escopleadura Bilatu escopleadura testuinguru gehiagotan

1
hozka > escopleadura (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batetik, hozka markatzen dugunean, kontuan izan behar dugu janguneak 11 mm kentzen dizkiola ziriari eta erretenak beste 11 mm kentzen dizkiola eta, horrenbestez, ahoaren zabalera hainbeste txikiagotu behar dugula. Bestetik, ziria markatzen dugunean jangunearen aldean, hutsunerik ez gelditzeko behar adina (11 mm) handiagotu behar dugu. a) Al señalar la escopleadura, se habrá de disminuir su ancho en 11 mm. que el rebajo comerá a la espiga, y unos 11 mm. aproximadamente que le comerá la canal, b) Al marcar la espiga por la cara del rebajo, se le dará el aumento correspondiente (11 mm.) para que no quede hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

Hozkak eta ziriak markatzeko, kontuan izan behar dira jangunea eta 45 graduko angelua (ikusi 775. irudia). Al marcar escopleaduras y espigas, téngase en cuenta el rebajo y el inglete (fig. 775).

Materiala: Egurraren teknologia

Pieza zuzenak ziria du, eta okerrak, hozka. La pieza recta lleva la espiga, y la curva la escopleadura.

Materiala: Egurraren teknologia

Binaka markatu behar ditugu, ondoz ondo, eta, oinen burutik zentimetro batera gutxienez, garaiera adierazi behar dugu. Hankak ireki eta, seinale horretatik abiatuta, langaren lerroa marratu behar dugu haien barneko aldean, hozkak eta ziriak banatzeko. marcan cada dos consecutivas, y, a partir de un centí­metro de las testas de los pies, se señala la altura; se abren las patas, y desde esta señal superior, se marca en las caras interiores la lí­nea de las traviesas, para la distribución de escopleaduras y espigas.

Materiala: Egurraren teknologia

Hanka alakatuak erabiltzeko asmoa badugu, aurrez alakatu behar ditugu hankak; torneatuak egiteko asmoa badugu, berriz, hozkak egin ondoren torneatu behar ditugu. Si las patas fueran achaflanadas, se biselan antes; si fueran torneadas, se tornean una vez hechas las escopleaduras.

Materiala: Egurraren teknologia

1. Lehenik, egurra prestatu eta landu behar dugu, eta, ondoren, lau hankak elkartu behar ditugu (ikusi 730. irudia), eta seinale konbentzionala idatzi. Binaka markatu behar ditugu, ondoz ondo, eta, oinen burutik zentimetro batera gutxienez, garaiera adierazi behar dugu. Hankak ireki, eta, seinale horretatik abiatuta, langaren lerroa marratu behar dugu haien barneko aldean, hozkak eta 1." Preparada y labrada la madera, se reúnen las cuatro patas en la forma que indica la figura 730 marcando la señal convencional; se marcan cada dos consecutivas, y, a partir de un centí­metro de las testas de los pies, se señala la altura; se abren las patas, y desde esta señal superior, se marca en las caras interiores la lí­nea de las

Materiala: Egurraren teknologia

Banku soila eraikitzeko, lehenik, piezak landu behar ditugu eta, ondoren, oinak mozteko txantiloia prestatu behar dugu, hozkak eta ziriak egin behar ditugu eta guztia mihiztatu behar dugu. Para construirlo, una vez labradas las diversas piezas, se prepara la plantilla para recortar los pies, se hacen las escopleaduras y espigas, y se ensamblan.

Materiala: Egurraren teknologia

Balaustreak, berriz, ez dira batere zailak; ziria egin behar da haien muturrean, eta zankabean eta eskubandan, hozka. Los balaustres no presentan ninguna dificultad; se hará en sus extremos la espiga, y en la zanca y pasamanos la escopleadura correspondiente.

Materiala: Egurraren teknologia

eta bi eskailera atalen zankabeei eta eskubandei eusten die; hori dela eta, hozkak markatzen ditugunean, kontuan izan behar dugu norabidez aldatzen dela eskailera eta eskailera-burua duela. Este pilarote tiene que recibir las zancas y pasamanos de los dos tramos, y por ello, al marcar las escopleaduras, se tendrá presente el cambio de dirección y el rellano.

Materiala: Egurraren teknologia

4) Zirientzako eta hozkentzako ebakien makurdura markatu behar dugu, jakiteko zenbaterainoko zeihartasuna duten langaluzeek barnealderantz. 4) Se marca la inclinación que hay que dar en los cortes de espigas y escopleaduras para obtener la oblicuidad de los largueros hacia dentro.

Materiala: Egurraren teknologia