batiente Bilatu batiente testuinguru gehiagotan

1
orri > batiente (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Markoa erabili behar badugu bi orriko leihoa edo atea sartzeko eta ohi baino landuagoa egin nahi badugu, 15 bat mm-ko erretena egiten dugu langaluzeetan (ikusi 766. irudia), borxa bidezko itxitura izenekoa. Si el marco fuera para un batiente de dos hojas y de construcción más esmerada, se hace en los largueros una canal de unos 15 mm. de diámetro (figura 766), llamada cierre de borjas.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko uztarriak, orriak ixteko elementu praktikoak izateaz gain, ezinbesteko elementuak dira eraikinen barnealdea dekoratzeko. Los cercos de madera, aparte su utilidad práctica para el cierre de los batientes, son elementos indispensables en la decoración de interiores.

Materiala: Egurraren teknologia

Orriko estrabea Listón de batiente.

Materiala: Egurraren teknologia

Orri motei buruzko kapituluan arituko gara marko motei (gillotina-leihoetarako, ate gidaridunetarako eta abarretarako markoei) buruz, eraikuntza-teknikak lotura handia baitu ateak eta leihoak egiteko teknikarekin. Sobre los tipos de marcos (los de ventana de guillotina, los de puerta corredera, etc.), hablaremos en el capí­tulo correspondiente a esta clase de batientes, ya que su técnica está muy relacionada con la de la ventana o de la puerta.

Materiala: Egurraren teknologia

Gainera, erretena egin behar dugu jangunean, orriaren eta markoaren artean sartzen den ura husteko; erretenak sakonagoa izan behar du erdialdean, eta kanpora ematen duen zuloa izaten du bertan (ikusi 770. irudia). Dicho rebajo lleva además una canal (con mayor profundidad en el centro, donde hay un agujero que da al exterior), para la salida del agua que hubiese podido entrar entre el batiente y el marco (fig. 770).

Materiala: Egurraren teknologia