quemadura Bilatu quemadura testuinguru gehiagotan

1
erredura > quemadura (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erredurak .............. Quemaduras ..............

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erredurak tenperatura altuko objektu, partikula edo likidoekin kontaktuan gertatzen dira, edo horien proiekzioagatik bestela. Las quemaduras se producen por el contacto con los objetos, partí­culas o lí­quidos a altas temperaturas, o bien por la proyección de los mismos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kasu honetan, neskatila traumatologoarengana bidaliko da haustura kontrolatzeko, dermatologoarengana erredurak ikusteko, eta oftalmologoarengana begian minik duen ikusteko. En este caso se la deriva a un traumatólogo para controlar su fractura, al dermatólogo para ver las quemaduras y al oftalmólogo para ver si hay daños en la esfera ocular.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zapalketak, ebakiak %16,1 Erredurak, %9,9 Aplastamientos, cortes 16,1% Quemaduras 9 9%

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haur bati behin eta berriz azaleko lesioak, erredurak edo hausturak antzematen badizkiogu, tratu txar fisikoak jasan dituela adieraz dezakete. ^ La presencia reiterada de lesiones cutáneas, quemaduras o presencia de fracturas pueden deberse a malos tratos fí­sicos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Erredurak larriak edo arinak izan daitezke, erreduren maila eta sakontasunaren arabera, eta non egin diren kontuan hartuta. Hiltzeko arriskuak zuzenean du zerikusia erretako eremuarekin, kaltetuen adinarekin (arrisku handiagoa dute haurrek eta zaharrek) eta erredura infektatzeko dagoen arriskuarekin. La importancia de las quemaduras dependerá del grado y profundidad de las mismas, así­ como de su localización, el riesgo de muerte es directamente proporcional a la extensión quemada, de la edad de los afectados (más riesgo en niños y ancianos), y del peligro de infección.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

I Bigarren mailako erredurak. I Quemaduras de segundo grado.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gorputzari bero-iturri batek zuzenean eraginda sortzen den lesioa da erredura. La quemadura es una lesión producida por la acción directa de una fuente de calor sobre el cuerpo.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Erredura bat izanez gero zer egin behar den. Reglas a utilizar en caso de accidente por quemaduras.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

I Eguzki-erredurak saihesteko: I Para evitar quemaduras solares:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

erredura > quemadura (60 testuinguru)
eu testuak es testuak
Espektro elektromagnetikoko erradiazioak dira, erredurak eragiteko bezainbat energia dutenak; horregatik, erredurak ahalik gehiena murrizteko, norbera babesteko gailuak erabili behar dira. Son radiaciones del espectro electromagnético con suficiente energía como para provocar quemaduras, por lo que se deben utilizar protecciones personales para reducirlas al máximo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erredurak: De quemaduras:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Intoxikatzea, erredurak De intoxicación, quemaduras

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Material urtuaren tanta txikiek eragindako erredurak. Quemaduras por pequeñas gotas de material fundido.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aipamen berezia merezi dute soldadura-iragazkiek; izan ere, jasaten den erradiazioa eta erradiazio-dentsitatea hagitz handia da, eta gorputz osoan erredurak eragin ditzakete, batez ere, eremu sentikorrenetan, hala nola begietako zati bigunetan. Mención especial merecen los filtros de soldadura, ya que la radiación y densidad de radiación que se soporta es extremadamente alta pudiendo producir quemaduras en todo el cuerpo, sobre todo las zonas más susceptibles como las partes blandas de los ojos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

odoljarioak, hausturak, makadurak, erredurak, ezkutuko lesioak, etab. hemorragias, fracturas, contusiones, quemaduras, lesiones ocultas, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erredurak: Quemaduras:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erredurak eragiten dituzten bero-iturriak hauek izan daitezke: Las fuentes de calor que producen quemaduras pueden ser:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

15.13. irudia. Erredura. Figura 15.13. Quemadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

15.15. irudia. Eguzkiak eragindako erredura. Figura 15.15. Quemadura producida por el sol.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

erredura > quemadura (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erredurak QUEMADURAS

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gehiegizko beroak, elektrizitateak, erradioaktibitateak edo substantzia kimiko korrosiboek eraginda larruazalean gertatzen diren aldaketak dira. Zelulen proteinak suntsitu egiten dira (erredurak), eta pertsonen bizitza arriskuan egon daiteke. Las alteraciones de la piel debido al calor excesivo, a la electricidad, radio actividad o sustancias quí­micas corrosivas que destruyen las proteí­nas de las células expuestas, se denominan quemaduras, que pueden llegar a poner en peligro la vida de la persona.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Erreduraren sakoneraren arabera, hiru mailatako erredurak bereizten dira: Según la profundidad de la quemadura se diferencian tres grados

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

epidermisaren gainazalari eragiten diete soilik; min eta gorritasun txikia izaten da haietan, eta ez da babarik sortzen; lehen mailako erreduraren betiko adibidea EGUZKIAK ERAGINDAKO ERREDURA DA. que afectan sólo a la superficie de la epidermis y se caracterizan por un ligero dolor enrojecimiento y sin formación de ampollas; siendo quemadura de primer grado tí­pica la SOLAR.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Erredura-mota honetan, larruazala gorritu egiten da, min ematen du, eta edema eta babak ateratzen dira. En esta quemadura, se produce enrojecimiento de la piel, dolor, edema y ampollas

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Erredura horietan nerbio-bukaerak ere suntsitu egiten dira. Erredura zenbat eta zabalduagoa egon, orduan eta larriagoa izan ohi da: gorputzaren azaleraren % 70 baino gehiago hartzen badu, gaixoen erdia baino gehiago hil egiten da. En estas quemaduras, se destruyen hasta las terminaciones nerviosas y su gravedad depende sobre todo de la extensión, ya que si supera el 70% de la superficie corporal, provoca la muerte en más de la mitad de los casos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Botikak ez dira zirkulazio sistemikora igarotzen (salbuespena larruazala kaltetuta egotea da, zauri edo erredurengatik; orduan, ondorio toxikoak sor litezke). No pasa a la circulación sistémica a no ser que la piel esté dañada por heridas o quemaduras, en cuyos casos podrían darse efectos tóxicos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Epitelioa kaltetuta dagoenean (erredurak, zauriak, ultzerak),ordea, botikak oso azkar xurgatzen dira; beraz, beharrezkoa da bide topikoa erabiltzean botikak kontuz ematea. Cuando el epitelio está dañado (quemaduras, heridas, úlceras), los fármacos se absorben con gran rapidez, siendo necesario vigilar su administración tópica.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Erredurak eragiten ditu. Provoca quemaduras.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Erredura larriak eragiten ditu. Provoca quemaduras graves.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan