zerbitzari Bilatu zerbitzari testuinguru gehiagotan

1
Zerbitzari bat Vienako garagardotegi batean (Austria).
Zerbitzari bat Vienako garagardotegi batean (Austria).
zerbitzari > camarero (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zerbitzari talde batek zaintzen ditu egongela horretako eta gainerakoetako mahaiak, bidaiaria paisaia begiratuz, hizketan, irakurriz edo eskura dituen mahai-joko askotarikoak erabiliz lasaitu dadin. Un servicio de camareros atiende las mesas de éste y del resto de los salones para que el viajero pueda relajarse contemplando el paisaje, charlando, leyendo o utilizando la variada gama de juegos de mesa que está a su alcance.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Garagardoa, oro har, ez dago eskatu beharrik; zerbitzariak eramango du garagardoa (litro-erdiko pitxarretan) mahaietaraino, eta han apuntatzen da eskaturikoa. La cerveza, generalmente, no hay que pedirla, el camarero se encarga de llevarla (en jarras de medio litro) hasta las mesas donde se van anotando las consumiciones realizadas, pagándose al salir.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Bezero bakoitzaren zenbaki-erreferentzia, zerbitzatu behar duen zerbitzariak jakin dezan zer eskatu duen bezero bakoitzak. Referencia numérica de cada cliente, para que el camarero encargado del servicio sepa lo solicitado por cada cliente.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Zerbitzariak gero bezero bakoitzak zer hartu behar duen galdetu beharrik ez izateko, maitreak zenbakiak jartzen dizkie bezeroei, ezarritako ordenari jarraituz (1 zk. ezkerretik hasita lehenengoari, eta ordulariaren orratzei jarraituz). Brigadako kide guztiek dakite zein den ordena. Maitreak bezero bakoitzari dagokion zenbakia idazten du, bezero horrek aukeratutako plateraren izenaren eskuinean. Para que el camarero no tenga que preguntar qué toma cada cliente, el maitre enumera a los clientes , siguiendo un orden establecido ( el 1 el primero empezando por la izquierda, y siguiendo las agujas del reloj.) y que todos los miembros de la brigada conocen, y anotará el número asignado a cada uno a la derecha del nombre del plato elegido por él.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Eskaera idatzi duen pertsonaren izena edo kodea, pertsona batek baino gehiagok hartzen badute eskaera, bai eta mahaiaren ardura izango duen zerbitzariarena ere. Nombre o código de la persona que toma la comanda, cuando son varias las encargadas de tomarlas, y del camarero encargado de la mesa.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Mahaian eseri ahala, egiten duten garagardo beltzez beteriko pitxarrak eskainiko dizkigute zerbitzariek. Según nos sentemos en una mesa, los camareros nos ofrecerán las jarras de la cerveza negra que elaboran.

Materiala: Nazioarteko produktuak

garraioetako laguntzaileak, jatetxeetako zerbitzariak, bidaia-antolatzaileak, turismo-informatzaileak, hoteleko harreretako langileak, abentura- eta arrisku-turismoko monitoreak, etab. Las azafatas de los transportes, los camareros de los restaurantes, los agentes de viajes, los informadores turí­sticos, el personal de recepción de los hoteles, los monitores de turismo de aventura y riesgo, etc.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Zerbitzarien officea Office de camareros

Materiala: Ostalaritza

Zerbitzariei laguntzeko funtzioak Funciones de apoyo a los camareros

Materiala: Ostalaritza

Zerbitzarien zerbitzurako eremua Zona servicio camareros

Materiala: Ostalaritza

2
Rack zerbitzari baten atzekaldea
Rack zerbitzari baten atzekaldea
zerbitzari > servidor (55 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zerbitzariari esateko wml luzapeneko orriak WAP orriak direla, MIME motak daude; mota horiekin, wml orri bat eskatzen diotenean bezeroarekin nola komunikatu behar duen adierazten diogu zerbitzariari. Para decirle al servidor que las páginas de extensión wml con páginas WAP existen los tipos MIME, con estos tipos indicamos al servidor como se debe comunicar con el cliente cuando le solicitan una página wml.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

MIME moten konfigurazioa, zure zerbitzaria ez badago konfiguratuta oraindik, honako hau da: La configuración de tipos MIMES, si su servidor no está configurado ya, es la siguiente:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

... Uneko txartelaren edukia freskatzen du, zerbitzariari berriro eskatuz. ... Refresca el contenido de la tarjeta actual, volviéndola a pedir al servidor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Telefono mugikorraren eta zerbitzariaren artean informazioa trukatzeko aldagaiak eta formularioak maneiatzea. Manejo de variables y formularios para el intercambio de información entre el teléfono celular y el servidor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zerbitzariaren konfigurazioa Configuración del servidor

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gure zerbitzarian datu-basea sortutakoan, hurrengo urratsa ASP orri batetik horretara konektatzea izango da. Una vez que tenemos creada la base de datos en nuestro servidor, el siguiente paso es conectarnos a la misma desde una página ASP.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zerbitzariaren aldeari dagokion teknologia da ASP; horregatik, ez da beharrezkoa bezeroak edo nabigatzaileak haren euskarririk izatea, zerbitzarian exekutatzen baita. Horrelako teknologiaren euskarria duen zerbitzari bat bilatu beharko dugu ordea, gure orriak behar bezala ibil daitezen. ASP es una tecnología que pertenece a la parte servidor, por esto no es necesario que el cliente o navegador la soporte ya que se ejecuta en el servidor, sí­ que deberemos buscar un servidor que nos soporte este tipo de tecnología para que nuestras páginas corran correctamente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

MS Internet Information System eta MS Windows zerbitzarian. MS Internet Information System y MS Windows en el servidor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPk abantaila hau du zerbitzarian exekutatzen diren beste programazio-lengoaia batzuen aldean (adibidez, CGI Perl script-en aldean): ASP sententziak HTML orrietan tartekatzea ahalbidetzen digu; kontzeptu hori zail samarra da ulertzen PHP edo ASP orriek nola funtzionatzen duten inoiz ikusi ez badugu. La ventaja que tiene ASP sobre otros lenguajes de programación que se ejecutan en el servidor (como podrían ser los script CGI Perl), es que nos permite intercalar las sentencias ASP en las paginas HTML, es un concepto algo complicado de entender si no se ha visto nunca como funciona unas paginas PHP o ASP.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASP teknologia MSk garatu du eduki dinamikoko web orriak sortzeko zerbitzarian exekutatutako script-etan oinarrituta. ASP es una tecnología desarrollada por MS para crear páginas web de contenido dinámico apoyándose en scripts ejecutados en el servidor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

zerbitzari > servidor (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
4300 "Ez dago Sercos aldagaien zerbitzaririk erregistratuta" 4300 "No hay registrado ningún servidor de variables sercos"

Materiala: CNC 8070 - Erroreen konponketa

4300"Ez dago Sercos aldagaien zerbitzaririk erregistratuta" 4300"No hay registrado ningún servidor de variables sercos"

Materiala: CNC 8070 - Erroreen konponketa

Osziloskopioaren kanal batean Sercos aldagai bat dago definituta, baina ez dago Sercos aldagaien zerbitzaririk eskaera horri erantzuteko. En un canal del osciloscopio hay definida una variable Sercos, pero no hay ningún servidor de variables Sercos para responder a la petición.

Materiala: CNC 8070 - Erroreen konponketa

zerbitzari > servidor (178 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bezeroa/zerbitzaria eredua eta sistema banatuak El modelo cliente/servidor y los sistemas distribuidos

Materiala: Industria komunikazioak

Objektuei eta bezero zerbitzariari orientatutako eredua Modelo orientado a objetos y cliente servidor

Materiala: Industria komunikazioak

Erabilgarria da ordenagailua zerbitzari moduan konfiguratzen denean, beste ekipoei zerbitzua emateko soilik. Es útil cuando se configura un ordenador como servidor, de forma que sólo da servicio a otros equipos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Tanner ezizenez ezaguna, zerbitzarietan erabiltzeko diseinatu da. También conocido con el sobrenombre de Tanner, ha sido diseñado para utilizarse en servidores.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

lan-estazioetarako eta zerbitzarietarako diseinatu da, eta 32 eta 64 biteko informatika batera erabil daitezke. Mikroprozesadore honekin AMD64 arkitektura merkaturatu zen lehenengo aldiz sektorean. Diseñado para estaciones de trabajo y servidores, permite simultanear la informática de 32 y de 64 bits y representa el lanzamiento de la arquitectura AMD64, por primera vez en el sector.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Interneteko domeinu-izenen sistemaren zerbitzaria ordenagailu bat da; ordenagailu horrek, sarrera gisa, domeinu-izen bat jasotzen du eta dagokion IP-helbidea itzultzen du. Un servidor de sistema de nombres de dominio en Internet es un ordenador que recibe como entrada un nombre de dominio y devuelve la dirección IP correspondiente.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Zerbitzaria (server): Servidor: (Server).

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Direktorioen direktorioak zerbitzarien zerrenda, direktorio-zerrenda, liburu-katalogo eta abarri buruzko informazioa du. El directorio de directorios contiene información como lista de servidores, lista de directorios, catálogos de libros, etc.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Windows XP sistemaren bertsio osoa da, sareko zerbitzarietarako. Es la versión completa de Windows XP orientada a servidores de red.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Windows 2000 bertsioa sareko zerbitzarien eta Interneteko zerbitzari handien plataforma gisa sortu zen. Windows 2000 nació como plataforma a los servidores de red y los grandes servidores de Internet.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

zerbitzari > servidor (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bezero-zerbitzari Cliente Servidor

Materiala: