kaxa Bilatu kaxa testuinguru gehiagotan

1
kaxa > caja (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Osagai-kaxa, zuzenean ibilgailuaren atal mekanikora (masa) akoplatua Caja de componente acoplada directamente a parte metálica de vehí­culo (masa)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kaxa elektrikoa Caja eléctrica

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kaxa elektrikoak zirkuitu gehienen erreleak eta fusibleak ditu. La caja eléctrica dispone de los relés y fusibles de la mayoría de los circuitos.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Modelo batzuek bi kaxa dituzte, bat motorreko baoaren barruan (3.12 irudia) eta bestea aginte-panelean. Algunos modelos disponen de dos cajas, una dentro del vano motor (figura 3.12), y otra en el salpicadero.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 6. Konponketa-eskuliburuez lagunduta, identifikatu non dauden kaxa elektrikoak lantegiko ibilgailuetan. ? 6. Ayudándote de manuales de reparaciones, identifica en los vehí­culos de que dispongas en el taller dónde se encuentran las cajas eléctricas.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kaxa elektrikoak Cajas eléctricas

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

kaxa > caja (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrela, batera eta bestera mugitu ahal izango dugu kaxa hori, eta, beharrezkoa bada, zulatu egingo dugu horma (31. irudia), kaxa komeni zaigun leku doian jartzeko, ezker-eskuin edo gora-behera. De esa manera podemos dirigir la caja, picando si hiciese falta (Fig. 31) hasta poderla llevar hasta el punto que convenga, a derecha e izquierda o hacia arriba o hacia abajo.

Materiala: Igeltserotza

Komenigarria da argi-kaxak lauzaren izkinekin bat etortzea (32. irudia); horrela, bi ebaki besterik ez dugu egin beharko lauzan, izkinak aprobetxatuta. Es conveniente que se hagan coincidir las cajas de la luz con las esquinas del azulejo (Fig. 32) para que sólo se tengan que realizar dos cortes en el azulejo, aprovechando las esquinas.

Materiala: Igeltserotza

Ilarak mugitzen badira, deskodratu egiten dira, eta junturak ez datoz bat edo zabaldu egiten dira. Beraz, halakorik ez gertatzeko, finkatu egin beharko ditugu, eta, horretarako, ilara jarri berriak zanpatu egingo ditugu kontrapisuz eutsitako erregelekin (baldosa-kaxak erabil ditzakegu kontrapisutzat) (10. irudia). Con la intención de que las hiladas se muevan, provocando descuadres, desencuentros de juntas o ensanchamiento de las mismas, se asegurarán las hiladas recién colocadas, afirmándolas con una regla sujeta por unos contrapesos -que pueden ser cajas de baldosas- (Fig. 10).

Materiala: Igeltserotza

Ebakiak kaxara ahalik eta gehien gerturatuta egingo ditugu, edergarriak ondo estali ahal izateko bai ertza bai egin ditugun ebakiak. Los cortes se realizan lo más arrimados a la caja posible para que el embellecedor pueda tapar el borde y cortes realizados.

Materiala: Igeltserotza

Lauzekin bezalaxe, bizpahiru kaxatako baldosak tartekatu behar ditugu, kaxa batetik bestera baldosen tamaina aldatuta ere, ilarak behar bezala osatu ahal izateko. Al igual que con los azulejos se han de alternar las baldosas de dos o tres cajas distintas, para que los posibles cambios de tamaño entre las baldosas de una caja y otra dificulten su correcta colocación.

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, zenbait erregela jarriko ditugu doi-doi nibelatuta, bigarren ilararen altueran (32. irudia); lauzen kaxekin altxatuko ditugu erregelak, eta altzairuzko puntapaxekin iltzatu edo igeltsuz finkatuko ditugu. Para ello se colocarán unas reglas, en perfecto nivel, a la altura de la segunda fila de azulejos (Fig. 32), calzándolas con cajas de azulejos, clavándolas con puntas de acero o fijándolas con yeso.

Materiala: Igeltserotza

Bai sukaldeetan bai bainugeletan argi-kaxak jartzeko leku egokienak lauzaren gainaldeko nahiz azpialdeko izkinak dira (29. eta 32. irudiak), eta aldiro-aldiro lauzaren alde berean jartzen saiatu behar dugu, kaxa guztiak altuera berean jarriko ditugula ziurtatzeko. El lugar apropiado para dejar, tanto en cocinas como baños, las cajas de la luz son las esquinas, superiores o inferiores del azulejo (Fig. 29 y 32), intentando que siempre sea en la misma parte del azulejo, como manera de asegurarse de que quedarán todas las cajas a la misma altura.

Materiala: Igeltserotza

Lan horretarako, jarri gabe utzitako kaxa bat hartuko dugu oinarri (30. irudia) (etxebizitzako gainerako kaxak jarrita egongo dira ordurako igeltsuz). Para poder hacerlo se cuenta con que la caja ha de estar suelta (Fig. 30), no habiéndola recibido anteriormente con yeso como en el resto de la vivienda.

Materiala: Igeltserotza

Bai sukaldeetan bai bainugeletan, hustubideetako hodiak, argi-kaxak eta gaseko nahiz ureko tutuak egoten dira. Tanto en cocinas como en baños aparecen tubos de desagües, cajas de la luz y tuberías de gas y agua.

Materiala: Igeltserotza

Horregatik, xafla-lana egiten ari garenean, ezaugarri hori kontuan hartu behar dugu, aurrerago hodiak eta kaxak ezartzeko lana errazago egiteko; izan ere, horrela, aise jarriko ditugu gero etengailuak eta etxeko tresna elektrikoetako edota konketetako ur-hustubideak. Es necesario, durante el enchapado, facilitar el acceso a esos tubos y cajas para la posterior colocación de interruptores, salidas y tomas de agua de electrodomésticos o lavabos.

Materiala: Igeltserotza