graduazio Bilatu graduazio testuinguru gehiagotan

1
graduazio > graduación (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Graduazioak nabarmentzeko modu bat graduazio desberdinak elkartzea da, kontrastea dela-eta nabarmen geldi daitezen. Una forma de destacar estas graduaciones es la de juntar graduaciones diferentes, para que destaquen por contraste.

Materiala: Irudia

2
graduazio > graduación (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Neurgailu bolumetrikoek graduazio-sistema bat izaten dute normalean, zein bolumen duten neurtzeko. Los instrumentos volumétricos generalmente disponen de un sistema de graduación que permite saber qué volumen contienen.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Graduazio-sistema ikur batzuk izaten dira. Ikur horiek ontzian dagoen bolumena adierazten dute likidoa altuera jakin batera iristen denean. El sistema de graduación consiste en una serie de marcas que indican el volumen contenido en el recipiente cuando el lí­quido alcanza una altura determinada.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Lehen mailako graduazioak eta bigarren mailakoak dituzte hauek ere, hau da, mililitroak eta mililitro-hamarrenak neurtzeko. Tienen también graduaciones principales y graduaciones secundarias, es decir, para mililitros y para décimas de mililitro.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Bete ezazu berriro pipeta, barneko bolumena graduazio-ikurraren gainetik egon arte, burbuilarik egon ez dadin saiatuz. Llenar de nuevo la pipeta hasta que el volumen interno alcance por encima de la marca de graduación, procurando que no haya burbujas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

3
graduazio > graduación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Xarabeen taulan ikus daitekeenez, zenbat eta graduazio altuagoa edo puntu gogorragoa izan, orduan eta azukre gehiago dute, eta ur gutxiago. Según se puede apreciar en la tabla de jarabes, estos, a más alta graduación o punto más fuerte, mayor cantidad de azúcar contienen, y menor cantidad de agua.

Materiala: Gozogintza

Jarri beharreko ehunekoak edo kopuruak aldakorrak dira, elaborazioaren arabera (± 100 gr glukosa edo ±2 gr potasio bitartratoa edo limoi-tantak) baina, oro har, zenbat eta graduazio handiagoa izan, orduan eta kristaltzearen aurkakoaren kopuru handiagoa jarriko da eta alderantziz. Los porcentajes o cantidades a poner oscilan, dependiendo de la elaboración a realizar (±100 grs glucosa o ±2 grs crémor tártaro o gotas de limón), pero por norma general diremos que a mayor graduación mayor contenido de anticristalizante y viceversa.

Materiala: Gozogintza

Likore-sorbeteak 18º - 19º Baume-ko graduazioa duen xarabeaz prestatzen dira. Los sorbetes de licores se preparan con un jarabe a una graduación entre 18º y 19º Baume.

Materiala: Gozogintza

Konfituraren graduazioa 60º Brix-ekoa izango da eta fruten proportzioa % 40-50ekoa, hiru fruten konfituraren kasuan izan ezik, hor proportzioa % 35ekoa izango baita. La graduación de la confitura será de 60º Brix y la proporción de frutas será del 40 al 50 %, menos para la confitura tres frutos en el que la proporción de frutas será de un 35 %.

Materiala: Gozogintza

Graduazioa 60º Brix-ekoa izango da eta fruta-proportzioa, % 40-50 bitartekoa. La graduación será de 60 º Brix y la proporción de fruta del 40 al 50 %.

Materiala: Gozogintza