ore Bilatu ore testuinguru gehiagotan

1
ore > pasta (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Masilla prestatzeko, linolio parte bat eta hiru Espainiako zuri parte nahasten ditugu. Ondoren, dena ondo oratzen eta irabiatzen dugu, ore malgu eta trinkoa osatu arte. La masilla se prepara a base de una parte de aceite de linaza, por tres de blanco de España, todo bien amasado y batido, hasta que forme una pasta flexible y compacta.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko lauzak ezartzeko, zementu-esnezko eskualdi bat eman behar zaie beheko aldean, eta hamaika ur parte eta bi zementu partekoa izan behar du bolumenak. Ondoren, lurrean finkatu behar dira, zementu parte batez, hiru kare partez eta bederatzi zementu partez egindako orea erabiliz. Para su colocación, se les dará por su parte inferior una mano de lechada de cemento, compuesta por once partes de agua y dos de cemento en volumen, y procediéndose a continuación a fijarlas en el suelo, con una pasta compuesta de una parte de cemento, tres de cal y nueve de arena.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholetan sortzen den pitzadura txikiren bat konpondu behar badugu, egurraren kolore bereko masilla erabili behar dugu eta, masilla prestatzeko, erretxina, argizaria, Espainiako zuria eta egurraren kolore bereko hautsa nahasi behar ditugu. Ondoren, ore homogeneoa egin behar dugu, eta bero dagoela bota behar dugu akatsa duen egur zatian. Si hay que reparar pequeñas hendiduras producidas en las tablas, se empleará masilla del color de la madera, la cual se prepara a base de resina, cera, blanco de España, y pojvo del color de la misma madera; todo ello se mezcla formando una pasta homogénea, y se aplica en caliente al lugar defectuoso.

Materiala: Egurraren teknologia

Kanpoko beirei eusteko ez ditugu erabiltzen estrabeak, haizea eta ura pasatzen utziko lituzketelako eta, horren ondorioz, egurra hondatu egingo litzatekeelako. Aitzitik, lehenik, hainbat iltze txiki jartzen ditugu jangunearen inguruan eta, ondoren, masilla edo mastika izeneko oreaz betetzen dugu jangunea; beirari eta egurrari atxikitzen zaio masilla, eta lantzer iragazgaitza eratzen du inguruan. a Los cristales del exterior no se sujetan con listones, porque fácilmente dejarían pasar el viento y el agua, con el consiguiente deterioro de la madera; en su lugar se sujetan primero cpn unos clavitos alrededor, y luego se rellena el rebajo con una pasta llamada masilla,p mástic, que se adhiere al cristal y a la madera, dejando alrededor un bisel impermeable.

Materiala: Egurraren teknologia

ore > pasta (48 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oharra.- Zortziak kakaorik gabe egin daitezke (ore normala) edota anis-aleekin nahastuta arkuetan bezala; kasu horretan, gainazala hezetuko degu eta azukre-pikorretatik pasako ditugu. Nota.- Los ochos se pueden hacer sin cacao (pasta normal) o mezclándola aní­s en grano como en los arcos en este caso se humedecerán superficialmente y se pasarán por azúcar en grano.

Materiala: Gozogintza

Ore hutsarekin izanez gero, estalki beltzez estaliko dira. En el caso de que vayan con la pasta sola se bañarán en cobertura negra.

Materiala: Gozogintza

Sableux orearena bezalakoa da. Es igual que la pasta sableux.

Materiala: Gozogintza

Ore hautsi gaziaren aldaera honek oso ongi laguntzen du quiche lorraine eta tipulazkoa elaboratzean. Esta variante de la pasta quebrada salada acompaña muy bien a la elaboración del quiché lorraine o al de cebolla.

Materiala: Gozogintza

c) Hostore erdia.- Nahiz eta izen hori eduki, berez ore hautsi gazia da, nagusiki bete gabe erretzen diren tartaleta, ontzitxo eta abarrak forratzeko erabiltzen dena. C) Medio Hojaldre.- Aunque recibe este nombre no deja de ser una pasta quebrada salada empleada principalmente para el fonseado de tartaletas, barquitas, etc., que van cocidas en blanco.

Materiala: Gozogintza

D) Brisée orea.- Ore hautsiaren aldaera da eta ia erabilera berberak ditu. D) Pasta Brisa.- Es una variante de la pasta quebrada y tiene prácticamente las mismas aplicaciones.

Materiala: Gozogintza

Ore horrekin egindako piezak Piezas elaboradas con esta pasta

Materiala: Gozogintza

Komeni da gogoan edukitzea oreztatzean gantza bloke edo plastoi moduan duten ore bakarrak hauek direla: Conviene recordar que las únicas pastas que llevan incorporada la materia grasa en forma de bloque o plastón dentro de la masa o empaste son:

Materiala: Gozogintza

Pasta horiek xafla fin edo hostoak osa ditzaten, beharrezkoa da luzatzea eta xaflatze eta toleste bidez nahastea, halako moldez non orearen eta gantzaren geruzak edo xaflak tartekatzen diren. Para que estas pastas tengan la caracterí­stica de formar finas láminas u hojas, es necesario el estirado para su mezcla por medio de la laminación y el plegado, de forma que se vayan intercalando las capas o láminas de masa y materia grasa.

Materiala: Gozogintza

5. SAVARIN ETA BABA-AU-RHUM OREAK PASTA DE SAVARIN Y BABíS

Materiala: Gozogintza

2
ore > masa (150 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irinaren erdian kraterra egingo dugu, orea osatzen duten beste osagaiak sartu ahal izateko bezain handia. Haremos un volcán en el centro de la harina lo suficientemente grande como para que quepan en él los otros ingredientes que componen la masa.

Materiala: Gozogintza

Utzi lanean, orea makinaren ertzetatik askatzen den arte. Dejar trabajar hasta que la masa despega de los bordes de la máquina.

Materiala: Gozogintza

Bueltak ematea.- Orea pausatuta, mahaia irinaz hautseztatzen da, arrabola hartzen da eta ebakiak egitean eratu diren puntak abiapuntutzat hartuta, luzatu egiten dira lau puntako izarra osatuz; erdian orea puztuagoa egongo da puntetan baino. El volteado.- Una vez reposado la masa, se espolvorea la mesa con harina, se coge el rodillo y partiendo de las puntas que se han formado al dar los cortes se estiran estas formando una estrella de cuatro puntas quedando en el centro de ella la masa más abultada que en las puntas.

Materiala: Gozogintza

Ore-zati puztu horretan landutako gantza ezartzen da, edota laminatutakoa, horrela prestatuta datozen margarinekin lan eginez gero. Sobre esta porción más abultada de masa se coloca la grasa trabajada o laminada si se trabaja con margarinas que vienen así­ preparadas.

Materiala: Gozogintza

Arrabolaz gurina emeki kolpatzen da, orea hauts ez dadin, 2 bat cm-ko lodiera lortzen den arte, forma laukizuzenekoa izan dadin eta plastoiaren zabalera, gehienez ere, arrabolak bere alderik lodienean duena izan dadin saiatuz. Se golpea con el rodillo sobre la mantequilla con suavidad para evitar que se rompa la masa hasta conseguir un grosor de unos 2 cm. procurando que nos quede de forma rectangular y que el ancho del plastón sea como máximo el ancho del rodillo por su parte más gruesa.

Materiala: Gozogintza

Aldaera horretan, komeni da orearen hezetasuna murriztea (ura kentzea oratzean), hozkailuan gerta litekeen biguntze-efektua konpentsatzeko. En esta variante es conveniente reducir la humedad de la masa (quitar agua al amasar), a fin de compensar el efecto de revenimiento que se puede producir en la cámara.

Materiala: Gozogintza

Hostorea lantzeko prozesu industrialek desberdintasun nabarmenak dituzte nolabait artisautzazkoa den fabrikazioaren aldean. Badaude hostore-lerroak, non orea tobera batean ezartzen den eta gantza bestean, eta gantza automatikoki biltzen du oreak, xaflatan ebaki eta akordeoi-itxuran tolesten da, ondoren luzatu, ebaki eta bete egiten da eta, hala badagokio, zintako labe batean erreko da azkenik. ||Los procesos industriales de elaboración del hojaldre tienen notables diferencias con respecto a la fabricación más o menos artesanal, existiendo lí­neas de hojaldre en las cuales la masa se pone en una tolva y la materia grasa en otra, produciéndose automáticamente la envuelta de la materia grasa por la masa, el laminado y plegado en

Materiala: Gozogintza

Badaude beste sistema erdi-industrial batzuk. Bertan erabiltzen dira, hasi oreaz estali ondoren gurina zapaltzeko prentsa hidraulikoetatik eta xaflatan ebakitzeko gailu nolabait sofistikatuetara; baita piezak ebaki eta betetzeko trenak ere. Sistema horiek erabat artisautzazkoen (gero eta gutxiago erabiltzen direnak) eta industrialen artean daude. Berez, gero eta gutxiago luzatzen da arrabolaz eta gutxitan ikusiko dugu xaflatan Existen otros sistemas se mi industriales en los que intervienen desde prensas hidráulicas para aplastar la mantequilla una vez arropada con la masa hasta laminadoras más o menos sofisticadas incluyéndose trenes de corte y rellenado de piezas, estos sistemas están entre lo puramente artesano (cada vez más en desuso) y lo industrial, la realidad es que cada vez se estira menos a rodillo y es rara la pastelería que no dispone al menos de laminadora ya que el rendimiento y perfección

Materiala: Gozogintza

Buelten mekanismo horrekin, orearen eta gantzaren geruzen edo xaflen kopuru bat tartekatzea lortzen da. Según este mecanismo de vueltas lo que se logra es intercalar un número de capas o láminas de masa y materia grasa.

Materiala: Gozogintza

Fenomeno hori orearen ura deshidratatzen delako eta gantza berotzean urtzen delako gertatzen da, hau da, gantz-geruzak berotu egiten dira, aldi berean ore-geruzak bereiziz eta isolatuz, eta horiek altxa egiten dira sortzen den lurrinaren presioaren eraginez; erretzeak aurrera egin ahala puztu egiten dira, lurrin hezea altxa eta bota egiten dute, eta erretzea amaitzean (20 minutu inguru 220 ºC-tan tamaina ertaineko piezetan) sendotu egiten da. ||Se debe este fenómeno a la deshidratación del agua contenida en la masa y el fundido por calentamiento de la materia grasa, es decir, las capas de materia grasa se calientan, separando y aislando al mismo tiempo las capas de masa entre sí­, que son levantadas por la presión del vapor que se produce, hinchándose a

Materiala: Gozogintza