mensaje Bilatu mensaje testuinguru gehiagotan

1
mezu > mensaje (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
if batean eta ezezkoaren zeinuarekin (!) jarri dugu, fitxategia ezin bada kopiatu errore-mezua ager dadin: Lo hemos puesto en un if y con signo de negación (!), para que en caso de no poder copiar el archivo nos salga mensaje de error:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Fitxategiaren luzapena zip baldin bada, upload prozesuarekin jarraituko dugu; bestela, errore-mezua bistaratuko dugu. Si la extencion del archivo es zip continuaremos con el proceso de upload, de lo contrario mostraremos mensaje de error.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Tamaina 30 kb baino txikiagoa bada (gogoan izan bytetan adierazi behar duzula, beraz, 30000 izango lirateke), upload prozesuarekin jarraituko dugu; bestela, errore-mezua bistarako dugu: Si el tamaño es menor a los 30kb (recuerde, debe especificarlo en bytes, por lo que serian 30000) continuaremos con el upload, de lo contrario mostraremos un mensaje de error:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

jasotzailea parametroan, mezua bidaliko den helbide elektronikoa jarriko dugu; gaia parametroan, mezuaren gaia, eta, mezuaren testua parametroan, mezuaren gorputza testu lauaren formatuan. En el parámetro destinatario pondremos la dirección de email a donde se enviará el mensaje, en el parámetro tema el tema o subject del mensaje y el parámetro texto del mensaje el cuerpo del mensaje en formato texto plano.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Irudiek askoz ere eragin handiagoa dute eta hobeto, garbiago eta azkarrago transmiti dezakete mezu bat testuak baino. Las imágenes son mucho más impactantes y pueden transmitir un mensaje mejor y de una forma más clara y rápida que el texto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Balio erantsiko zerbitzuak izaten ditu, komunitate birtualen inguruan leialtze aldera, hala nola doako web espazioa, hainbat informazio mota, informazioaren pertsonalizazioa, txata, doako posta elektronikoa, telefono mugikorretarako mezuak, doako softwarea, eztabaida taldeak, salerosketa elektronikoa Suele incorporar servicios de valor añadido tendentes a la fidelización en torno a comunidades virtuales, tales como espacio web gratuito, información de diverso tipo, personalización de la información, chat, e-mail gratuito, mensajes a teléfonos móviles, software gratuito, grupos de discusión, comercio electrónico o

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"Mezua" mezuarekin elkarrizketa-koadro bat eta bi botoi bistaratzen ditu, bata onartzeko eta bestea uzteko. Muestra un cuadro de diálogo con el mensaje "mensaje" y dos botones, uno de aceptar y otro de cancelar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

String-a egoera-barrak duen mezuarekin. String con el mensaje que tiene la barra de estado.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

JavaScript programak HTML dokumentuetan txertatuta daude, eta bezeroarengan ekintzak gauzatzeaz arduratzen dira, hala nola datuak eskatu, berretsi, mezuak bistaratu, animazioak sortu, eremuak egiaztatu... Los programas JavaScript van incrustados en los documentos HMTL, y se encargan de realizar acciones en el cliente, como pueden ser pedir datos, confirmaciones, mostrar mensajes, crear animaciones, comprobar campos...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bilakaera hori aukera teknikoen garapenak eta erabiltzaileen beharrizanek bultzatu zuten neurri handi batean; beraz, gune horiek orain atarietan ohikoak diren balio erantsiko zerbitzuetako batzuk (sms mezuak, e-mail, web espazioa...) sartu zituzten. Esta evolución se vio altamente favorecida por el desarrollo de las posibilidades técnicas y las necesidades de los usuarios, con lo que estos lugares fueron incorporando algunos de los servicios de valor añadido que ahora es habitual encontrar en los portales (mensajes sms, e-mail, espacio web...).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak