barra Bilatu barra testuinguru gehiagotan

1
barra > barra (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Orain POST metodoa erabiliko dugu; GET metodoarekin ez bezala, POST metodoarekin bidalitako datuak ez dira nabigatzailearen barran ikusten. Ahora usaremos el método POST, a diferencia del método GET con el método POST los datos enviados no se ven en la barra del navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

13.5 Eskaini nabigatzeko barrak nabigazio-mekanismoa nabarmentzeko eta horretara sarbidea emateko [3. lehentasuna]. 13.5 Proporcione barras de navegación para destacar y dar acceso al mecanismo de navegación [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eskaini nabigatzeko mekanismo garbi eta koherenteak (orientazio-informazioa, nabigazio-barrak, gunearen mapa, etab.), pertsona batek gunean bilatzen duena aurkitzeko probabilitatea areagotzeko. Proporcione mecanismos de navegación claros y consistentes, (información orientativa, barras de navegación, un mapa del sitio, etc.) para incrementar la probabilidad de que una persona encuentre lo que está buscando en un sitio.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabiltzaile guztiek ezin dituzte ikusizko pistak erabili ikusteko ahalmena duten erabiltzaileen gida dira, hala nola mapak, korritze-barrak, elkarren ondoko markoak edo grafikoak. No todos los usuarios pueden utilizar las pistas visuales tales como mapas, barras de desplazamiento, marcos contiguos o gráficas que guían a los usuarios videntes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

status = [yes|no|1|0]. Leiho berriak egoera-barra izango duen ala ez esaten digu. status = [yes|no|1|0]. Nos dice si la nueva ventana tendrá barra de estado o no.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

status = [yes|no|1|0]. Leiho berriak menu-barra izango duen ala ez esaten digu. menubar = [yes|no|1|0]. Nos dice si la nueva ventana tendrá barra de menús o no.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

status = [yes|no|1|0]. Leiho berriak korritze-barrak izango dituen ala ez esaten digu. scrollbars = [yes|no|1|0]. Nos dice si la nueva ventana tendrá barras de desplazamiento o no.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

toolbar = [yes|no|1|0]. Leihoak erreminta-barra (yes,1) izango duen ala ez (no,0) esaten digu. toolbar = [yes|no|1|0]. Nos dice si la ventana tendrá barra de herramientas (yes,1) o no la tendrá (no,0).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

String-a egoera-barrak duen mezuarekin. String con el mensaje que tiene la barra de estado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Balio handiagoa esleitzen badiogu, korritze-barra duen zerrenda gisa aurkeztuko da. Si le asignamos un valor mayor se presentará como una lista con barra de desplazamiento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

barra > barra (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eremu hori kendu egingo da, eta jangelan edo barrako sektore batean jarriko da. Supresión de esta zona que se ubicará en el comedor o en un sector de la barra

Materiala: Ostalaritza

Janaria barran bertan egiten eta zerbitzatzen duten establezimenduak Establecimientos en los que se elaboran y sirven comidas en barras

Materiala: Ostalaritza

TABERNAKO BARRA JASO RECOGER LA BARRA DE BAR

Materiala: Ostalaritza

RFDI sistema versus barra-kodea RFDI versus código de barras

Materiala: Ostalaritza

Barra-kodea Código de barras

Materiala: Ostalaritza

Zerbitzuak: mahaian edo barran zerbitzatzea, ardoa zerbitzatzea. Servicios: servicio en mesa o en barra servicio de vino

Materiala: Ostalaritza

Barrako txartela jatetxeko kontu bihurtzeko aukera. Admite la posibilidad de pasar un ticket de barra a una nota de restaurante

Materiala: Ostalaritza

Konexioa jatetxeko eta barrako mugimenduekin. Conexión con los movimientos de restaurante y barra

Materiala: Ostalaritza

Beraz, produktutzat hartzen dira bai ondasun fisikoak (prestatutako platerak, ardoak beste edari batzuk, etab.), bai zerbitzu ukiezinak (barrako zerbitzua mahaietakoa sommelierra, etab.). Por tanto, se entiende que son productos tanto los bienes físicos (platos elaborados, vinos y otras bebidas etc.) como los servicios intangibles (servicio en barra servicio en mesa sumillería, etc.).

Materiala: Ostalaritza

Goi-teknologiako makinak ezartzeko leku gutxiago behar da sukaldean eta horrelako makinek software erabilerrazak izaten dituzte. Horren adibide dira, besteak beste, lurrungailu konbinatuak, energiaren % 50 aurrezteko aukera ematen dutenak, eta ziberhozkailuak, barra-kodeak identifikatzen dituztenak. Maquinaria de alta tecnología que exige menos espacio en la cocina y dotada de un software de fácil utilización como los “vaporizadores combinados” que permiten ahorrar hasta un 50% de energía, las “ciber-refrigeradores” que reconocen los códigos de barras etc.

Materiala: Ostalaritza