estrabe Bilatu estrabe testuinguru gehiagotan

1
estrabe > listón (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garai batean, estrabeak, moldurak, akoplamenduak... iltzatzeko erabiltzen zuten prozedura hau. Era el procedimiento que se utilizaba para el clavado de listones, molduras, acoplamientos, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Jarreraren arabera, argi eta garbi dago gutxiago flexionatzen dela ertzez jarritako estrabea lau jarritakoa baino, Según su posición, claro está que se flexa menos un listón puesto de canto que colocado de plano.

Materiala: Egurraren teknologia

Aitzitik, leiho- eta balkoi-markoek badute beheko langara, eta, langararen barnealdeko ertza ez hondatzeko, estrabea iltzatzen dugu gainean. En cambio los marcos para ventana o balcón, llevan traviesa inferior; y para no deteriorar el canto interior de dicha traviesa, se clava un listón encima.

Materiala: Egurraren teknologia

Beirak finkatzeko, berriz, egurrezko estrabea erabili behar da, eta moldura izan dezake estrabeak. La fijación de los cristales se hace mediante un listón de madera más o menos moldurado.

Materiala: Egurraren teknologia

Loturak itxura hobea izan dezan, estrabeaz (juntura-estalkiaz) estaltzen dugu juntura; moldura izan dezake estrabeak, 35 X 15 mm neurtu behar du gutxi gorabehera eta langaluzerik zabalenean iltzatzen dugu. Para que el cierre sea más perfecto, se cubre la juntura con un listón más o menos moldurado, de 35 X 15 mm. aproximadamente (tapajuntas), que se clava en el larguero más ancho.

Materiala: Egurraren teknologia

oholtxoak finkatzen ditugunean haien mugimendua erregulatzen duen estrabean, ez dute erdirantz amore ematen eta nahi dugun jarrera edo maila berean gelditzen dira. sujetar las tablillas al listón que regula su movimiento, no se venzan hacia el centro, sino que queden niveladas en la posición que se desee.

Materiala: Egurraren teknologia

Tronadura handiak barkillatzetik babesteko, egur gurutzatuzko estrabeak jarri behar dira, edo hainbat ohol ahokatu behar dira, haien zuntzek angelu zuzena eratzen dutela, eta kola sendoaz itsatsi, kontratxapatuen antzera. Los entablados grandes se protegerán del abarquillamiento por medio de listones de madera cruzada, o acoplándose varias tablas con las fibras en ángulos rectos, pegadas entre sí­ con cola fuerte en forma análoga a los contrachapados.

Materiala: Egurraren teknologia

1) Plano inklinatuak eratutako eskailera, estrabez hornitutakoa, ez labaintzeko. 1) Escalera formada por un plano inclinado, provisto de listones que impiden el deslizamiento.

Materiala: Egurraren teknologia

Estrabez eratutako eskailera bikoitza egitea (ikusi 955. irudia). Construcción de una escalera doble formada por listones (fig. 955).

Materiala: Egurraren teknologia

Betiere, kola erabiltzea komeni da, eta ertz biribilduak izan behar dituzte estrabeek. En todos los casos, conviene hacer uso de la cola; los listones llevan las aristas redondeadas.

Materiala: Egurraren teknologia