mediku Bilatu mediku testuinguru gehiagotan

1
mediku > médico (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori izango da mediku izateko gainditu beharko duen azken oztopoa, egungo titulazio-mapako karrerarik zailenetako bat amaitu ondoren. Será el último obstáculo para convertirse en médico tras haber superado una de las carreras más difí­ciles del actual mapa de titulaciones.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Gauzak zure kabuz egitera bultzatu zaituzte gurasoek?; medikuei kontsultatu zieten txikia zinenean? ¿Sus padres le han empujado a que usted mismo hiciera las cosas, consultaron a los médicos cuando era pequeño?

Materiala: Ezintasuna

Haurraren ardura duten helduek oinarrizko beharrak ez ematea edo asetzea da, hau da, etxebizitza, elikadura, janztea, higienea, hezkuntza eta mediku-zainketekin zerikusia duten beharrak ez asetzea, alegia. Se consideran si los adultos responsables del niño no le proporcionan o satisfacen las necesidades básicas en relación a la vivienda, nutrición, vestido, higiene, educación y cuidados médicos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Zauriaren barnean gorputz arrotzak badaude, zauria garbitu ondoren, saiatuko gorputz horiek ateratzen; atera ezin badira oso sartuta daudelako, utzi mediku edo langile espezializatu batek ateratzeko. En caso de presencia de cuerpos extraños dentro de la herida, se intentarán sacar mediante la limpieza, de no ser posible debido a que están muy profundos se dejarán para que la extracción la haga un médico o persona especializada.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Medikua balitz bezala, istorio fantastiko bat entzuteak dituen efektu onen zerrenda luzea aipatu du: Como si fuera un médico, cita una larga lista de los efectos benéficos que tiene escuchar una historia fantástica:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Komeni da medikua, posta eta bestelako oinarrizko zerbitzuak dituen herri batetik hurbil egotea. Es conveniente que se encuentre cerca una población con médico, correos y otros servicios básicos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Istripu horietatik %62tan joan behar izan dute larrialdi-etxeren batera, eta kasuen %17k behar izan du mediku edo erizain baten laguntza. I Estos accidentes hicieron necesario acudir a un centro de urgencias en un 62% y se requirió la consulta a un médico o a una enfermera en el 17% de los casos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Sanitat eta mediku eta farmazeutikoen elkargoak informazio-kanpaina bat prestatzen ari dira jendea kontzientzia dadin medikuak errezetatutako antibiotikoak soilik hartzeko eta tratamenduak behar bezala betetzeko . Sanitat y los colegios de médicos y farmacéuticos preparan una campaña informativa que intentará que sólo se tomen los antibióticos que recete un médico, y que los tratamientos se sigan correctamente.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Sekula ez zaie emango medikuak gomendatu eta agindu ez duen botikarik. Nunca se procederá a administrar medicamento alguno si no está expresamente recomendado y pautado por el médico.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Mediku-terapia gisa,parasitoen kontrako tratamendua egin behar da eragile patogenoa desagerrarazteko; betiere, medikuaren aginduz. En cuanto a la terapia médica se hará un tratamiento antiparasitario que permita la desaparición del agente patógeno, bajo la prescripción del médico.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

mediku > médico (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Istripua edo ondoeza gertatuz gero, joan berehala medikuarengana (ahal bada, etiketa erakutsi). En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Irentsiz gero, joan berehala medikuarengana eta etiketa edo ontzia erakutsi. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

joan berehala medikuarengana eta etiketa edo ontzia erakutsi. acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Begiak ukituz gero, garbitu berehala ur askorekin eta joan medikuarengana. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hatzekin atera ezin badugu, medikuarengana joan behar dugu. Acudir al médico en el caso de que no se pueda extraer con los dedos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bigarren eta hirugarren mailako prebentzioan, helburua da sexu-bidezko gaixotasunak erabat sendatzea, gaixotasun horiek nozitzen dituztenek konplikaziorik izan gabe. Horretarako, beharrezkoa da berehala medikuarengana joatea, gaixotasuna garaiz diagnostikatu eta segituan hari dagokion tratamendua jartzeko. En la prevención secundaria y terciaria, el objetivo es que las enfermedades de transmisión sexual se curen completamente sin producir complicaciones en los afectados, para lo que es necesario acudir rápidamente al médico, con el fin de que pueda hacerse un diagnóstico precoz y un tratamiento rápido y especí­fico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Botika bat berriro ontziratzea zera da: botika bat ontziratzea, medikuak agindutako dosian gaixoari zuzenean emateko. El reenvasado es el procedimiento por el cual se envasa un medicamento para que pueda ser administrado directamente al paciente, a la dosis prescrita por el médico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zentro espezializatuetako medikuek agindutako botikak dira. Hala ere, botika horiek ematea eta haien jarraipena egitea ospitalez kanpo ere egin daiteke; beraz, farmazia-bulegoetan ematen dira. Son medicamentos prescritos por médicos de centros especializados, aunque su administración y seguimiento pueda realizarse fuera del hospital, por lo que se dispensan en las oficinas de farmacia.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zigilu-kupoian agertzen diren datuen bidez, Gizarte Segurantzak egiaztatu ahal izaten du eman den botika hori medikuak errezeta bidez agindu duena dela. Datuak hauek dira: En el cupón precinto aparecen los datos suficientes para que la Seguridad Social compruebe que el medicamento dispensado se corresponde con el que ha sido prescrito por el médico en la receta:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Adibidez, haurdunaldiari buruzko oharrak ager daitezke; izan ere, hasiera batean, haurdun dauden emakumeek ezin dute inongo botikarik hartu medikuek jakin gabe. Por ejemplo, puede incluir advertencias concretas relativas al embarazo, ya que en principio una mujer embarazada no puede tomar ningún medicamento sin el conocimiento del médico.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta