oldarkortasun Bilatu oldarkortasun testuinguru gehiagotan

1
oldarkortasun > agresividad (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
antsietatea, oldarkortasuna, erresumina eta errua. ansiedad, agresividad, resentimiento y culpa.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zenbait argudio zientifikok eta uste zabalduk defendatzen dute jolas eta jostailu belikoek indarkeria eta agresibitatea bideratzeko balio dutela eta barne-energia horri ihesbide eraginkorra eskaintzen diotela, oldarkortasun naturala askatzeko katarsia, alegia. Existen argumentos cientí­ficos y creencias populares que defienden la idea de que el juego y el juguete bélico canalizan la violencia y agresividad y proporcionan una eficaz válvula de escape a esta energía interior, sirviendo de catarsis para librarles de la agresividad natural.

Materiala: Jolasaren metodologia

Jostailu belikoak indarkeria eta agresibitatea bideratzeko tresna egokiak diren ala ez baloratzeko garaian kontuan hartzen da jostailu horiek erabiliz zer lortzen den,oldarkortasuna behar bezala bideratzea ala kontrakoa, oldarkortasuna bultzatzea. Uno de los planteamientos que se realizan a la hora de valorar la idoneidad de los juguetes bélicos como canalizadores de la violencia y la agresividad, está en si el uso de estos juguetes la canaliza adecuadamente o, por el contrario, la favorece.

Materiala: Jolasaren metodologia

> Jostailu belikoari ez, haurrengan oldarkortasuna sortzen edo bultzatzen duelako. I No al juguete bélico porque crea o favorece la agresividad en los niños.

Materiala: Jolasaren metodologia

> Jostailu belikoari bai, oldarkortasun hori positiboki eta ondoriorik gabe bideratzen duelako. I Sí­ al juguete bélico porque canaliza esta agresividad de forma positiva y sin consecuencias.

Materiala: Jolasaren metodologia

maitasuna, beldurra, oldarkortasuna eta abar. amor, miedo, agresividad, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

oldarkortasuna eta norbere buruarekiko oldarkortasuna, gezurrak, lapurretak, arauak onartzeko zailtasunak eta abar. agresividad y autoagresividad, mentiras, hurtos, dificultades para aceptar las normas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

oldarkortasun > agresividad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gure solaskidearen espazioa inbaditzea edo oldarkortasuna Invasión del espacio de nuestro interlocutor o agresividad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Desafioa eta oldarkortasuna Desafío y agresividad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak