zapata Bilatu zapata testuinguru gehiagotan

1
zapata > zapata (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskaileraren beheko aldea behar bezala finka dadin, oso baliagarria da burdinazko ardatz baten inguruan biratzen den zapata jartzea (ikusi 950. irudia). a Para que la escalera apoye bien en su parte inferior, es muy útil la colocación de una zapata que gira sobre un eje de hierro (fig. 950).

Materiala: Egurraren teknologia

950. irudia. Lurrean bermatzeko zapata. Fig. 950 Zapata de apoyo al suelo.

Materiala: Egurraren teknologia

e) Pertsianaren lagin bat aurkeztu behar du, 50 x 50 cm-koa, zapata eta lau oholtxo finko dituena. e) Una muestra de la persiana de un tamaño de 50 X 50 cm. con zapata y cuatro tabletas fijas.

Materiala: Egurraren teknologia

zapata > zapata (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lubakiak eta zapatak egitea Realización de zanjas y zapatas

Materiala: Igeltserotza

Zapatak armatzea eta hormigoitzea Armado y hormigonado de las zapatas

Materiala: Igeltserotza

ºZapata, zolata, horma, pantaila, paldo, zepatu, lauza, habe, zutabe eta abarren neurriak eta xehetasunak, erantsitako oin edo taularen bidez, behar denean dilatazio-junturak adieraziz. ºDimensionado y detalles de zapatas, soleras, muros, pantallas, pilotes y encepados, losas, vigas, pilares, etc., sobre planta o cuadro anejo, indicando las juntas de dilatación en el caso de que sean necesarias.

Materiala: Proiektuak

gatzari baten argi euskarria mozteko zutabe bat eraiki behar badugu eta zutabe horrek karga handiagoari eutsi beharko badio (lehendik dagoen solairuaren gainean beste solairu bat eraiki behar denean), zutabe horren eta bere zapataren kokalekua gatzariaren kokalekuaren araberakoa izango da, kokaleku hori proiektugileak aurreikusitako espazioen banaketa berriarekin bateragarria den ala ez kontuan si para acortar la luz de apoyo de una jácena se tiene que levantar un pilar que va a tener que soportar un incremento de cargas (al construirse una nueva planta sobre otra ya existente), la situación de ese pilar y de su zapata vendrá determinada, en ese caso, por la situación de la jácena, sea ésta o no compatible con la nueva distribución d

Materiala: Proiektuak

2
Zapatak.
Zapatak.
zapata > zapato (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dantzarako soinekoa -gaueko soineko bat da, izatez, orkatilarainokoa edo motzagoa- 1950eko hamarraldian prentsak sortutako kategoria bat izan zen, eta gonaren luzera du ezaugarri nagusia. Era horretara, gerri baxuko soineko -gerruntzeak (65. or. il.) oso gona izurduna du, eta Nylonezko bolante zurrun txiki baten gainean dago muntatua, zabaltasun handiagoa hartzeko. Gauerako, tul eta parpaila ugari. Jostunari ehunak nahastea gustatzen zitzaion, zetazko ehunak eta tula, edo satina eta parpaila, esaterako ijito soineko ospetsuetarako. 1920ko Art Deco-ren antzera, Balenciagak multzo horiek beroki batekin, jaka batekin, lepo batekin edo bolero batekin bateratzen ditu, eta tulez edo parpailaz egiten ditu. Aipatzekoa da altuera berekoak ez diren bi bolantez osatutako lepoa, Francisco de Zurbaran margolariak San Buenaventura Lyongo Kontzilioan margolanean irudikatutako lekaideek duten kaputxa gogorarazten duena. 1951. urteaz geroztik, Balenciagak jantzi-osagarri bereziak sortu zituen, hala nol El vestido de baile -en realidad se trata de un vestido de noche hasta los tobillos o más corto- fue una categoría creada por la prensa en los años 1950, y se caracteriza por la longitud de la falda. Así, el vestido-corpiño (il. p. 65) de talle bajo, tiene una falda muy fruncida, montada sobre un pequeño volante rígido de Nylon, destinado a acentuar la amplitud. Para la noche, tul y encaje abundante. Al modisto le gusta combinar telas, tejido de seda y tul, o satén y encaje, como para sus famosos vestidos gitanos. Como en el Art Déco de los años 1920, Balenciaga combina estos conjuntos con un abrigo, una chaqueta, un cuello, un bolero, confeccionados con tul o incluso con los mismos encajes. Cabe destacar el cuello formado por dos volantes de altura desigual cuyo corte evoca la capucha que llevan los religiosos representados por el pintor Francisco de Zurbarán en su cuadro San Buenaventura en el concilio de Lyorí'. A partir de 1951, Balenciaga crea prendas - accesorios originales como

Materiala: Ehungintza liburuak