langaluze Bilatu langaluze testuinguru gehiagotan

1
langaluze > larguero (90 testuinguru)
eu testuak es testuak
Leiho-markoak bi langaluzek osatzen dituzte, eta bi langarak lotzen dituzte langaluzeak. Los de ventana están formados por dos largueros unidos por dos traviesas.

Materiala: Egurraren teknologia

Markoa erabili behar badugu bi orriko leihoa edo atea sartzeko eta ohi baino landuagoa egin nahi badugu, 15 bat mm-ko erretena egiten dugu langaluzeetan (ikusi 766. irudia), borxa bidezko itxitura izenekoa. Si el marco fuera para un batiente de dos hojas y de construcción más esmerada, se hace en los largueros una canal de unos 15 mm. de diámetro (figura 766), llamada cierre de borjas.

Materiala: Egurraren teknologia

Bada, honek izan behar du langaluzeen luzera: 1,95 m (argiaren luzera) gehi 70 mm (langararen zabalera) gehi 5 cm (beheko kokotearen luzera) = 2,070 m. Langararen luzerak, berriz, hau izan behar du: 0,80 m (argiaren luzera) Largueros: Su longitud será: 1"95 m. (de luz) más 70 mm. de ancho de traviesa, más 5 cm. para el cogote inferior; total 2"070 m. Traviesa: Tendrá de largo: 0"80 m. de luz, más el ancho de los largueros (7 cm por 2 = 14 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

787. irudia. Langaluzearen eta goiko aldeko langararen ebakidura. Fig. 787 Sección del larguero y traviesa superior.

Materiala: Egurraren teknologia

Hatz-markoaren aldaera bat da. Izan ere, 18 x 50 mm-ko jangunea izaten du langaluzeetan eta goiko langaran, obrara ematen duen angeluaren aldean. Estos marcos son una variante del marco de huella, ya que en los largueros y traviesa superior, llevan un rebajo de 18 X 50 mm. por la parte del ángulo que da a la obra.

Materiala: Egurraren teknologia

Langaluzea eta goiko aldeko langara mihiztatzeko, kontramoldura erabil dezakegu (ikusi 776. irudia). En el grabado de la figura 776 tenemos el ensamble de contramoldura del larguero con la traviesa superior.

Materiala: Egurraren teknologia

a) Bi iltze edo puntapax gurutzatu iltzatu behar dira uztarriko langaluzeetan, behar adinako distantzia utziz haien artean. a) Se clavarán a los largueros del cerco, y a distancias convenientes, dos clavos o puntas cruzadas.

Materiala: Egurraren teknologia

AB ebakidura horizontalak (ikusi 883. irudia) elementu hauek ageri dizkigu, ezkerretik eskuinerantz: pareta, erlaitz-markoko langaluzea, leihoko langaluzea gontzak erabiliz lotu dute erlaitz-markoko langaluzearekin, leiho-ateko langaluzea gontzak erabiliz lotu dute leihoarekin, leiho-atearen panela, erdiko El corte horizontal A-B de la figura 883 nos muestra, de izquierda a derecha, los elementos siguientes: pared, larguero del marco de pestaña, larguero de la ventana unido al anterior con fijas, larguero del postigo unido con fijas a la ventana, panel del postigo, largueros de los

Materiala: Egurraren teknologia

Loturak itxura hobea izan dezan, estrabeaz (juntura-estalkiaz) estaltzen dugu juntura; moldura izan dezake estrabeak, 35 X 15 mm neurtu behar du gutxi gorabehera eta langaluzerik zabalenean iltzatzen dugu. Para que el cierre sea más perfecto, se cubre la juntura con un listón más o menos moldurado, de 35 X 15 mm. aproximadamente (tapajuntas), que se clava en el larguero más ancho.

Materiala: Egurraren teknologia

eta arreta handia jarri behar dugu elementuen arteko distantzia egokia izan dadin (ikusi 903. irudia). Alde horretatik, kontuan izan beharra dago erdiko langara balia daitekeela leiho-barren eskutokia kokatzeko; erdiko langararik ez badago, berriz, cremonak edo espainoletak erabili behar dira, langaluzea ez baita eskutokia hartzeko bezain zabala. La distancia acertada en la colocación de los herrajes, la tenemos expuesta en la figura 903. Obsérvese que se aprovecha la traviesa central para la situación de la manija en las fallebas; en caso de carecer de dicha traviesa, habrá que usar cremonas o españoletas, pues el ancho del larguero no permite el emplazamiento de la manija.

Materiala: Egurraren teknologia