dintel Bilatu dintel testuinguru gehiagotan

1
Harrizko leihoburua
Harrizko leihoburua
leihoburu > dintel (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta zuzena edo okerra izan daiteke; b) idulkia leihoaren beheko aldeko gainazala da, karelaren garaiera mugatzen du eta leihoari eusten dio; c) leiho-zangoak leihoburuari eusten dioten muntagak dira, eta baoaren zabalera mugatzen dute. Puede ser rectilineo o curvilí­neo, b) La peana: superficie inferior que limita la altura del antepecho, y donde asienta la ventana, c) Las jambas: montantes que sostienen el dintel y limitan la anchura del hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

Leihoburuak okerrak badira eta markoan jarri nahi badugu pertsiana, beharrezkoa da pertsianaren goiko aldeari forma berezia ematea, ireki ahal izan dadin paramentuan tolestuz. Cuando los dinteles son curvos y queremos colocar la persiana en el marco, será necesario dar una forma especial a la parte superior de la persiana, para que permita abrirse, plegándose en el paramento.

Materiala: Egurraren teknologia

a) Leihoburua leihoaren gainean jartzen dugun igeltserotza-pieza da, a) El dintel: pieza de albañilería que se coloca encima de la ventana.

Materiala: Egurraren teknologia

leihoburu > dintel (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Leihoburua edo karga-habea El dintel o cargadero

Materiala: Igeltserotza

Leihoen hutsunea zeharka ixten duen atala da leihoburua. El dintel es la parte superior que cierra transversalmente el hueco de las ventanas.

Materiala: Igeltserotza

2
Ateburu baten eraikuntza-lanak
Ateburu baten eraikuntza-lanak
ateburu > dintel (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori ezingo da beti koloreak erabiliz egin; izan ere, koloreak egokiak dira elementu lodiak marrazteko (trenkadak, hormak, forjatuak, etab.), baina ez gatzariak, ateburuak, zoladurak, instalazioak eta arotzeriak adierazteko, besteak beste (arazo honek berdin eragiten dio material horien eraisteari). Esto no siempre va a ser posible con el empleo de colores, que resultan adecuados para grafiar elementos de espesor como tabiques, paredes, forjados, etc., pero no para representar jácenas, dinteles, pavimentos, instalaciones y carpinterías, por ejemplo (esta cuestión afecta igualmente a los derribos de los mismos materiales).

Materiala: Proiektuak