mekanizazio Bilatu mekanizazio testuinguru gehiagotan

1
mekanizazio > mecanizado (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Akabera-mekanizazioa. Mecanizado acabado.

Materiala:

mekanizazio > mecanizado (443 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irristailuak lan-pieza kargagunetik mekanizazio-prozesura eramaten du eta, jarraian, deskargagunera. Gune horretan pieza egotzi egiten da. La corredera transporta la pieza de trabajo de la estación de carga al proceso de mecanizado y seguidamente a la estación de descarga, donde se expulsa la pieza neumáticamente.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Baina metalak zulatzeko orduan, aldiz, mekanizazioan erregulartasuna beharrezkoa izango da, eta, ondorioz, aitzinamendu-abiadura doigarriak behar izango ditugu. Sin embargo, para taladrar metales se necesita regularidad en el mecanizado y, por tanto, velocidades de avance ajustables.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Horrek guztiak, gaur egun ekoizpen-makina automatikoak (transfer makinak) erabiltzea ekarri du (batez ere, aldizkako aitzinamendu zirkularrean oinarritutakoak), hau da, hainbat muntaia-funtzio edota mekanizazio-funtzio makina berean egiten dituztenak. Esto ha conducido a la utilización de máquinas de producción automáticas (transfer). predominantemente según el principio del avance circular intermitente, pudiendo realizarse varias funciones de montaje y diferentes funciones de mecanizado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Mekanizaziorako unitateak gehituz edo kenduz edota lan-eragiketen hurrenkeran aldaketaren bat eginez, ekoizpen-sistemaren malgutasun handiagoa izango dugu eta emaitza ezin hobeak izango ditugu, batez ere serie txikiak ekoitzi behar direnean. Quitando o añadiendo diferentes unidades de mecanizado o mediante una modificación en la sucesión de las operaciones de trabajo, se obtiene cierta flexibilidad en el sistema de producción, ofreciendo resultados óptimos, sobre todo cuando se producen pequeñas series.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Adibidez, oinarri hartuta makina-erreminta batean lan-piezaren edo erremintaren biraketa-mugimendua mekanizazio-prozesuan bakarrik gertatzen dela, prozesua osatzeko hainbat eta hainbat mugimendu lineal osagarri ere egin beharko ditugu. Por ejemplo, partiendo de la base de que. en una máquina herramienta, el movimiento de giro de la pieza de trabajo o de la herramienta se produce sólo durante el mecanizado, quedan un gran número de movimientos lineales necesarios para un proceso completo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Mekanizazio-prozesuen gauzatzea. Ejecución de procesos de mecanizado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

MEKANIZAZIOA MECANIZADO

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Sailkapen horretan, mekanizazioaren espektro orokorra osatzen duten makina-erreminta gehienak agertzen dira. En esta clasificación aparecen la gran mayoría de tipos de máquinas herramientas que cubren el espectro general del mecanizado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Pieza jakin batzuen mekanizaziorako edota berariazko ezaugarriak eskatzen dituzten prozesu jakin batzuetarako erabiltzen direnak: Las destinadas al mecanizado de piezas determinadas o procesos concretos que exigen peculiaridades especí­ficas a la máquina:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Mekanizazioaren definizioari eusten badiogu, esan behar dugu makina-erreminta nagusiak txirbil-harroketarekin lan egiten dutenak direla. Si mantenemos la definición de mecanizado, cabe convenir que las primeras son las máquinas herramientas por excelencia.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea