conmutador Bilatu conmutador testuinguru gehiagotan

1
kommutadore > conmutador (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
tentsio-erortze osoaren balioak kontuan hartzen ditu konexioak, etengailuak, kommutadoreak eta abar. El valor de la caí­da de tensión total tiene en cuenta: las conexiones, los interruptores, los conmutadores, etc.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Guztizko tentsio-erortzeak kableak ez ezik, fusibleak, kontaktuak, kommutadoreak, sakagailuak eta abar ere kontuan hartzen ditu, eta, beraz, balio horiek ez dute balio eroaleen kalkulua egiteko. La caí­da de tensión total comprende además de los cables, fusibles, contactos, conmutadores, pulsadores, etc., y por tanto no sirven para el cálculo de conductores.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kommutadore eta kontaktu guztiak pausagune mekanikoko posizioan irudikatuta daude Todos los conmutadores y contactos están reproducidos en posición de reposo mecánico

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

etengailuen eta kommutadoreen seinaleak jasotzen ditu, eta elementu hartzaileetara (lanparetara, motorretara...) igortzen ditu. recibe las señales de los interruptores y de los conmutadores y las envía a los elementos receptores, lámparas, motores, etc.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

kommutadore > conmutador (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Desplazamendua eta zehaztutako ardatzaren aitzinamendua zein izango diren definitzen du JOG inkrementalaren kommutadorearen posizio bakoitzerako. Mediante esta sentencia se define, para cada posición del conmutador de JOG incremental, cuánto será el desplazamiento incremental y el avance del eje especificado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Parametro honen bidez definitu egiten da, bolante moduko kommutadorearen posizio bakoitzean, zein den bolantearen pultsuagatiko desplazamendua zehaztutako ardatzarentzat. Mediante esta sentencia se define, para cada posición del conmutador en modo volante, cuál será el desplazamiento por impulso del volante para el eje especificado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Aitzinamendu-portzentajea (feed overridea) programa, PLC edo kommutadore bidez finka daiteke; programak adierazitakoak du lehentasunik handiena, eta kommutadoreak aukeratutakoak, berriz, txikiena. El porcentaje de avance (feed override) puede ser fijado por programa, por PLC o por el conmutador, siendo el más prioritario el indicado por programa y el menos prioritario el seleccionado por el conmutador.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

PLC bidez finkatutako portzentajeak lehentasun handiagoa du kommutadore bidez finkatuak baino, baina programa bidez finkatuak baino txikiagoa. El porcentaje fijado por PLC es más prioritario que el fijado por el conmutador, pero menos prioritario que el fijado por programa.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Aitzinamendu-portzentajea aginte-paneleko kommutadorean. Porcentaje de avance en el conmutador del panel de mando.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Abiadura-portzentajea (speed overridea) programa, PLC edo kommutadore bidez finka daiteke; programak adierazitakoak du lehentasunik handiena, eta kommutadoreak aukeratutakoak, berriz, txikiena. El porcentaje de velocidad (speed override) puede serfijado por programa, porPLC o por el conmutador, siendo el más prioritario el indicado por programa y el menos prioritario el seleccionado por el conmutador.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Abiadura-portzentajea aginte-paneleko kommutadorean. Porcentaje de velocidad en el conmutador del panel de mando.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Mugimendu mota aginte-paneleko kommutadoretik edo PLC bidez finka daiteke, baina PLC bidez adierazitakoak izango du lehentasun handiena. El tipo de movimiento puede ser fijado desde el conmutador del panel de mando o por PLC, siendo el más prioritario el indicado por PLC.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

KOMMUTADOREAREN POSIZIOA BOLANTE MODUAN POSICIÓN DEL CONMUTADOR EN MODO VOLANTE.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Balioa aginte-paneleko kommutadoretik edo PLC bidez finka daiteke, baina PLC bidez adierazitakoak izango du lehentasun handiena. El valor puede serfijado desde el conmutador del panel de mando o por PLC, siendo el más prioritario el indicado por PLC.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua