alaka Bilatu alaka testuinguru gehiagotan

1
alaka > chaflán (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
571. irudia. a Abakoa; b alaka. Fig. 571 a, Abaco; b, Chaflán.

Materiala: Egurraren teknologia

Alaka. Chaflán.

Materiala: Egurraren teknologia

Alaka zuzena izan daiteke (ikusi 571.b irudia), edo alderantzikatua (ikusi 572.b irudia). Se denomina chaflán recto el representado en la figura 571-b, y chaflán inverso el de la figura 572-b.

Materiala: Egurraren teknologia

CD ebakidura bertikalak (ikusi 923. irudia), berriz, xehetasun hauek ageri ditu, besteak beste: goiko aldeko langara, erdiko langara 1 cm dago erdiko langararen eta pertsianaren eta alakaren artean; izan ere, pertsianak bibratu egiten du eragiten diogunean, eta, tarterik uzten ez badugu, erdiko langara jotzen du eta isurkiaren profila, pertsiana doitzeko aproposa. El corte vertical C-D (fig. 923) nos presenta, entre otros detalles, los siguientes: traviesa superior; traviesa central, con la separación de un cm. de la persiana, y el chaflán, a fin de que el cimbreo que tiene la persiana al accionarse, no roce con dicha traviesa; y el perfil especial del vierteaguas para el ajuste de la persiana.

Materiala: Egurraren teknologia

lantzer > bisel (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
3. Lantzer edo alakak, goiko aldean ahoa eratzeko egiten den ebaki zeiharrak. 3.º El bisel o chaflán, que es el corte oblicuo que se da a la cara superior para formar el filo.

Materiala: Egurraren teknologia

alaka > chaflán (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alaka ebaki, 116 Chaflán, cortar, 116

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Erremintaren altuera eta inklinazioa doituta, zenbait neurriko alakak egin ahal izango dira. Ajustando la herramienta en altura y en inclinación, pueden realizarse chaflanes de diferentes dimensiones.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

1) alaka gauzatzen da, pieza landugabearen luzetarako bi aldeetan, 1) ejecución del chaflán en ambos lados a lo largo de la pieza en bruto,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

eta G39 funtzioan (ertzak alakatzea), alakaren tamaina gisa. G39 (Achaflanado de aristas) como tamaño del chaflán.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Programatu den alakaren aitzinamendua haren ondotik programatu den desplazamendu motaren araberakoa da: El avance al que se ejecuta el chaflán programado depende del tipo de desplazamiento programado a continuación:

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Horrek esan nahi du aipatutako funtzio horietakoren bat programatzen denean, sarrerako erradioaren, biribilketa-erradioaren edo alakaren tamainaren balio berria izango dela G38 funtzioan definitutako irteerako erradio hori, eta alderantziz. Esto significa que el radio de salida definido en G38seráel nuevo valor del radio de entrada, radio de redondeo o tamaño del chaflán cuando se programen estas funciones, y viceversa.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Horrek esan nahi du aipatutako funtzio horietakoren bat programatzen denean, irteerako erradioaren, biribilketa-erradioaren edo alakaren tamainaren balio berria izango dela G37 funtzioan definitutako sarrera tangentzial hori, eta alderantziz. Esto significa que el radio de entrada definido en G37 será el nuevo valor del radio de salida, radio de redondeo o tamaño del chaflán cuando se programen estas funciones, y viceversa.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

G39 funtzioaren bitartez tamaina jakin bateko alakak txerta daitezke, ebaki-puntuak kalkulatu beharrik gabe. Mediante la función G39, es posible insertar un chaflán con un tamaño determinado, sin necesidad de calcular los puntos de intersección.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Alakatu nahi den ertza definitzen duten bi ibilbideen artean programatu behar da alaka. La definición del chaflán se debe programar entre las dos trayectorias que definen la arista que se desea achaflanar.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Alaka-tamainaren "I" balioa aktibo mantentzen da beste balio bat programatu arte eta, beraz, ez da beharrezkoa hura tamaina bereko ondoz ondoko alaketan programatzea. El valor "I" del tamaño del chaflán permanece activo hasta que se programe otro valor, por lo tanto no será necesario programarlo en chaflanes sucesivos del mismo tamaño.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua