direktorio Bilatu direktorio testuinguru gehiagotan

1
direktorio > directorio (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pentsatuz gero, logikoa da, direktorio baten kategoria jakin batera garamatzan irizpidea bertan dauden web guztietarako berbera dela suposatzen baita; hala, ez dago URLa/bilaketa-irizpidea asoziazio-lana egin beharrik. Si lo pensamos esto tiene su lógica, ya que se supone que el criterio que nos lleva a una categoría determinada de un directorio es el mismo para todas las webs incluidas en él, lo que le exime de realizar el trabajo de asociación URL/criterio de búsqueda.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"Disallow"ren ondoren, roboten jakin-minari ezkutatu nahi dizkiogun direktorioak edo dokumentuak zehaztu beharko ditugu, "/" ikurra jarraian jarriz Tras "Disallow" debemos especificar los directorios o documentos que queremos ocultar a la curiosa mirada de los robots seguidos del sí­mbolo "/".

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"sekretua" eta "isilpekoa" direktorioetatik kanpo utzi nahi baditugu Si quisiéramos excluirles de los directorios "secreto" y "confidencial"

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Beste pare bat direktorio handi gehituta, kasurako Altavista eta Yahoo!, gainerako "milaka bilatzaileen" eginkizun eskasaz ohartuko gara. Si le añadimos Altavista y algún gran directorio como Yahoo!, vemos la escasí­sima función que juegan los "miles de buscadores" restantes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ospeak edo atarietako bisitek ez dute ezer adierazten haien direktorio edo bilatzaileei dagokienez. La fama o las visitas de los portales no dicen nada de la importancia de sus directorios o buscadores.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehena bilatzailea da (search engine ingelesez), eta bigarrena direktorioa. El primero es un buscador ("search engine" en inglés) y el segundo un directorio.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Sistema hori martxan jartzeak aurreko kapituluan ikusi dugun direktorio, bilaketamotor eta metabilatzaileen gorakada eragin zuen. La puesta en marcha de este sistema propició el auge de los directorios, motores de búsqueda y metabuscadores, que hemos estudiado en el capí­tulo anterior.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Menu- eta direktorio-zerrendak: Listas de menú y de directorio:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Direktorioa: Directorio:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

adibidez, bere direktorioko emaitzen ordenazioan (berez, DMOZen bertsio bat da; aurrerago hitz egingo dugu horretaz), kategoria bakoitzaren baitan ospe-indizearen (barratxo berde batez irudikatua) arabera bakarrik ordenatzen du. por ejemplo, en la ordenación de resultados de su directorio (en realidad una versión del DMOZ de la que hablaremos más adelante) simplemente ordena dentro de cada categoría en función del í­ndice de popularidad (representado por una barrita verde).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak