solidez Bilatu solidez testuinguru gehiagotan

1
sendotasun > solidez (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
d) Hankak eta langarak zeiharrak direnez, aparteko sendotasuna du multzoak. d) Al disponer oblicuamente las patas y las traviesas, adquiere el conjunto particular solidez.

Materiala: Egurraren teknologia

Oso kontuan izan beharra dago egurrak ez dezan izan adabegi, arrail edo beste akats nabarmenik, arriskuan jar baitezake horrek piezen sendotasuna. Se tendrá muy presente que las maderas estén exentas de nudos, grietas, u otros defectos considerables que puedan comprometer la solidez de# la pieza.

Materiala: Egurraren teknologia

beste herena utzi behar da oinen sendotasunari eusteko eta ahoaren sakonera mugatzeko. Se dejará el tercio restante para conservar la solidez de los pies, y limitar la profundidad de la mortaja.

Materiala: Egurraren teknologia

Eserlekuan ahokatzeko, aho-zirika ahoka ditzakegu oinak, edo iltzeen bidez. Iltzeak erabiltzen baditugu, ordea, sendotasun txikiagoa dute bankuek, eta gutxiago irauten dute. Se acoplan al asiento, bien a caja y espiga, bien por medio de clavos; este último procedimiento da al banco menos solidez y duración.

Materiala: Egurraren teknologia

Neurri handi batean, doikuntzaren eta indargarri motaren araberakoa da loturaren sendotasuna. La solidez depende mucho de un buen ajuste, y de la clase de refuerzo.

Materiala: Egurraren teknologia

Sendotasuna eta egonkortasuna ditu ezaugarri. Sus caracterí­sticas son: solidez y estabilidad.

Materiala: Egurraren teknologia

Miru-buztan irekiko muntaia (ikusi 391. irudia). Buztan eta aho anitz ahokatzea da muntaia honen sendotasunaren arrazoia. Ensamble de colas de milano abiertas (figura 391). Su solidez está en el múltiple encaje de colas y cajas.

Materiala: Egurraren teknologia

Gehien erabiltzen dugun muntaia motetako bat da, erresistentzia eta sendotasun handia duela eta. Es uno de los ensambles más empleados por su gran resistencia y solidez.

Materiala: Egurraren teknologia

2. Adar hautsiak daude. Adabegiak sorraraz ditzakete, eta piezaren sendotasuna txikitu. 2".º Ramas rotas, que pueden originar nudos, y disminuir la solidez de la pieza.

Materiala: Egurraren teknologia

Mailagainaren angelu sartuak ez diezaion egin kalte eskaileraren sendotasunari, saiatu behar dugu erpinaren eta zankabe-lerroaren arteko distantzia 12 cm-koa izan dadin gutxienez, eta kontuan izan behar dugu hori zabalera zehazteko. Para que el ángulo entrante de la huella no perjudique la solidez de la escalera, se procurará que la distancia del vértice a la lí­nea de la zanca no sea inferior a 12 cm., lo que se tendrá en cuenta al determinar el ancho.

Materiala: Egurraren teknologia