sorta Bilatu sorta testuinguru gehiagotan

1
sorta > baraja (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
WML orriei karta sorta deitzen zaie, kartek osatzen baitituzte. A las páginas WML se les suele llamar barajas porque están compuestas por cartas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Nabigatzaileak karta sortan karta batetik bestera igarotzea ahalbidetzen digu, horrela karta guztietara sartu ahal izateko. El navegador nos permite pasar de una carta a otra dentro de la baraja para así­ poder acceder a todas las cartas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta sorta ... etiketez markatzen da; marka horien baitan karta sortako karta guztiak egongo dira. Una baraja de cartas se marca con las etiquetas ... dentro de estas marcas irán todas las cartas de la baraja.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta sortetan bildutako txartelak. Tarjetas agrupadas en barajas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WML orria HTML orria bezalakoa da, eta karta-sorta bat dago hor. Una pagina WML es como una página HTML en la que hay una serie de cartas, al conjunto de estas cartas se les suele llamar baraja.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta eta karta sorten artean nabigatzeko aukera, Web orrien artean nabigatzen den bezalaxe. Posibilidad de navegar entre cartas y barajas de la misma forma que se navega entre páginas Web.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WML bateragarria da XML 1.0rekin. WML orriak karta sorta deitzen dira, kartek osatzen baitituzte; WAP nabigatzaileak karta bat soilik erakuts dezake aldi batean. WML es compatible con XML 1.0. Las páginas WML son llamadas barajas ya que están compuestas por cartas, un navegador WAP, solo puede mostrar un carta al mismo tiempo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta sortak eta kartak Barajas y cartas

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

2
sorta > conjunto (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kat. 27. - Koktelerako sorta baten xehetasuna, Eisaren izenpean, Espainian, 1964an. Cat. 27 - Detalle de un conjunto de cóctel bajo la firma Eisa realizado en España en 1964

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 6. - Artxiboko argazkia: arratsalderako bi jantzi sorta, antzerkira ere eramateko modukoak. Soinekoak bustier erako gerruntze bat du. Parpaila mohairezkoa da, 1952. Cat. 6 - Foto de archivo: dos conjuntos de tarde para llevar también al teatro, el vestido tiene un corpiñoo bustier. El encaje es de mohair, 1952.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 10. - Gauerako jantzi sorta honen gorputza parpail creponneezkoa da, Valenciennes erako izurrezko entredos ehuna, 1965, boladan 1957. urtean. Cat. 10 - E! cuerpo de este conjunto cíe noche es de encaje créponnée, tejido de entredós fruncido de Valenciennes, 1965, ya de rnoda en 1957

Materiala: Ehungintza liburuak

1930etik 1968ra bitartean, aldatu egin ziren parpailetako osagaiak. Hasierako marrazki txikietako vermiccelles ondoren, fabrikatzaileak, gerraren ondoren, XIX. mendeko lanetan inspiratu ziren, Chantilly-ko parpailetan bereziki. Apaingarri begetal bateko arrosa bakartu edo sortekin batera, margaritak, pentsamendu handiak eta gari galburuak ikusten dira; eta osagai exotikoak eransten zaizkie horiei, hala nola peonia eta koloretako irudizko loreak, ohikoak XVIII. mendean. Zenbait pieza fin "modaz" baliatzen dira, esaterako XVIII. mendean: sareak, lore bihotzak, asko aldatzen dira batzuetatik besteetara. Diseinu berezien artean aipatzekoak dira dantzari bikoteak, "petits marquis", XVIII. mendeko jantziez apainduak (49. or. il.). Dekoratu horien multzoa soro, hostotza edo girlanda moduan jartzen ziren tradizioz. Motiboak ugaltzea izan zen azken bi hamarraldietan parpailen bilakaera estilistikoaren ezaugarri nagusia. Balenciaga maisu bat da kolorearen artean eta gustukoen ditu "...tauromakia Desde los años 1930 hasta 1968, los motivos de encaje evolucionan. Tras los vermicelles de pequeños dibujos del principio, los fabricantes se inspiran tras la guerra en los trabajos del siglo XIX, en particular en los encajes Chantilly. Junto a las rosas aisladas o en ramo de un decorado vegetal, se aprecian margaritas, grandes pensamientos y espigas de trigo: también se introducen ciertos motivos exóticos como la peonía y flores imaginarias de colores, habituales en el siglo XVIII. Algunas piezas refinadas se benefician de las "modas", como en el siglo XVIII: los motivos de redes, corazones de flores, difieren, unos de otros. Entre los diseños excepcionales, caben destacar las parejas de bailarines "'petits marquis" con trajes del siglo XVIII (il. p. 49). El conjunto de estos decorados se disponía tradicionalmente en forma de siembra, follaje o guirnaldas. La evolución estilística de los encajes se manifiesta a través del aumento de los motivos a lo largo de las dos últimas décadas. B

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 25/26. - Artxiboko argazkia eta tailerraren krokisa: Chantillyko koktelerako jantzi sorta, 1964. Izurrei esker, bolanteek bolumen handia dute. Cat. 25/26 - Foto de archivo y croquis de taller: conjunto de cóctel de Chantilly, 1964. Gracias a los fruncidos, los volantes tienen mucho volumen.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 14.b, c - Artxiboko argazkia eta koktelerako sorta baten tailerreko krokisa. Bai korapiloek bai orrazkerak fantasia ukitua ematen diote, 1953. Cat. 14b, c - Foto de archivo y croquis de taller de un conjunto de cóctel. Los nudos, como el peinado, aportan una nota de fantasía. 1953.

Materiala: Ehungintza liburuak

6- Arratsalderako jantzi sorta, 1952ko N, soinekoa, xala, gerrikoa, mohair artilezko parpaila grisa, hostoekin. Xal-lepo eraztunduna, % mahuka muntatuak. Lucia tailerra. M. Bizcarrondok emana. Archives Balenciaga, Paris. (54. orr.) 6- Conjunto de tarde, I 1952, chaqueta, vestido, echarpe, cinturón, encaje de lana mohair gris con hojas. Cuello-echarpe con anillo, mangas montadas %. Taller Lucia. Donación de M. Bizearrondo. Archives Balenciaga, Paris. (p. 54)

Materiala: Ehungintza liburuak

3
sorta > mecha (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehortzeko erabiltzen da eta, aldi berean, ilea sortaz sorta moldeatzen da eskuila batez. Se utiliza para secar a la vez que se va moldeando el cabello mecha a mecha con un cepillo.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko