carrera Bilatu carrera testuinguru gehiagotan

1
ibiltarte > carrera (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.16 irudian altzairuzko diskoa eta erdiko izarra ikus ditzakegu. Izar horrek ibiltartearen mugatzaile gisa jarduten du. En la figura 2.16 es posible observar el disco de acero y una estrella central que actúa como limitador de carrera.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Pistoien ibiltartea aldatuz. c) Mediante la variación de la carrera de los émbolos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Disko oszilatzailearen inklinazioa handitu egiten denez gero, bulkatutako emari handia duen ibiltarte luzea sortzen da. La inclinación del disco oscilante aumenta, lo que provoca una carrera larga con un intenso caudal impelido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Diskoaren inklinazioa aldatuta, pistoien ibiltartea eta bultzatutako emaria definitzen dira. Variando la inclinación del disco se define la carrera de los émbolos y el caudal impelido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Disko oszilatzailearen inklinazioa murriztu egiten denez gero, ibiltartea txikiagoa da eta bulkatutako emaria ere txikiagoa da. La inclinación del disco oscilante se reduce, lo que se traduce en una carrera menor con un caudal impelido inferior.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ardatz baten mugimendu birakaria eragite-gurpegira transmititzen da, eta gurpegi horrek, disko birakariaren bitartez, pistoien mugimendu alternatibo (ibiltartea) bihurtzen du. El movimiento giratorio de un eje se transmite al cubo de accionamiento, el cual, mediante el disco oscilante, lo convierte en un movimiento alternativo de los émbolos (carrera).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak