canto Bilatu canto testuinguru gehiagotan

1
Hiru abeslari hirukote gisa abesti bat abesten, batek lautea jotzen duen bitartean. (Kontzertua, Lorenzo Costa, 1490).
Hiru abeslari hirukote gisa abesti bat abesten, batek lautea jotzen duen bitartean. (Kontzertua, Lorenzo Costa, 1490).
kantu > canto (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Imajina ezazu, Piaget kantu gregorianoak entzunez ikasten! ¡Imagina estudiar a Piaget con canto gregoriano!

Materiala: Ezintasuna

Garrasia eta ahots sumindua dira kantuaren etsai nagusiak. El grito y la voz crispada son los principales enemigos del canto.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haurtxoengan kantua sustatzeko ariketa batzuk hauek izan daitezke: Algunos ejercicios para estimular el canto en bebés son los siguientes:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Kantuaren eragina haurtxoarengan La influencia del canto en el bebé

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Nire ilobak ikusten ditudanean (biolinarekin, kantuarekin, ari dira orain), zera pentsatzen dut, Cuando veo a mis sobrinos, que están ahora con el violí­n, con el canto, pienso:

Materiala: Ezintasuna

Piaget ikasten ari nintzen kantu gregorianoarekin. Es que estaba estudiando a Piaget con canto gregoriano.

Materiala: Ezintasuna

Kantu monotonoak eta kadentziadunak erlaxatzen, urrumatzen eta lo hartzen laguntzen diote. El canto monótono y cadencioso le ayuda a relajarse, arrullarse y conciliar el sueño.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

2
ertz > canto (64 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontrakzio- eta hantura-fenomenoei buruzko koefizienteak kalkulatzeko, neurketa linealak egin behar dira barra prismatikoen ertzen luzetara aurrez, doi-doi, lehor daudela neurtu behar dira ertzak, edo, are hobeto, aurrez zehaztutako bi marraren arteko distantzia neurtu behar da. Ondoren, egurra heze dagoela egin behar dira neurketak. Los coeficientes relativos a los fenómenos de contracción e hinchamiento que experimenta la madera al absorber el agua, se obtendrán por mediciones lineales sobre la longitud de los cantos de las barras prismáticas, previamente medidos exactamente en seco, o, mejor aún, sobre la distancia entre dos trazos previamente determinados, y las obtenidas con la madera humedecida.

Materiala: Egurraren teknologia

Kokoteez gain, grapa izeneko burdinazko piezak erabiltzen dituzte igeltseroek. Markoaren kanpoko ertzetan iltzatzen dituzte, markoa hobeto finkatzeko (ikusi 763. eta 764. irudiak). Además de dichos cogotes, el albañil se sirve de unas piezas de hierro, llamadas gafas, que clava en los cantos exteriores del marco, para mejor sujeción (figs. 763 y 764).

Materiala: Egurraren teknologia

Piezak lantzen ditugunean, hainbatetan, alde bat eta ertz bat bakarrik lantzen dugu, beste bi gainazalak ezkutuan gelditzen baitira, obraren barnean. Al labrar las piezas, a veces sólo se labran una cara y un canto, ya que las otras dos superficies quedan ocultas en la obra.

Materiala: Egurraren teknologia

Bada, beheko aldeko ertzean 10 x 70 mm-ko jangunea egin behar dugu, markoaren eta obraren artean urik ez sartzeko. En el canto inferior se hace un rebajo de 10 X 70 mm., para impedir que penetre el agua entre el marco y la obra.

Materiala: Egurraren teknologia

Leihoen itxigailuak egiteko, berriz, gontzak baino hobeak dira grisanak, ito egiten baititugu ertzetik, eta, hartara, eskutoki edo heldulekua bakarrik gelditzen baita agerian. Para el cierre, mejor que las fallebas, son los "Grisans", ya que van embutidos por el canto, y sólo se ve la empuñadura o manija.

Materiala: Egurraren teknologia

Hotz handia egiten duen eskualdeetan, ezinbestekoa da erretena egitea leihoen edo balkoien behealdeko langararen ertzean, kondentsazio-ura biltzeko (ikusi 894.bis irudia). Para comarcas de mucho frí­o, será muy necesario efectuar en el canto de la traviesa inferior de las ventanas o balcones una canal para la recogida del agua de condensación tal como nos muestra el detalle de la figura 894 bis.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtxo irtenak jarri aurretik, berriz, ertzak makurtzen ditugu. En las tablillas salientes, se da antes a los cantos su inclinación, y luego se colocan.

Materiala: Egurraren teknologia

eta, oholen ertzak ez ezik, buruak ere mihiztatu behar ditugu. Salbuespen bakarra da buruak lotzea arima bidezko juntura erabiliz; hori egiten badugu, dagokion arteka egin behar dugu buruetan. En las tablas, no sólo se machihembran los cantos, sino también las cabezas, a no ser que la unión de éstas se efectúe con juntura de alma, y entonces se hará en ellas la ranura correspondiente.

Materiala: Egurraren teknologia

2. Fintzeko harriaz igurtzi behar da hortza, eta bizarrak kendu behar zaizkio, perpendikularki igurtziz, ertzetatik lehenengo eta aurpegietatik ondoren (ikusi 194.B irudia), ertzak behar bezain finduta eta urradurarik gabe gelditu arte. 2.º Se pasa la cuchilla por la piedra de afinar, y se le quitan las rebabas frotándola en sentido perpendicular, primero por los cantos y después por las caras (fig. 194-B), hasta que los bordes queden bien afinados y sin rayas.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi ertz eskuairan dituzte hortz arruntek, eta bi sorbatz dituzte. Las cuchillas ordinarias tienen dos de sus cantos a escuadra, con doble corte.

Materiala: Egurraren teknologia

ertz > canto (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sare-oihal hori iltzatu egin behar da (453. irudia), finkatzen ari den eskailera atalaren luzera duen ohol batekin eta altzairuzko iltzeekin, hormigoizko lauzaren ertz bakoitzean eta babestu beharreko eskailera atalaren bi noranzkoetan (455. irudia). Este paño de red se clavará (fig. 453) fí­sicamente con la ayuda de una tabla de una longitud igual a la del tramo de la escalera donde se esté fijando, y puntas de acero, en cada canto de la losa de hormigón y en cada tramo de ida y vuelta de la escalera a proteger (fig. 455).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

sistema honekin ez da inolako zulorik sortzen forjatuaren ertzaren eta sarearen artean; ez dago bertatik objektuak erortzeko arriskurik, eta zuloa erabat itxita geratzen da. Con este sistema no existe ningún hueco entre el canto del forjado y el mallazo, eliminando el riesgo de caí­da de objetos por el mismo, y quedando totalmente cerrado el hueco.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Forjatuaren ertzean torloju eusle batzuk jarriz; segurtasun-sarea torloju horietan finkatzen da (434. irudia). Colocando en el canto del forjado unos tornillos de sujeción a los cuales se atará la red de seguridad (fig. 434).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Baina desabantaila bat ere badu: sarearen eta babestu beharreko forjatuaren ertzaren artean zulo bat geratzen da. Tiene la desventaja de que queda un hueco entre el mallazo y el canto del forjado que debe protegerse.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hurrengo baldosak jartzeko, esku bateko hatz erakuslea eta hatz luzea junturan jarri behar ditugu; baldosaren ertza aldez aurretik jarritakoaren gainean ipiniko dugu, eta, ondoren, beste aldea jaitsi egingo dugu. Para poner las sucesivas baldosas se aconseja colocar los dedos í­ndice y corazón de una de las manos en la junta, apoyando el canto de la baldosa sobre la ya colocada bajando la otra parte de la baldosa a colocar.

Materiala: Igeltserotza

Ertzetako batean akabera berezia izan dezakete, izkinak edo kantoiak egiteko (36. irudia), eta noranzko horri jarraitu beharko diogu beti, beste ertza ez baita errematatuta egoten. Pueden venir rematadas en uno de sus cantos para realizar quiebros o escuadras (Fig. 36), debiendo realizarlas siempre en el mismo sentido -ya que el otro canto no viene rematado-.

Materiala: Igeltserotza

Alanbreak ez du xaflaren ertzetik kanpora aterata geratu behar; bestela, haren gainean jarriko den xafla ez da ondo finkatuta geratuko, eta juntura ez da txukun geratuko. Beraz, halakorik ez gertatzeko, zulo bakoitzarekin bat datorren xafla-ertzaren inguruan, puska txiki bat kenduko dugu xaflaren atzealdetik, eta tartetxo horretan sartuko dugu alanbre zatia (7. irudia). Con el fin de que el alambre no sobresalga del canto de la plaqueta, impidiendo que la placa que monte sobre ésta no asiente bien sobre ella dejando una junta no deseada, se romperá la zona del vivo que coincida con cada agujero por el reverso de la placa, donde irá pegada (Fig. 7).

Materiala: Igeltserotza

Xaflak jartzean, ebakitako aldeak erdialdera begira jar ditzakegu (17. irudia); horrela, ertz onak fabrikakoak hozkaduraren ertz bizietan jartzeko erabili ahal izango ditugu, eta itxura uniformea hartuko du hozkadurak, ez baititu fabrikan ezarritako ertz biribilduak izango. Dena den, normalean kontrako kasua izaten da; alegia, fabrikako ebakiak hozkaduraren erdialdean uzten dira. Se pueden colocar las piezas de manera que los cortes coincidan en el centro (Fig. 17), de esa manera se reservarán los cantos buenos, de fábrica, para los vivos de la mocheta, dando sensación de uniformidad, ya que no tendrán los rebordes redondeados que vienen de fábrica, aunque lo común sea el caso contrario, que los cortes de fábrica queden en el centro de la mocheta.

Materiala: Igeltserotza

Xafla bakoitzari zenbait zulotxo egingo dizkiogu ertzean bi goian eta bi behean, alanbrearen sekzioaren araberako barauts egokia erabiliz (5. irudia). Según sea la sección del alambre se practicarán unos orificios -dos arriba y dos abajo- en el canto de cada placa con una broca adecuada (Fig. 5).

Materiala: Igeltserotza

Lerro-sokak adreilu bakoitzaren ertzarekin bat etorri behar du. La cuerda de lí­nea coincide con el canto de cada ladrillo.

Materiala: Igeltserotza