utilidad Bilatu utilidad testuinguru gehiagotan

1
utilitate > utilidad (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sistemako aldagaien bilakaera modu erosoan adieraztea ahalbidetzen duten utilitateak dira. Son las utilidades que permiten representar de forma cómoda la evolución de variables del sistema.

Materiala: SCADA sistemak

Edozein bistaratze-sistemak ditu komunikazio-sistema, pantailak, pasahitzak, inprimatzeak edo alarmak konfiguratzeko utilitateak. Cualquier sistema de visualización tiene más o menos utilidades para realizar la configuración del sistema de comunicaciones, pantallas, contraseñas, impresiones o alarmas.

Materiala: SCADA sistemak

Garapen-programak aplikazioko leihoak sortu eta editatzearekin lotutako utilitateak biltzen ditu, baita haien ezaugarriak ere (testuak, marrazkiak, koloreak, objektuen propietateak, programak eta abar). El programa de Desarrollo engloba las utilidades relacionadas con la creación y edición de las diferentes ventanas de la aplicación, así­ como sus caracterí­sticas (textos, dibujos, colores, propiedades de los objetos, programas, etc.).

Materiala: SCADA sistemak

SCADA paketeak, gizaki-makina interfaze-tresnaren alderdian, prozesuaren eta operadorearen artean ahalik eta komunikazio argiena ezartzera bideratutako zenbait funtzio eta utilitate hartzen ditu: El paquete SCADA, en su vertiente de herramienta de interfase hombre-máquina, comprende toda una serie de funciones y utilidades encaminadas a establecer una comunicación lo más clara posible entre el proceso y el operador:

Materiala: SCADA sistemak

Windows sistemaren gorakadarekin batera, sistema eragile horrekin funtzionatzen zuten aplikazioekin komunikatzeko utilitateen (driverrak edo kontrolagailuak) garapena ere bultzatu zen. Con el auge de Windows también recibió un impulso el desarrollo de utilidades para comunicarse con aplicaciones que funcionaban con este sistema operativo (drivers o controladores).

Materiala: SCADA sistemak

Programatzeko modua erraztea ahalbidetu zuten utilitateak garatzen hasi ziren. Programa interpretatzaileak ziren; edo, bestela esanda, goi-mailako lengoaiak. Se empiezan a desarrollar utilidades que permitan simplificar la forma de programar, son los programas intérpretes, también llamados lenguajes de alto nivel.

Materiala: SCADA sistemak