tuerca Bilatu tuerca testuinguru gehiagotan

1
Azkoinak
Azkoinak
azkoin > tuerca (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori horrela ez bada, tresnak torlojuarekin edo azkoinarekin duen lotunea, edo kirtena, labaindu egin daiteke heltzen diogunean, eta, hortaz, dagokion indarra aplikatzen diogunean, kolpeak eta harrapaketak eragin daitezke. Esta deficiencia de conservación puede provocar el deslizamiento del agarre de la herramienta con el tornillo o la tuerca, o del mango al agarrarla, por lo que al aplicar la fuerza correspondiente puede dar lugar a golpes y atrapamientos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

horren ondorioz, lan-gainazalen arteko paralelismoa ez da zuzena, eta azkoinen edo torlojuen aurpegiak biribildu egiten dira. provoca que el paralelismo entre las superficies de trabajo no sea el correcto, produciendo el redondeo de las caras de las tuercas o los tornillos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Atera ezazu azkoina ardatzetik arraste-platera tresna egokiarekin blokeatuz. (2.38 irudia). Extrae la tuerca del eje bloqueando el plato de arrastre con el útil adecuado, (figura 2.38).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Desmuntatu aire-girogailu blokea finkatzeko torlojuak edo azkoinak. Desmontar los tornillos o tuercas de fijación del bloque climatizador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Giltza horiek torlojuaren buruari sei puntatatik heltzen diote; hau da, torlojuari edo azkoinari erabat heltzen diote eta, beraz, zailagoa da irten daitezen. Estas llaves agarran la cabeza del tornillo por las seis puntas; es decir, abrazan totalmente al tornillo o la tuerca y por lo tanto es más difí­cil que se salgan.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Alde batetik, terraila-etxe bati akoplatzen zaizkio eta, bestetik, azkoinaren edo torlojuaren hozkadurara doitzen dira. Son llaves que por un lado se acoplan a un maneral y por otro se ajustan a la entalladura de la tuerca o del tornillo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kanpoko mekanizatua duten giltza hexagonalak dira, torlojuari edo azkoinari sei aurpegietatik heltzen diotenak. Son llaves hexagonales de mecanizado exterior que agarran el tornillo o la tuerca por las seis caras.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Torlojuaren edo azkoinaren bi aurpegi soilik ukitzen dituzte. Solo hacen contacto con el tornillo o la tuerca en dos caras.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eutsi esku batez laneko alderdiari torlojuaren buruaz edo azkoinaz, irrist egin ez dezan. Sostener la parte de trabajo con la cabeza del tornillo o la tuerca con una mano para que no se resbale.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, bihurkin bat ez dugu erabili behar zizel bat edo palanka bat balitz bezala, edo matraka-giltza bat, azkoinak estutzeko. Por ejemplo, no se debe utilizar un destornillador como si fuese un cincel o una palanca, o utilizar una llave de carraca para apretar tuercas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan