ikasketa Bilatu ikasketa testuinguru gehiagotan

1
ikasketa > aprendizaje (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alde horretatik, "ikasketa prozesu bat da eta prozesu horretan, esperientziek gure nerbio-sistema, eta, ondorioz, gure jokaera aldatzen dute. En este sentido, "el aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y, por consiguiente, nuestra conducta.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Garapena inguruarekiko etengabeko elkarrekintzan gertatzen da, eta bizitza osoan zehar baldintzatzen du; ikasketaren bidez ezagutza berriak ahalbidetzen ditu. El desarrollo se produce en constante interacción con el entorno y se ve condicionado por él a lo largo de toda la vida, permitiéndole acceder a nuevos conocimientos a través del aprendizaje.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Landu nahi diren alderdien arabera, programazioa hainbat alorretan banatuko da, eguneroko ohiturak, gizarte alorra, ikasketen alorra, familia alorra... Esta programación se dividirá en distintos ámbitos según los aspectos que se quieran potenciar, ya sean hábitos de vida cotidiana, ámbito social, ámbito de los aprendizajes, ámbito familiar...

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikasketetan motibatzea. Motivarla en su aprendizaje escolar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikasketa-prozesuak, ezagutzen jabetzea eta sozializazioa bideratuz. Canalizando los procesos de aprendizaje, adquisición de conocimientos y socialización.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hala ere, haurra bizitzako lehenengo urteetan hasten da literaturan murgiltzen, eta familiak, haurtzaindegiak nahiz gizarteak baldintzarik onenak eskaini behar dizkiote ikasketa hori egin ahal izateko. Sin embargo, el acceso a la literatura se inicia desde los primeros días de su vida, donde familia, escuela infantil y sociedad en su conjunto están implicados en facilitar el desarrollo de las condiciones óptimas para hacer posible este aprendizaje.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haurrak ikasketa-prozesuaren bidez lantzen du bere adimena, ongi ebatzitakoen nahiz errakuntzen bidez. El niño elabora su conocimiento de los aprendizajes que hace tanto de los aciertos como de los errores.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Musikaren bidez erlaxatzea ikasketa bat da, eta hein horretan, irakatsi egin behar da. La relajación a través de la música es un aprendizaje y, como tal, ha de ser enseñada.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Gainerako ikasketekin bezalaxe, ezinbestekoa da haurraren inguruko helduek beren portaeretan koherenteak izatea. Igual que con el resto de aprendizajes, es imprescindible que los adultos que rodean al niño sean coherentes con su manera de hacer.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

ikasketa eta hezkuntza, haurrak bere burua modu autonomoan zaintzen ikas dezan, eta babes eta prebentzio-neurriak. el aprendizaje y la educación para que el niño aprenda a cuidarse de forma autónoma, y las medidas de protección y prevención.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna