malguki Bilatu malguki testuinguru gehiagotan

1
Makina baten malguki helikoidala
Makina baten malguki helikoidala
malguki > muelle (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pistoien goialdeetan aplikatzen den behe-presioaz osatutako indarra eta 1. malgukiaren indarra ganberak pistoien behealdean egiten duen presioaz osatutako indarra eta 2. malgukiaren indarra baino handiagoa da. La fuerza compuesta por la baja presión aplicada a las partes superiores de los émbolos y la fuerza del muelle 1, es superior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pistoiaren goialdean dagoen behe-presioaz eta 1. malgukiaren indarrak osatzen duen indarra ganberan dagoen presioak pistoien behealdeetan egiten duen presioaz eta 2. malgukiaren indarrez osatutako indarra baino txikiagoa da. La fuerza compuesta por la baja presión en la parte superior del émbolo y la fuerza del muelle 1 es inferior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Erregulazio-malgukia Muelle de regulación

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperatura handi samarra bada (horrek esan nahi du lurrungailuan likido hozgarri gutxi dagoela), P1 handia izango da, P2ren gainetik egongo da eta erregulazio-malgukiak amore emango duenez gero, zurtoina jaitsi egingo da eta balbula irekiko du, eta, horrela, fluido frigorifikoaren emariak igarobide handiagoa izango du. Si la temperatura es relativamente alta, lo cual es indicativo de que en el evaporador hay poco lí­quido refrigerante, la P1 será alta, superará la P2 y el muelle de regulación cederá, de forma que el vástago baje abriendo la válvula, y de este modo dar un mayor paso para el caudal del fluido frigorí­fico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Disko oszilatzailearen aurrean eta atzean dauden malgukiek diskoa % 40 inguruko emari bulkaturako doitzen dute. Los muelles situados delante y detrás del disco oscilante ajustan este para un caudal impelido de aproximadamente un 40 %.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

1. malgukia 2. malgukia Muelle 1 Muelle 2

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

1. malgukia Muelle 1

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

malguki > muelle (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zabaltzen den malguki bidezko zeharkako estuera. Apriete indirecto por muelle en expansión.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

malguki helikoidalak, zirrindola elastiko gakotuak Belleville izenekoak eta abar: muelles helicoidales, arandelas elásticas arqueadas -también conocidas como Belleville- etc.:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

bitarteko malguki baten indarra (malgukia aldez aurretik konprimitzen da) balio konstante batekin zuzentzen da piezara. la acción de un muelle intermediario -comprimido previamente- se ejerce sobre la pieza con un valor constante.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kasu horretan, azkoin bat, kontrazkoin bat, eta indarra graduatzeko zirrindola bat dituen zurtoin batek gidatu ohi du malgukia. En este caso, el muelle suele estar guiado por un vástago con una tuerca, contratuerca y arandela para graduar la fuerza.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Malgukia Muelle

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Malguki sendoak behar dira ezinbestean, amore eman gabe jasan behar baitute lehen faseko tolestearen esfortzu osoa. Los muelles deben ser fuertes, puesto que tienen que soportar, sin ceder, todo el esfuerzo del doblado de la primera fase.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Jatorrizko posiziora itzultzeko, malgukiak erabiltzen dira, edo bestela, kontrapisu soil bat, puntzoiaren ibilbide berriak posizio egokian aurki ditzan beti pieza mugikorrak. La vuelta a su posición primitiva se consigue con unos muelles, o simplemente con un contrapeso, para que la nueva carrera del punzón siempre encuentre a las piezas movibles en su posición correcta.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Trokelari dagokionez, malgukien antolaera ere oso antzekoa da ebakitzeko makinekin alderatzen badugu. La disposición de los muelles respecto del troquel es semejante también, en general, a la de los cortadores.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) eta b) kasuetan, helize-formako malguki elastikoak ordezkatzeko, malguki-zirrindolak edo zirrindola elastikoak erabili ohi dira, biribilak (Belleville motakoa) zein beste hainbat formatakoak. En los casos a) y b) en sustitución de los muelles helicoidales elásticos se usan las arandelas muelle o arandelas elásticas, ya sean redondas (tipo Belleville), ya de formas variadas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) puntzoian zehar banatutako hainbat malgukitan datzan sistema bat; batzuetan, posizionamendu-torlojuek gidatzen dituzte malguki horiek. a) un sistema de varios muelles distribuidos alrededor del punzón y guiados, a veces, por los tornillos de posicionamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea