posicionamiento Bilatu posicionamiento testuinguru gehiagotan

1
posizionamendu > posicionamiento (103 testuinguru)
eu testuak es testuak
Posizionamenduaren konfigurazioa Configuración del posicionamiento

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina horiek osatzen dituzten atal nagusiak honako hauek dira (bertan muntatzen dira higidura transmititzeko mekanismoak eta sistemak, posizionamenduaren kontrola, erreminten ahokalekuak, mekanizatu beharreko piezen euskarriak eta lokailuak eta abar): Las partes principales que componen estas máquinas y donde se montan los mecanismos y sistemas de transmisión de movimiento, control de posicionamiento, alojamientos de herramientas, apoyo y sujeción de piezas a mecanizar, etc. son:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

piezaren erreferentzia espaziala gauzatzea eta makinaren koordenatuekiko edo erreferentziekiko posizionamendu eta lerrokadura jakin bat lortzea: ejecutar la referencia espacial de la pieza consiguiendo un posicionamiento y una alineación determinada con relación a las coordenadas o referencias de la máquina:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Posizionamenduaren konfigurazioa. Configuración de posicionamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Fabrikazio mekanikoan, eskakizun jakin batzuekin seriean edo era unitarioan mekanizatu behar diren pieza batzuen kasuan, posizionamendua eta finkapena errazteko eta bermatzeko gailuak prestatzen ditu "tresneriako" sekzioak eta/edo tailerrak. En Fabricación Mecánica, la sección y/o el taller de "utillaje" se encarga de preparar los dispositivos para facilitar y garantizar el posicionamiento y fijación de algunas piezas que necesitan ser mecanizadas -en serie, o unitarias- con requerimientos concretos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Espazioan sei askatasun-graduak eragozteko behar-beharrezkoak direnak baino posizionagailu gehiago daudenean esaten dugu posizionamendu bat gehiegi mugatuta dagoela. Decimos que un posicionamiento está sobre restringido cuando hay más posicionadores que los estrictamente necesarios para imposibilitar los seis grados de libertad en el espacio.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

(Posizionamendua P1en) (Posicionamiento en P1)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

(S2 buruaren posizionamendua 120.78º-tan) M19 S1=10 S2=34 (Posicionamiento del cabezal S2 a 120.78º) M19 S1=10 S2=34

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Programazioaren formatua (2). Buruaren posizionamendua 0º-tan. Formato de programación (2). Posicionamiento del cabezal en 0º.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Posizionamendu bat G00 funtzioa erabilita egiten denean, programatutako "F" aitzinamendua baliogabetu egiten da aldi baterako, eta [P.M.E. "G00FEED"] makinaren fabrikatzaileak zehaztu duen aitzinamendu azkarraren bitartez egingo da desplazamendua. Al realizar un posicionamiento mediante G00 se anula temporalmente el avance "F" programado, y el desplazamiento se realiza al avance rápido especificado por el fabricante de la máquina [P.M.E. "G00FEED"].

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua