hanka Bilatu hanka testuinguru gehiagotan

1
hanka > pata (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langara jarri behar da aurrealdeko beheko aldean, tiraderaren irekigunea eratzeko. Haren zabalerak izan behar du hankaren lodieraren berdina, eta lodierak, 15 eta 20 mm artekoa. a En la parte delantera, se coloca una traviesa inferior que forma la abertura del cajón, dándole un ancho igual al grueso de la pata, y un grueso de 15 a 20 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Seinale konbentzionalak erabiliz, langarak markatu behar ditugu (ikusi 730. irudia), eta argiaren neurria adierazi behar dugu, hau da, hanka baten eta bestearen artean dagoen distantzia, bi muturretan ziriak sartzeko behar adina leku utziz; " Se marcan las traviesas con una señal convencional (fig. 730), y se señala la medida de luz, esto es, de pata a pata, dejando en ambos extremos lo necesario para las espigas.

Materiala: Egurraren teknologia

724. irudia. Langarak eta aurreko hanka mihiztatzea. Fig. 724 Ensamble de las traviesas con la pata delantera.

Materiala: Egurraren teknologia

bakoitzaren makurdura zehazten baitugu hartara; halakoa izan behar du piezen makurdurak, hankako oinak ez du irten behar eserlekua baino gehiago. tendrá la inclinación exacta de cada pieza, la cual debe ser tal, que el pie de la pata no sobresalga del asiento.

Materiala: Egurraren teknologia

Hainbat elementuk osatzen dute aulkien egitura: aurreko bi hankek, atzeko bi hankek luzatu eta bizkarra eratzen dute eta langarek; era berean, honela sailkatzen ditugu langarak: bizkarreko langarak, eserlekuko langarak eta giltzadura-langarak. En la armazón de la silla hay que distinguir: dos patas delanteras; dos patas traseras que se prolongan para formar el respaldo; y traviesas, que se clasifican en: traviesas de respaldo, traviesas correspondientes al asiento, y traviesas para trabas.

Materiala: Egurraren teknologia

Askotarikoa izan daiteke bizkarraren profila, atzeko hanken arabera. El respaldo puede tener muy variado perfil, según las patas traseras de las sillas.

Materiala: Egurraren teknologia

Marrazkiari jarraiki, txantiloia prestatu behar dugu, eta hauen txantiloia egin behar dugu: a) atzeko hankena; b) aurreko hankena, forma berezia badute; eta c) alboetako langarei dagozkien ziriena, sasieskuairan mihiztatu behar baditugu. " Se saca plantilla según dibujo: a) de las patas traseras; b) de las patas delanteras, si tienen forma especial; c) de las espigas correspondientes a las traviesas laterales, si se ensamblan a falsa escuadra.

Materiala: Egurraren teknologia

Binaka markatu behar ditugu, ondoz ondo, eta, oinen burutik zentimetro batera gutxienez, garaiera adierazi behar dugu. Hankak ireki eta, seinale horretatik abiatuta, langaren lerroa marratu behar dugu haien barneko aldean, hozkak eta ziriak banatzeko. marcan cada dos consecutivas, y, a partir de un centí­metro de las testas de los pies, se señala la altura; se abren las patas, y desde esta señal superior, se marca en las caras interiores la lí­nea de las traviesas, para la distribución de escopleaduras y espigas.

Materiala: Egurraren teknologia

Sistema arrunta erabiliko bagenu, helburu bera lortzeko, bi aldetatik izan beharko lukete zeiharrak hankek, baina egur asko xahutuko genuke horrela. En el sistema corriente, se conseguiría otro tanto disponiendo las patas con doble oblicuidad, lo que exige mucho desperdicio de madera.

Materiala: Egurraren teknologia

d) Hankak eta langarak zeiharrak direnez, aparteko sendotasuna du multzoak. d) Al disponer oblicuamente las patas y las traviesas, adquiere el conjunto particular solidez.

Materiala: Egurraren teknologia

2
hanka > pierna (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
bizarreko eta hanketako ile-folikuluetan bakterioek eragindako infekzioa. Gaixotasun honetan, PAPULA edo NODULU bat agertzen da folikuluaren inguruan. infección bacteriana de folí­culos pilosos de la barba y piernas, que se manifiesta con la aparición de una PíPULA o NÓDULO alrededor del folí­culo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

izterra aurreko aldetik zeharkatzen du, eta hanka bat bestearen gainean gurutzatzeko balio du. cruza el muslo por delante y sirve para cruzar una pierna sobre la otra.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

uzkurtzen denean hanka luzatzen du. al contraerse extiende la pierna

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

uzkurtzen denean hanka tolesten du, KUADRIPZESAREN kontrakoa da. al contraerse flexiona la pierna, es antagónico del CUADRICEPS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

arteria-odola bi hanketara daramate. llevan sangre arterial a las dos piernas

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Beheko kaba bena sortzen da bi hanketatik datozen 2 BENA ILIAKOAK sabelean batzen direnean. Toraxean gora igotzen da, bihotzera iritsi arte. Se considera que la vena cava inferior se origina cuando las 2 VENAS ILíACAS procedentes de las dos piernas se juntan al llegar al abdomen ascendiendo por el tórax hasta el corazón.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Benak handitzea da, batez ere beheko gorputz-adarretan. Barizeak larruazalaren azpian agertzen dira, handituta nahiz okertuta; hasiera batean ez dute arazorik ematen, baina denborak aurrera egin ahala, hanketako pisutasuna, zianosia, mina, beroarekiko tolerantzi txikia, etab. eragiten dituzte. Son dilataciones de las venas que se localizan sobre todo en las extremidades inferiores que se manifiestan por presentarse debajo de la piel, de forma abultada como flexionada y en principio sin molestias aunque a medida que pasa el tiempo provoca pesadez de las piernas, cianosis, dolor, mala tolerancia al calor, etc.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tratamendurik egokiena kirurgikoa dela uste da; era berean, laguntzeko neurriak ere erabil daitezke: hankak ahalik denbora gehiena igota edukitzea, ibiltzea, hankak gradualki estutzen dituzten galtzerdiak erabiltzea... Se considera que el tratamiento más efectivo es el quirúrgico pudiendo utilizarse medidas de apoyo en mantener las piernas elevadas el mayor tiempo posible, caminar, utilizar medias de compresión gradual...

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak