tapa Bilatu tapa testuinguru gehiagotan

1
tapaki > tapa (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilatuetan, antzina, teilak aprobetxatzeko, teila estu-estuak erabiltzen zituzten batzuetan, eta teila horiek hain ziren estuak, tapakien pitak izateko besterik ez zuten balio. En tejados antiguos el aprovechamiento de las tejas puede llevar al uso de tejas muy estrechas que sólo podrían servir de boquillas como tapas.

Materiala: Igeltserotza

Teila zatiak erabiltzeko ohitura horren ondorioz, tapakiak gaizki ezarrita egoten ziren maiz, eta erraz mugitzen ziren. Hala, batzuetan, hutsuneak ere eratzen ziren teilatuetan, eta ura eta haizea erraz iragazten ziren hutsune horietatik. Este uso de trozos de tejas deja tapas mal asentadas, que se pueden mover con facilidad, quedando incluso huecos donde se puede filtrar el agua o el viento.

Materiala: Igeltserotza

Mugitutako teilak tapaki baten lekua hartzen duenean, ez da itogin handirik sortzen; bada, egoera horretan, teila mugitzean sortu den hutsunean zuzenean sartzen den ura besterik ez da iragaziko. Cuando la teja corrida ocupa el lugar de una tapa no suele ocasionar grandes goteras, ya que solo filtrará el agua que penetre directamente en el hueco que la teja deje como consecuencia de su desplazamiento.

Materiala: Igeltserotza

Teilatura igota, teilak zapaldu eta tapakiren bat mugi dezakegu. Otro caso de corrimiento de una tapa, posiblemente ocasionado por la pisada de una persona.

Materiala: Igeltserotza

Jardunbide hori ohikoa izan da herrixketan (teilatuan limatxokonik egiten ez zenean edo etxe bateko zati bat beste etxe batean sartzen zenean geratu ohi zen), eta honako helburu hau du: ubidearen azken teilak (teila horrek husten du ubideko ura) ura arazorik gabe husteko behar besteko malda izango duela ziurtatzea; izan ere, teilatu normaletan, tapaki batean be Este recurso (suele suceder cuando no se hacían limahoyas, o cuando parte de una casa entraba en otra) común en los pueblos se basa en que la última teja del rí­o, que vacía el agua del rí­o que desaparece sobre otro, tenga la caí­da suficiente para que vací­e el agua sin problemas, ya que, por lo normal, se apoya sobre una tapa.

Materiala: Igeltserotza

Hondatuta daudela, errazago apurtzen dira eta ura sar daiteke teilatutik; horrexegatik, bada, komenigarria izaten da aldian-aldian teilatu zaharretara igotzea, teilak nola dauden aztertzeko. Teilatura igotzeko oinetako bigunak (zapatilak) jantziko ditugu, eta pausu guztietan oin bakoitzarekin aldi berean bi tapaki zapaltzen saiatu beharko dugu, gorputzaren pisua ondo banatzeko, eta teilak hausteko arriskua txikiagoa izateko (2. irudia). Esto las hace mas sensibles a la rotura y las filtraciones de agua, por lo que es conveniente intentar subir a los tejados que sean viejos con un calzado blando (zapatillas) intentando pisar en dos tapas a la vez con cada pie (Fig. 2), para que se reparta el peso del cuerpo y dificultemos las posibilidades de rotura de tejas.

Materiala: Igeltserotza

Halakoetan, tapakien arteko distantzia estutu egin behar dugu, teilatu-hegalera gerturatu ahala. Caso que se soluciona estrechando la distancia entre tapas a medida que se desciende hacia el alero.

Materiala: Igeltserotza

Teila mistoak teila arabiarraren itxura hartzen du teilatuan, baina hormigoizko teilaren antzera mihiztatzen da, teila bakoitzak ubidea eta tapakia, biak baititu. La teja mixta es un modelo de teja que, manteniendo un aspecto de teja árabe en el tejado, se ensambla de manera similar a la teja de hormigón, ya que cada teja lleva el rí­o y la tapa conjuntamente.

Materiala: Igeltserotza

Teilatu-gailurrei eta tapakiei eusteko erabili den masa erabat iragazgaitza izango dela ziurtatzeko, plastikozko edo kautxuzko pintura eman diezaiokegu, ura iragazten ez uzteko. Con el fin de garantizar la impermeabilidad de la masa con que se han recibido caballetes y tapas, se puede aplicar una pintura plástica o caucho que no deje pasar el agua.

Materiala: Igeltserotza

Teilatuko zoruan, puntapax edo torlojuz iltzatu behar da ondulinea, eta puntapax edo torloju horiek akabera izaten dute buruan, zulotik urik ez iragazteko. Ainguraleku horiek teilatuaren tapakiarekin bat datorren xaflaren aldean jarri behar ditugu; Se clava al firme del tejado con unas puntas o tornillos que tienen en su cabeza un remate para impedir que se filtre el agua por el agujero, estos anclajes han de colocarse en la parte de la placa que corresponde con la tapa del tejado.

Materiala: Igeltserotza

2
estalki > tapa (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tira behatzekin, estalkia bere ahokalekutik atera arte (4.28 irudia). Tira con los dedos hasta sacar la tapa de su alojamiento, (figura 4.28).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Emeki-emeki, bultzatu estalkia, torlojuaren zuloak egokitu arte (4.31 irudia). Empuja la tapa con suavidad hasta que coincidan los agujeros del tornillo, (figura 4.31).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Atera euste-torlojua iragazkiaren estalkitik (4.27 irudia). Extrae el tornillo de sujeción de la tapa del filtro, (figura 4.27).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

erretena, errodamenduak eta estalkien junturak, poleak, balbula-platera, bobina eta enbrage-platera. retén, rodamientos y juntas de las tapas, poleas, plato de válvulas, bobina y plato del embrague.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Atera ezazu biraketa-ardatzaren erretena aurreko estalkia desmuntatu gabe. Extrae el retén del eje de giro sin desmontar la tapa delantera.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Sute-ahoak zutabekoak (lurpeko sare bati konektatuta, lurretik azaleratzen den zutabea, irteera-aho batekin) eta kutxetakoak (lurpeko sare bateko irteera-ahoa, lurperatutako kutxeta batean sartua eta lurraren arrasean estalki batez estalia) izan daitezke. Los hidrantes pueden ser de columna (una columna que, conectada a una red subterránea, emerge del suelo con una boca de salida) y de arqueta (una boca de salida de una red subterránea, alojada en una arqueta enterrada y cubierta con una tapa a ras del suelo).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, altxatu daratulu bertikalaren organo mugikorren estalkia. Por ejemplo, levanta la tapa de los órganos móviles del taladro vertical.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

estalki > tapa (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Altxaeraren eskuineko aldean, markoa irudikatu dugu, pareta, leiho eta konexio-kaxaren estalkirik gabe; ezkerreko aldean, berriz, multzo osoa irudikatu dugu, akabatuta. A la derecha del alzado, se ha representado el marco sin la pared, sin la ventana, ni la tapa de la caja de registro; y a la izquierda, el conjunto terminado.

Materiala: Egurraren teknologia

Plastikozko xaflez estaltzen baditugu estalkiak, 5 mm-ko kontratxapatua erabili behar da oinarritzat bastidorearen gainean muntatu behar da kontratxapatua, edo, are hobeto, taula konglomeratua, egurraren jokoa eta izurdurak neutralizatzeko. a Si las tapas van recubiertas con laminados plásticos, requieren una base de contraplacado de 5 mm., montado sobre bastidor; o aún mejor, tableros conglomerados, que neutralicen los juegos y ondulaciones de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskolako idazmahai arruntetako eserlekuek 45 Xx 40 cm neurtzen dute; estalkiak 55 xX 33 cm neurtzen du plano inklinatua eratzen du estalkiak, , eta 9 cm gehitzen zaizkio luma eta tintontzia uzteko oholtxoa jartzeko; tiraderaren garaiera 15 eta 20 cm artekoa da; eta beheko langararen luzera 80 eta 90 cm artekoa da. Los pupitres normales de escuela tienen 45 X X 40 cm. de asiento; 55 X 33 cm. de plano inclinado de tapa, más 9 cm. para la tablita de pluma y tintero; altura de cajón, de 15 a 20 cm.; y longitud de traviesa inferior, de 80 a 90 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Emeak erabili behar dira gonak esekitzeko, eta estalkiaren azpian eta inguruan kokatu behar dira emeak. Aquellas irán suspendidas con hembrillas colocadas debajo y alrededor de la tapa.

Materiala: Egurraren teknologia

Estalkia mugigarria da. a La tapa es movible.

Materiala: Egurraren teknologia

Oso soila izan daiteke bi pertsonarentzako idazmahaia (ikusi 744. irudia), eta pieza bakarreko estalkia izan dezake, makurtua eta finkoa. El modelo de pupitre bipersonal que nos presenta la figura 744, es de lí­neas, muy simples, siendo la tapa de una sola pieza, inclinada y fija.

Materiala: Egurraren teknologia

Gauza bera egin behar da tiraderako langarak (aurrekoa eta atzekoa) finkatzeko. Jarraian, luma eta tintontzia uzteko oholtxoa jarri behar da eta, azkenik, estalkia; mugigarria bada estalkia, gontzen bidez jarri behar da. De igual modo se procede para fijar las traviesas (delantera y trasera) del cajón; va a continuación la tablita para la pluma y el tintero; y finalmente la tapa, que si es movible, se colocará con bisagras.

Materiala: Egurraren teknologia

Mugigarriak badira, estalkiak indartzeko, aurrez aipatutako prozedura erabili behar da. a Para refuerzo de las tapas, si fueran movibles, se empleará el procedimiento mencionado anteriormente.

Materiala: Egurraren teknologia

Altzari Eestalkiduna altzaria da idazmahaia, eta plano inklinatua eratzen du estalkiak, gainean idazteko. El pupitre es un mueble con tapa en forma de plano inclinado, para escribir sobre él.

Materiala: Egurraren teknologia

Idazmahaiak txikiak badira, hauek dira egurraren lodierak: beheko langarakoarena, 36 eta 46 mm artekoa; eserlekuko, estalkiko eta eserlekuaren oinetako egurrarena, 16 eta 23 mm artekoa; eta tiraderaren saihetsetakoarena, 12 eta 17 mm artekoa. Los gruesos de la madera en pupitres pequeños son: traviesa inferior, de 36 a 46 mm.; asiento, tapa, y pies de asiento, de 16 a 23 mm.; costados del cajón, de 12 a 17 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

estalki > tapa (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontaminaziorik gerta ez dadin, soberako produktua inoiz ez dugu jatorrizko ontzian sartu behar, espatula bera ez dugu produktu batekin baino gehiagorekin erabili behar, eta produktu baten estalkia ez dugu irekita utzi behar. Para evitar contaminaciones, nunca introduciremos el producto sobrante a su envase original ni utilizaremos la misma espátula con diferentes productos ni dejaremos abierta la tapa de un producto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez da estalkia mahai gainean utzi behar. No dejar la tapa encima de la mesa.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Inoiz ez da utzi behar ontziaren estalkia mahai gainean. No dejaremos nunca la tapa del envase encima de la mesa.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

estalki > tapa (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ubideak eta estalkiak limaren kontra errematatzeko, kontuan hartu beharko dugu bai ubideek bai estalkiek gutxienez 5 cm-ko tartea estalita eduki behar dutela xaflan. A la hora de rematar los rí­os y tapas contra la lima se tendrá que tener en cuenta que tanto unos como otros tienen que solapar sobre la chapa un mí­nimo de 5 cm.

Materiala: Igeltserotza

Kutxatilak, normalean, adreilu trinkoz egiten dira, eta kutxatilaren barneko argi-zabalerak bat etorri behar du estalkiari eutsiko dion arkuaren argiarekin. La arqueta realizada normalmente con ladrillo macizo, ha de tener un ancho interior de luz idéntico a la luz que tiene el arco que sostendrá la tapa.

Materiala: Igeltserotza

Estalkiaren zirrindola bat dator kutxatilaren barneko argiaren zabalerarekin. Puede apreciarse cómo el aro de la tapa coincide en anchura con la luz interior de la arqueta.

Materiala: Igeltserotza

Adreiluak zeharrekoan daude jarrita, eta putzua estutu egiten da ilarek gora jo ahala, estalkiaren zirrindolaren neurria hartu arte. Los ladrillos van colocados a tizón y se estrecha en la medida en que se van subiendo las hiladas hasta reducirlo a la distancia del aro de la tapa.

Materiala: Igeltserotza

Azken adreilu ilara jarrita, nibelatuta eta errematatuta dugunean, estalkiari eutsiko dion zirrindola jarriko dugu masaz, eta alaka ipiniko diogu akabera modura. Alaka hori zirrindolaren metalezko profiletik adreilu ilararen ertz biziraino zabalduko da. Una vez terminada de colocar la última fila de ladrillos, nivelada y rematada, se colocará con masa el aro que sujetará la tapa, rematando con un chaflán que abarque desde el perfil metálico del aro hasta el vivo de la hilada de ladrillos.

Materiala: Igeltserotza

Kutxatila zuinkatzeko, kutxatila horren estalkia hartu beharko dugu oinarri. El replanteo de las arquetas se hace en función de la tapa que las viene a cerrar.

Materiala: Igeltserotza

Zuinketa-lana 1. irudian ageri den moduan egin beharko dugu: beharrezkoa bada, alde bakoitzaren azken adreiluan x neurriko irtengunea utziko dugu, hormen arteko tartea estalkiaren zirrindolarekin bat etortzeko. El replanteo se hará como muestra la ilustración Fig. 1 haciendo sobresalir, si es necesario el último ladrillo de cada lado una distancia x, hasta conseguir que la separación entre las paredes coincida con la del aro de la tapa.

Materiala: Igeltserotza

Prozesu honetan guztian, estalkiarekin estalita egon beharko du bainuontziak, kolpeen ondorioz koskarik ez eragiteko. Debiendo dejar en todo momento la bañera tapada con su correspondiente tapa para evitar que futuros golpes la desportillen.

Materiala: Igeltserotza

estalki > tapa (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreta dagoenean, estalkia ebaki, paperezko bola atera eta aurreikusita bezala bete. Una vez cocido, se recorta la tapa, se saca la bola de papel y se rellena según lo previsto.

Materiala: Gozogintza

Erre labean 225 ºC-tan; erreta eta hoztuta daudenean altxa estalkia, atera hostorezko xerretako batzuk eta bete fartsaz, eta berriro estali. Cocer en el horno a 225º C., una vez cocidos y frí­os levantar la tapa, sacar parte de las laminas de hojaldre y rellenar con la farsa, volviéndolos a tapar

Materiala: Gozogintza

Koipearen aurkako paperez estali eta moldearen estalkiaz ixten da. Se tapa con un papel antigraso y se cierra con la tapa del molde.

Materiala: Gozogintza

Prestakina ertzeraino hezatutako biskuit-molde batean ezarri, koipearen kontrako paper batez estali eta moldearen estalkiaz ixten da. Se coloca el preparado en un molde de biscuit humedecido hasta el borde, se cubre con un papel antigraso y se tapa con la tapa del molde.

Materiala: Gozogintza

3
tapa > tapa (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Desmunta itzazu birabarkiaren polea eta uhala babesten duten plastikozko tapak Desmonta la polea del cigüeñal y las tapas de plástico que protegen la correa

Materiala: Ostalaritza

Muntatu tapa babesgarriak eta birabarkiaren polea. Monta las tapas protectoras y la polea del cigüeñal.

Materiala: Ostalaritza

Karterraren barrualdean dago, edo banaketaren aldeko birabarkiaren tapan Se encuentra situada en el interior del cárter o en la tapa del cigüeñal del lado de la distribución.

Materiala: Ostalaritza

Kendu kulataren tapan dagoen betetzeko olio-tapoia. Saca el tapón de aceite de llenado situado en la tapa de la culata

Materiala: Ostalaritza

Motorra hainbat taparen bitartez itxita dago (kulataren tapa karterra, alboko tapak eta estankotasun-junturen edo erretenen bitartez (olioa kanpora ateratzea eragozten duten elementuak zigilatuta. El motor se encuentra cerrado mediante diferentes tapas (tapa de la culata cárter, tapas laterales) y sellado por juntas de estanqueidad o por retenes (elementos que impiden la salida de aceite al exterior).

Materiala: Ostalaritza

Olio-zirkuitua hustu nahi badugu, betetzeko tapa kendu beharko dugu; bestela, mantsoago hustuko litzateke. Para vaciar el circuito de aceite tenemos que abrir la tapa de llenado porque si no el vaciado sería más lento.

Materiala: Ostalaritza

Kendu ezazu iragazkiaren kutxa ixten duen tapa Quita la tapa de cierre de la caja del filtro

Materiala: Ostalaritza

Ibilgailua egin duen enpresa fabrikatzaileak gomendatutako puzteko balioak gordetegiaren barruan aurkitu ditzakegu, edo atearen albo batean, edo gidariaren eserlekuaren azpian, edo erregaia betetzeko tapan Los valores de hinchado que recomienda la empresa fabricante del vehícu-lo los podemos encontrar en el interior de la guantera en el lateral de la puerta debajo del asiento del conductor o en la tapa de llenado de combustible

Materiala: Ostalaritza

Toki batean ala bestean egon, fusible multzoa estaltzen duen estalki edo tapa bat egongo da. En la localización que corresponda encontraremos una tapa que cubre el conjunto de fusibles

Materiala: Ostalaritza

Tapa horretan, fusible bakoitzari dagokion zirkuituari buruzko informazioa agertuko da; informazio hori ibilgailuaren jarraibideei buruzko eskuliburuan ere aurkitu ahal izango dugu. En la tapa hay información sobre el circuito al que pertenece cada uno de ellos; esta información también la encontraremos en el manual de instrucciones del vehículo.

Materiala: Ostalaritza