), erremintaren noranzkoarekiko zuta dena. Define un nuevo plano de trabajo (plano inclinado) perpendicular a la dirección que ocupa la herramienta.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Plano inklinatua makinaren koordenatu-sistemaren 1. eta 2. ardatzarekiko (X eta Y) sortzen dituen angeluen bidez zehazten da. El plano inclinado se define con los ángulos que forma respecto a los ejes 1o y 2o (X Y) del sistema de coordenadas máquina.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua