dentado Bilatu dentado testuinguru gehiagotan

1
hortz > dentado (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Toberako hortzak horrela egon ohi dira zuzen daudenean. Es la posición correcta del dentado clásico de la tolva.

Materiala: Egurraren teknologia

Buztanak bi aldeetatik daude agerian, eta hortzak ez dira taulen ertzekiko paraleloak. Las colas quedan visibles por ambas caras, y el dentado no es perpendicular a los bordes de los tableros.

Materiala: Egurraren teknologia

Tobera-formako hortz okerren muntaia (ikusi 399.B irudia). Ensamble de dentado incorrecto en forma de tolva (fig. 399-B).

Materiala: Egurraren teknologia

Miru-buztanerako muntaia ingeles hortzekin (ikusi 390. irudia). Ensamble de colas de milano con dentado inglés (fig. 390).

Materiala: Egurraren teknologia

hortz > dentado (47 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erdiarbasturako/akaberarako hortz leunak. Dentado fino para semidesbaste/acabado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hortz alternoak - 3 ebaketa. Dentado alterno - 3 cortes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hirth hortzak dituen ardatza. Eje con dentado Hirth.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Erdiarbasturako/akaberarako hortz latzak. Dentado basto para semidesbaste/acabado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hortz leunak Dentado fino.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hortz alternoak - Akoplagarriak. Dentado alterno - Acoplable.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hortz zuzenak edo paraleloak - 3 ebaketa. Dentado recto o paralelo - 3 cortes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hori dela eta, hortzak arbastu-eremuan (í˜ handiena) hasten dira taillatzen, eta erreminta mugitu egiten da taillaketan aurrera egin ahala, akabera-eremura iritsi arte (í˜ txikiena). Por esta razón se empieza a tallar el dentado por la zona de desbaste (í˜ mayor) desplazándose la herramienta a medida que va progresando el tallado hasta el acabado, que se realiza con la zona de acabado (í˜ menor).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sistema horrek antz handi samarra du hortz helikoidalak dituen gurpil zilindriko bat fresa amarekin taillatzeko sistemarekin, fresaren higidura eta taillatu beharreko gurpilaren higidura konbinatuta egiten baita taillaketa. Este sistema tiene cierto parecido con el tallado de una rueda cilí­ndrica de dentado helicoidal con fresa madre, pues el tallado también se realiza conjugando el movimiento de la fresa y de la rueda a dentar.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Fresa ama hori konikoa da, eta hortzak ez dira uniformeak. Aitzitik, handitik txikira aldatzen dira, arbastu-eremua dagoen konoaren oinarritik (diametrorik handiena) akabera-eremura, hots, puntara (diametrorik txikiena). Esta fresa madre es cónica y no tiene un dentado uniforme, sino que va variando desde la base del cono (í˜ mayor) donde se sitúa la zona de desbaste, hasta la punta (í˜ menor) que es la zona de acabado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea