software Bilatu software testuinguru gehiagotan

1
software > software (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gainera, urrats horiek jarraitzen baditugu, gure softwarearen kalitatea areagotuko da, datuen egiaztapenak sartu ahal izango baitugu, hala nola barrutiak, onartutako balioak, etab. Además si seguimos estas prácticas aumentará la calidad de nuestro software ya que podremos introducir comprobaciones de datos, como rangos, valores permitidos, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

OO softwareaz hitz egiten dugunean, objektuak elementu fisikoak dira ia beti, hala nola bezeroa, hornitzailea, etab., edo software inguruneko kontzeptuzko elementuak, adibidez, fitxategiak mantentzeaz arduratzen den objektua. Cuando hablamos de software OO los objetos casi siempre son elementos fí­sicos, como puede ser un cliente, proveedor, etc. o elementos conceptuales que existen en el entorno software, por ejemplo un objeto encargado del mantenimiento de archivos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Helburua da bizitza errealeko elementu horiek eta kontzeptuzkoak software unitate gisa irudikatzea. El objetivo es representar a éstos elementos de la vida real y a los conceptuales como unidades de software.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabili ahots bidezko nabigatzailea, pantaila-irakurgailua, handitze-softwarea, bistaratzaile txikia, etab. Utilice un navegador por voz, un lector de pantallas, un software de magnificación, un visualizador pequeño, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

taula bat maketatzeko erabilita edo goiburuko bat H etiketa letra-tipoaren tamaina aldatzeko erabilita) software espezializatua duten erabiltzaileek nekez ulertuko dute orriaren antolamendua edo bertatik nola nabigatu. Utilizando una tabla para maquetar o un encabezado - etiqueta H - para cambiar el tamaño de la fuente) dificulta que los usuarios con software especializado entiendan la organización de la página o cómo navegar por ella.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Balio erantsiko zerbitzuak izaten ditu, komunitate birtualen inguruan leialtze aldera, hala nola doako web espazioa, hainbat informazio mota, informazioaren pertsonalizazioa, txata, doako posta elektronikoa, telefono mugikorretarako mezuak, doako softwarea, eztabaida taldeak, salerosketa elektronikoa Suele incorporar servicios de valor añadido tendentes a la fidelización en torno a comunidades virtuales, tales como espacio web gratuito, información de diverso tipo, personalización de la información, chat, e-mail gratuito, mensajes a teléfonos móviles, software gratuito, grupos de discusión, comercio electrónico o

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

TABLE elementua behar bezala erabiliz eta egoki eraldatzen diren taulak sortuz (kontsultatu ), softwareak bi dimentsioko saretaz bestela interpretatu ahal izango ditu taulak. Usando el elemento TABLE correctamente y creando tablas que se transformen adecuadamente (consultar la ) hace posible al software interpretar tablas de otra forma que como rejilla en dos dimensiones.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Egiaztatu tresnen softwareak erabilerraztasun-arazo guztiak jasotzen dituela, hala nola estekaren testuaren esanahia, baten aplikagarritasuna, etab. Por favor, compruebe que el software de las herramientas trata todos los problemas de accesibilidad, como la significación del texto del ví­nculo, la aplicabilidad de un , etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak