eje vertical Bilatu eje vertical testuinguru gehiagotan

1
ardatz bertikal > eje vertical (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ardatz bertikaleko leiho baskulagarria. Basculante de eje vertical.

Materiala: Egurraren teknologia

H. Ardatz bertikaleko leiho baskulagarria. H -Basculante de eje vertical

Materiala: Egurraren teknologia

Ardatz bertikalekoak edo ardatz horizontalekoak izan daitezke leiho baskulagarriak, eta ardatz horizontalekoak erabiltzen ditugu gehien. Las ventanas basculantes pueden ser de eje vertical o de eje horizontal, siendo éstas las más empleadas.

Materiala: Egurraren teknologia

891. irudia. Ardatz bertikaleko leiho baskulagarriaren ebakidura horizontala. Fig. 891 Corte horizontal de una ventana basculante de eje vertical.

Materiala: Egurraren teknologia

Ardatz bertikaleko leiho baskulagarria. Ventana basculante de eje vertical.

Materiala: Egurraren teknologia

ardatz bertikal > eje vertical (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurpegi perfektuan, obalatuan, ardatz bertikala zertxobait handiagoa da. En un rostro perfecto , como el ovalado, el eje vertical es ligeramente superior.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ardatz bertikala horizontalari nagusitzen zaion obaloak dira; ondorioz, aurpegia luzea izaten da. Bi multzotan sailkatzen dira: Son óvalos con un claro predominio del eje vertical sobre el horizontal, lo que da como resultado un rostro largo que, a su vez, se subdivide en dos grupos:

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ardatz bertikalaren desproportzio garbia dago, ardatz horizontalarekiko. Tiene una clara desproporción del eje vertical sobre el horizontal.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Lerro gogor eta angelutsuak dauzka, eta aurpegi luze eta estuaren kasuan bezala, ardatz bertikala horizontala baino dezente handiagoa da. Posee lí­neas duras y angulosas y, como en el caso del rostro largo y estrecho, el eje vertical es significativamente mayor que el horizontal.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Hiru banaketa berdin dituen lerro edo ardatz bertikal batean marrazten dugun obalo ororen ondorioa hazpegiak izango dira ???eta begiak, sudurra, ahoa, etab. sartzea ahalbidetuko digu. Todo óvalo que dibujemos sobre una lí­nea o un eje vertical con tres separaciones iguales entre sí­ dará como resultado las facciones de la cara y nos permitirá encajar los ojos, la nariz, la boca, etc

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

ardatz bertikal > eje vertical (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zenbaki bati dagokion tekla sakatzen dugunean, bi tonuren nahasketa sortzen da; tonu hori 17.1 taulan azaldutako zenbakia definitzen duen ardatz bertikal eta horizontalaren elkarguneari dagokio. Markatze-modu hori pultsukakoa baino azkarragoa da, baina ez dute zentral guztiek atzematen (gero eta zentral gutxiago daude, hala ere, tonuak atzematen ez dituztenak). Cuando se pulsa la tecla de un número, se genera la combinación de dos tonos que corresponde con la intersección del eje vertical y horizontal que define el número expuesto en la Tabla 17.1; esta marcación es mucho más rápida que la marcación por pulsos, aunque no todas las centrales la detectan (cada vez son menos las centrales que no detectan tonos).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Ardatz bertikalaren itxura definitzen du. Define el aspecto del eje vertical.

Materiala: SCADA sistemak

Bobina deflektore bat neurtu nahi den seinaleak kontrolatzen du (ardatz bertikala, Y), eta bestea, berriz, denbora-oinarriak edo X ardatzak. Una bobina deflectora está controlada por la señal que se quiere medir (eje vertical, Y), y la otra bobina está controlada por la llamada base de tiempos o eje X.

Materiala: SCADA sistemak

ardatz bertikal > eje vertical (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zilindroaren ardatz bertikalarekiko biraketa bigarren zilindro pneumatiko (gorria) baten bidez egingo da. Zilindro horren zurtoina kremailera batera lotuta joango da, eta pinoi baten laguntzaz biraketa horizontala eragingo du. El giro con respecto al eje vertical del cilindro es realizado por un segundo cilindro neumático (rojo) cuyo vastago va unido a una cremallera, la cual realiza el giro horizontal mediante un piñón.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.15. irudia. Pieza bat bere ardatz bertikalarekiko gehienez 180 biraraztea. Figura 3.15. Giro de una pieza por su eje vertical hasta un maximo de 180º.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.15. irudian pieza bat bere ardatz bertikalarekiko birarazteko gailu baten adibidea dugu. La figura 3.15 muestra un ejemplo de un dispositivo de giro de una pieza por su eje vertical.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Birabarkia mahai birakari batean muntatuta dago, eta, kasu honetan, ardatz bertikalean muntatuta dagoen eta hortz trukagarriak dituen disko-fresa handi bat da erreminta (í˜ 5.000 mm). Podemos observar que la cigüeña está montada sobre una mesa giratoria, y la herramienta en este caso es una gran fresa de disco (í˜ 5.000 mm) de dientes intercambiables montada sobre un eje vertical.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ardatz bertikaleko artezteko eta lautzeko makinak. Rectificadoras planeadoras de eje vertical.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ardatz bertikaleko disko-makinak. Amoladoras de eje vertical.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Biraketa-mugimendua aprobetxatuz, ardatz bertikalarekiko 90º edo 180º-ko posizio-aldaketa izango dugu. Aprovechando el movimiento de giro, se tiene un cambio de posición de 90º ó 180º según el eje vertical.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ardatz bertikaleko plater birakari bat, berriz, bere pisuarekin berarekin behar bezala bermatutzat hartuko da. Si se trata de un plato giratorio de eje vertical, podrá considerarse suficientemente apoyado por su propio peso.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Irudietan agertzen diren soluzioen artean, egokiena ardatz horizontaleko fresatzeko makinarena dela uste dugu. Izan ere, ardatz bertikaleko fresatzeko makinan, ardatza hegadan egongo litzateke, eta ebaki beharreko lodierek ez dute justifikatzen ardatz fresa-etxeari eusteko luneta bat muntatzea. De las soluciones representadas en las figuras entendemos que es más factible la de la fresadora con eje horizontal, puesto que en la fresadora con eje vertical tendríamos el eje en voladizo, aunque los espesores a cortar tampoco justificarían el montaje de una luneta de apoyo del árbol porta fresa.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ardatz bertikaleko fresatzeko makina Fresadora con eje vertical

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea