zinema Bilatu zinema testuinguru gehiagotan

1
Zinema-aretoa.
Zinema-aretoa.
zinema > cine (175 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikus-entzunezko enpresa I (Zinema). Empresa Audiovisual I (Cine).

Materiala: Soinu profesionala

Soinua zineman El sonido en el cine

Materiala: Soinu profesionala

Liburu hau eta Andoaingo Zinema- eta Bideo-Eskolak argitaraturiko gainerako izenburuak merkataritza elektroniko bidez eskuratu daitezke, http://www.libross.como web orrian edo ohiko salmenta-tokietan. Este libro y los demás tí­tulos publicados por la Escuela de Cine y Ví­deo de Andoain, podrán ser adquiridos a través de comercio electrónico visitando la página Web: http://www.libross.como en los puntos habituales de venta.

Materiala: Irudia

Zinemaren jatorria. Orí­genes del cine.

Materiala: Irudia

Gizakiak antzinatik izan zuen xedea bete zuen zinemaren asmakuntzak: errealitatearen mugimendua irudikatzea eta atxikitzea. La invención del cine sació una antigua aspiración humana: Representar y conservar el movimiento de la realidad.

Materiala: Irudia

Fotograma deritzon irudi finko anitzen segida da zinema; izan ere, irudi horiek abiadura jakin batean proiektatzean, mugimenduaren irudipena erakusten zaigu. El cine es la sucesión de múltiples imágenes fijas, llamadas fotogramas, que al proyectarlas a una determinada velocidad, nos muestran la ilusión del movimiento.

Materiala: Irudia

Zinematografiaren izaera definitzeko, bi definizio hartuko ditugu oinarri, zinemaren alde bikoitzari eragiten dioten bi definizio hain zuzen: alde teknikoa eta soziala. Para definir la naturaleza del fenómeno cinematográfico podemos reparar en dos definiciones, que inciden en la doble faceta del cine: La faceta técnica y la faceta social.

Materiala: Irudia

Hasierako zineman, lehen planoak lupa edo teleskopio batekin ikusitako objektuak irudikatzen zituela suposatzen zen, baina pixkanaka lehen planoaren adierazpen-balioa ikus-entzunezko gramatikaren baitan antolatzen hasi ziren hogeiko hamarkadako zinemagileak. En el cine primitivo se suponía que el primer plano representaba objetos vistos con una lupa o a través de un telescopio, pero poco a poco, los cineastas de los años veinte fueron organizando el valor expresivo del primer plano dentro de la gramática audiovisual.

Materiala: Irudia

Finkatze-aldia, 20ko hamarkadan, baina irudi errealeko zinemak baino hedapen txikiagoa izan zuena. Periodo de asentamiento, durante los años 20, pero con una expansión menor que el cine de imagen real.

Materiala: Irudia

Bideo-kameren sistema optikoa zineman eta argazkigintzan erabiltzen diren ereduen antzekoa da. El sistema óptico de las cámaras de ví­deo es similar a los modelos que se usan en cine y fotografía.

Materiala: Irudia

zinema > cine (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
(Andoaingo Zinema eta Bideo Eskolako irakaslea) (Profesor de la Escuela de Cine y Ví­deo de Andoain.)

Materiala: