orga Bilatu orga testuinguru gehiagotan

1
Gurdi bat.
Gurdi bat.
orga > carro (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elaborazio burutuetarako ekipamendu espezifikoa: janariak bidaltzeko askotariko orgak konbekzio-labeak 90 minutuz nahi den tenperaturari eusten diotenak kalitatea gutxitu gabe; eta armairu termikoak. Equipamiento específico para las elaboraciones terminadas: carros de expedición de diferentes tipos, hornos de convección que mantienen la temperatura deseada durante 90 minutos sin que se produzca merma alguna de la calidad armarios térmicos.

Materiala: Ostalaritza

Orga eta ibilgailu isotermoak. Carros y vehículos isotermos.

Materiala: Ostalaritza

Berroneratze- edo birtermalizazio-orgak. Carros de regeneración o retermalización.

Materiala: Ostalaritza

Orga eta ibilgailu isotermoak. Carros y vehículos isotermos.

Materiala: Ostalaritza

Berroneratze- edo birtermalizazio-orgak. Carros de regeneración o retermalización.

Materiala: Ostalaritza

Lerro hotza banatzeko orgetan berotzeko sistemarekin (birtermalizazioa . Línea fría con calentamiento en los carros de distribución (retermalización)

Materiala: Ostalaritza

Orgak garbitzeko eta uzteko lekua. Espacio para lavado y depósito de carros

Materiala: Ostalaritza

Erretilua horretarako bereziki prestatutako ontzi-garbigailuan sartu behar da, eta bertatik, automatikoki pilatzeko orga batera. La bandeja debe pasar a su lavavajillas específico, y de ahí a un carro de apilado automático.

Materiala: Ostalaritza

Orgak gordetzeko eremua Zona de almacenamiento de carros

Materiala: Ostalaritza

4.8. IRUDIA. Tenperatura-jaisgailu handi bat, izozte-orga duena. FIGURA 4.8. Gran abatidor de temperatura con carro para congelación.

Materiala: Ostalaritza

orga > carro (160 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aitzinamendua eta alderantzikatzea mailaketarik gabe erregula daitezke. Orgaren mugimendu oszilatzaileak ere norberaren gogora burutu daitezke. El avance y la inversión son regulables sin escalonamiento; tambien pueden realizarse a voluntad movimientos oscilantes del carro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Unitate oleopneumatiko batek zuzentzen du aitzinamendu-orga; orgaren gainean transmisio mekanikoko euskailu pneumatikoa dago muntatuta. Una unidad oleoneumatica manda el carro de avance, sobre el cual está montado el dispositivo de sujeción neumático con transmisión mecánica.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aitzinamendu-orga, 75 Carro de avance, 75

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zerra baten bidez barrak edo profilak bizarrik atera gabe mozteko, makina-euskarri zahar bat eta orga gidaridun bat erabiliz zerratzeko automatismo bat eraiki zen. Para cortar barras o perfiles con una sierra, sin que se produzcan rebabas, se construyó un automatismo de aserrar, utilizando un antiguo sorporte de máquina y un carro con guías.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Izan ere, beste orga batekin sinkronizatuz gero, fresatzeko makina berezi baten ideia berri bat sortuko litzateke. La sincronización con otro carro crearía una nueva concepción de unidad de fresado especial.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Makina berezi baten ikuspegitik, orga izango litzateke mekanizatu beharreko piezak elikatzen eta aurreratzen dituena. En el sentido de una máquina especial, el carro representa la alimentación y el avance de las piezas a mecanizar.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Pieza hori orga mugikorraren gainean finkatuta dago, eta orgak aurrera eta atzera egingo du. Esta pieza es sujetada en un asientodel carro móvil, el cual avanza y retrocede.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Aitzinamendu-orga agintzen duen 4 zilindroa atzeratzen da, eta, hala, pieza 3 euskailuarekin batera aurrez zehaztutako 50 mm-ko distantziara eramango da. Distantzia hori da, hain zuzen ere, zuloen artean izan nahi genuen distantzia. Por el retroceso del cilindro 4, que manda el carro de avance se transporta la pieza con el dispositivo de sujeción 3 a la distancia prevista de 50 mm, que es la deseada entre taladros.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Garraiorako euste-zilindroak translazio-orgaren gainean daude, eta haien txandakako aitzinamenduaren luzera lan-luzeraren berdina izango da. Los cilindros de sujeción para el transporte están situados sobre el carro de translación y con un avance alternativo = longitud.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Behin karga-lanak egindakoan, 3.2 balbulak aitzinamendu-organ eutsiko du pieza eta, aldi berean, 2.2 balbulari seinalea bidaliko zaio kommutatzeko. Una vez realizada la carga, se efectúa por la válvula 3.2 la sujeción de la pieza en el carro de avance y al mismo tiempo se emite una señal a la válvula 2.2, la cual conmuta.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak