destino Bilatu destino testuinguru gehiagotan

1
destino > destino (124 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batzuetan, shopping turismoa da turistak egiten duen jarduera nagusia, eta lekualdatzea eragin duena; beste batzuetan, turistek destinoan egin ditzaketen gainerako jardueren osagarri bat da. En ocasiones, el turismo de shopping es la actividad principal que realiza el turista y la que ha motivado el desplazamiento; en otras, es un complemento más al resto de actividades que pueden realizar los turistas en el destino.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo mota honetakoak dira «azoka txiki»etako erosketak, oroigarri-dendetakoak, artisautza-tailerretakoak, merkataritza-zentro handietakoak, denda sonatuetakoak, arte-galerietakoak, antikuarioetakoak, etab.; beraz, ia destino guztiek eskaintzen dute produktu hau. Este tipo de turismo engloba las compras en «mercadillos», tiendas de souvenirs, talleres de artesanía, grandes centros comerciales, tiendas de prestigio, galerías de arte, anticuarios, etc.; por tanto, prácticamente todos los destinos ofrecen este producto.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Baina hautatzen dituzten destino bakarrak ez dira hiri handiak; erakargarritasunen bat duen edozein hiri izan liteke egokia turismo mota honetarako. Aunque no solo las grandes ciudades son los destinos elegidos; cualquier ciudad que tenga algún atractivo turí­stico puede ser un buen destino para la práctica de este tipo de turismo.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Espainian, destino askok eskaintzen dute produktu mota hau, baina Bartzelona, Madril eta Sevilla dira protagonistak. En España son muchos los destinos que ofrecen este tipo de producto, pero cabe resaltar el papel protagonista de Barcelona, Madrid o Sevilla.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo mota hau turismo berdearen kasuan aipatu ditugun destinoetan egiten da. Baita natura-zientziekin edo zientzialariekin zerikusia duten museo, parke tematiko edo bestelako tokietan ere; esate baterako, Clos-Lucéren etxea (Frantzia), Da Vinciren bizilekua azken urteetan, eta Marie Curieren museoa. Los destinos en los que se localiza este tipo de turismo incluyen los que proponíamos anteriormente para el turismo verde, así­ como aquellos museos, parques temáticos o cualquier espacio que guarde relación con las ciencias naturales o con personajes cientí­ficos; por ejemplo, la mansión de Clos-Lucé en Francia, lugar donde Da Vinci vivió sus últimos años o el Museo de Marie Curie.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Hona hemen horrelako jarduerak egiteko aukera eskaintzen duten zenbait destino: Algunos de los destinos que ofrecen la posibilidad de practicar este tipo de actividad son:

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Egoera politiko, ekonomiko edo sozial zaila duten herrialde edo eskualdeetara egiten diren bidaiak sartzen dira turismo mota honen barruan. Turistak bizikidetza-jardueretan parte hartzen du destinoko bizilagunekin, haiei nahiz hango elkarteei lagunduz. Se trata de viajes a paí­ses o regiones con una difí­cil situación polí­tica, económica o social, en los que el turista participa en actividades de convivencia con las personas del destino, ayudándolas tanto a ellas como a las diferentes asociaciones locales.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Horrek guztiak aukera ematen du destinoko bizimodua eta ohiturak ezagutzeko eta, aldi berean, borondatez laguntzeko. Todo ello le permite conocer la forma de vida y las costumbres del destino, a la vez que ayudar de una forma voluntaria.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Estatuko nahiz nazioarteko edozein destinotako auzolandegietan parte hartzea sartuta dago kontzeptu honen barruan. La participación en campos de trabajo en cualquier destino (nacional o internacional) estaría incluida en este concepto.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo mota honetan, bidaiaria destinoko familia batekin bizi da, eta hark bere ohiturak eta azturak erakusten dizkio; alegia, gastronomia, ordutegiak, familia-egitura, etxearen antolamendua, lan egiteko moduak, etab. Aquella actividad turí­stica en la que el viajero convive con una familia del destino, la cual le enseña sus hábitos y costumbres, esto es, su gastronomía, horarios, estructura familiar, organización de la vivienda, formas de trabajo, etc.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

destino > destino (151 testuinguru)
eu testuak es testuak
Saint Louis-ek eragin kolonial frantsesaren adierazgarriak eskaintzen ditu, eta eguzki eta hondartza bila doan turistaren destino sendoa da, hotel-establezimendu egokiak baititu. Osagarri gisa, Barberie parke ornitologiko eta biosferaren erreserbara eta Djoudj Parke Nazionalera bisitak egiteko aukera eskaintzen du. Saint Louis , testimonia la influencia colonial francesa y es un destino consolidado para el turista de sol y playa con adecuados establecimientos hoteleros, se complementa con las excursiones al parque ornitológico y reserva de la biosfera de Barberie y al PN de Djoudj.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Kalahari basamortuak abentura-kirola eta ibilaldiak era antolatuan egiteko aukerak eskaintzen ditu duela gutxitik, baina nazioartean ospe handiagoa dute natura-ingurune hauek: Chobe Parke Nazionala, elefante eta hipopotamo asko dituena, eta Moremi Erreserba. Destino nagusia, dena den, Okavango delta da. Angolatik datorren ibaiak Kalahari basamortuan isurtzen ditu bere urak da, eta sortzen duen ekosistema zingiratsuak fauna eta mundu guztiko turista ugari erakartzen ditu. El Desierto de Kalahari ofrece desde fechas recientes posibilidades para la práctica organizada de deportes de aventura y senderismo, pero son los PN de Chobe con extensas poblaciones de elefantes e hipopótamos, y la Reserva de Moremi , los dos espacios naturales que tienen un mayor reconocimiento internacional, aunque el destino estrella es el Delta del Okavango, rí­o que procedente de Angola desemboca en el Desierto de Kalahari , formando un singular ecosistema pantanoso que atrae a una gran cantidad de fauna y a turistas de todo el mundo..

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Manu hiriak zentralizatzen ditu oinarrizko zerbitzu guztiak, eta handik bideratzen ditu korronte turistikoak aipatutako destinoetara. La ciudad de Manu, centraliza los servicios básicos e irradia las corrientes turí­sticas hacia los destinos señalados.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Urtean, 150.000 bidaiari baino gutxiagok aukeratzen dute destino hori; erdiak europarrak izaten dira. Menos de 150.000 pasajeros eligen anualmente este destino, la mitad procedente del mercado europeo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Iparraldeko kostaldetik jarraituz eta kostaldeko itxurazko hutsunea gaindituz, itsas ugaztunen koloniaz josita dago Cross Lurmuturreko Erreserba. Iparraldeko mugan, Eskeletoen Kostaldea eta Kaokoveld abentura-turismorako eta turismo etnologikorako destinoak dira, harea-bankuetan hondoa jotako ontzi ugariei eta himba tribuari esker, hurrenez hurren. Prosiguiendo por el litoral norte y superando el aparente vací­o de la costa, colonias de mamí­feros marinos se concentran en la Reserva de Cabo Cross, En el lí­mite septentrional la Costa de los Esqueletos y el Kaokoveld son destinos para el turismo de aventura y etnológico con numerosas embarcaciones embarrancadas en los bancos de arena y presencia de aldeas de la tribu himba respectivamente.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Seychelle uharteek osatutako artxipelagoa Tanzaniako kostaldetik 1.600 km-ra dago; eta goi-mailako eguzki- eta hondartza-turismora bideratutako destino gisa kokatu da. El archipiélago de Seychelles, a 1600 Km al este de las costas de Tanzania , se ha posicionado como un destino de sol y playa orientado a un turismo de alto poder adquisitivo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Destino hori ez da ohikoa bidaia-agentzien eskaintzan, eta banakako bidaiarietara edo programazio naturalista zein abenturazko berezietara mugatzen da. No es frecuente este destino en la oferta de las agencias de viaje mayoristas , quedando como meta de viajeros individuales o programaciones muy especí­ficas de tipo naturalista o de aventura.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Suezko kanalean dagoen Ismailia egiptoarren destino gogokoenetakoa da. Ismailia en el Canal de Suéz es un destino frecuentado por población local.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Mediterraneoko kostaldean, Alexandria izan da destino ospetsuenetakoa. Aldi batez, turismoak atzerakada izan ondoren, urpean pieza artistikoak aurkitu izanari esker, pixkanaka antzinako kultura-loria berreskuratu du, eta proiektu berriak garatu ditu, hala nola Alexandriako Liburutegi modernoa eta Museo Grekoerromatarra. La costa mediterránea ha tenido en Alejandría uno de los destinos egipcios más reconocidos, tras un periodo de decadencia, el hallazgo de piezas artí­sticas bajo sus aguas ha permitido la progresiva recuperación de su pasado esplendor cultural , con nuevos proyectos como la moderna biblioteca de Alejandría y el Museo Greco- romano.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

||Ibai-bidaia horretan toki hauetan egiten dira geldialdiak: Luxor (Luxor eta Karnak tenpluak, Erregeen Harana, Erreginen Harana eta Memnon-en kolosoak); Esnako esklusak igarota, Edfuko Horus-en tenplua eta Kom Omboko Sobek-en tenplua dira bisitatuenak; ondoren, Goi Niloko Asuan-era iristen da. XX. mendearen hasieran, jada aristokrata europarren neguko destino tradizionala zen Asuan; horren lekuko dira hotel kolonialak, hala nola goi-bilera politiko asko hartu dituen eta film askotan eszenatoki izan den Old Cataract hotela. Gaur egun, hotel hori hiriko erakargarri turistiko bihurtu da, Elefantina uharteko Arkeologia Museo Arkeologikoarekin batera; Aga Khan-en mausoleoa, Philaeren ||Las escalas de este crucero son en Luxor, los templos de Luxor y Karnak, el Valle de los Reyes, Valle de las reinas y Colosos de Memnón ; pasando las esclusas de Esna, Edfú con el Templo de Horus , y Kom Ombo con el templo de Sobek son los puntos más frecuentados antes de llegar a Aswan en el Alto Nilo, un tradicional destino invernal para los aristócratas europeos ya a principios del siglo XX , tal y como atestiguan hoteles de tipo colonial

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak