ar Bilatu ar testuinguru gehiagotan

1
ar > macho (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
6. irudiak DB-9 konektore arraren seinaleak erakusten ditu (ordenagailuaren atzeko aldean dagoena), eta bertan idatzita daude, baita ere, bakoitzaren izena eta noranzkoa. En la figura 6 se muestran las señales sobre el conector DB-9 macho (el que se encuentra en la parte posterior del ordenador), indicando el nombre y sentido de cada una de ellas.

Materiala: Industria komunikazioak

Erabiltzen diren konektoreei dagokienez, hasiera batean, DB25 erako konektore arrak erabiltzen ziren, baina egun, gehienek DB9 erako bi konektore ar erabiltzen dituzte (7.3 irudiak erakusten duena bezalakoak). Respecto de los conectores que se utilizan, inicialmente se usaban conectores DB25 macho, pero actualmente la mayoría utiliza dos conectores DB9 macho como el que se muestran en la figura 7.3.

Materiala: Industria komunikazioak

DB-9 ARRA DB-9 MACHO

Materiala: Industria komunikazioak

PCetan ataka paraleloa DB-25 motako konektore emea izaten da beti (ez nahastu DB25 konektore arraren serieko zenbait porturekin), eta konektore horri inprimagailuaren CENTRONICS kable bat lotu ohi zaio DB-25 arraren aldetik. El puerto paralelo en los PC se presenta siempre como un conector DB-25 hembra (no confundirlo con algunos puertos serie sobre conector DB25 macho) al que se suele conectar un cable CENTRONICS de la impresora por el extremo DB-25 macho.

Materiala: Industria komunikazioak

a)ren kasuan arget="_blank">kontaktu hauek elkartu behar ditugu: 1-1, 2-15, 3-13, 4-12,5-10,6-11,10-5,11-6,12-4,13-3,14-14,15-2,16-16,17-17 y 25-25; guztira, 15 hariko arget="_blank">kablea, masa-sarea (1,5 eta 2 arget="_blank">metro arget="_blank">arteko arget="_blank">luzera izaten du, baina 5 arget="_blank">metro artekoarekin ere egin dezakegu arget="_blank">proba) eta bi DB-25 konektore arget="_blank">ar behar ditugu. Los contactos a unir son en el caso a): 1-1, 2-15, 3-13, 4-12,5-10,6-11,10-5,11-6,12-4,13-3,14-14,15-2,16-16,17-17 y 25-25; en total es necesario un cable de 15 hilos más la malla de masa, cuya longitud suele ser de 1,5 a 2 metros (se puede probar con hasta 5 metros) y dos conectores DB-25 machos.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Ordenagailuan arra izaten da konektore hori, eta erabiliko dugun kanpoko kableak mota bereko konektorea izan behar du, baina emea. Este conector es macho en el ordenador, y el cable externo utilizado debe poseer el conector del mismo tipo, pero en versión hembra.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak